Vypnutí funkce Media Sensing pro protokol TCP/IP v systému Windows

Souhrn

V počítači se systémem Windows, který používá protokol TCP/IP, lze pomocí funkce Media Sensing zjistit, zda jsou síťová média v připojeném stavu. Síťové adaptéry Ethernet a rozbočovače mají obvykle kontrolku spojení, která zobrazuje stav připojení. Tento stav je totéž, co systém Windows označuje jako stav připojení. Pokud systém Windows zjistí stav výpadku, odebere z adaptéru protokoly, které tvoří s médiem vazbu, dokud nezjistí, že je médium opět v připojeném stavu. Je možné, že v některých případech nebudete chtít, aby adaptér tento stav zjišťoval. Tuto konfiguraci lze nastavit úpravou registru.

Poznámka: Koaxiální (RG-58) kabel sítě Ethernet 10B2 není médiem založeným na připojení. Při použití tohoto druhu kabelu se proto systém Windows nepokouší zjistit stav připojení.

Další informace

Chcete-li, abychom za vás zabránili zjišťování připojeného stavu síťovým adaptérem, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická opravaChcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na tlačítko nebo odkaz Opravit. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit a postupujte podle kroků v průvodci opravou.Poznámky:
 • Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Poté přejděte k části Byly potíže vyřešeny?.Manuální oprava

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows


Chcete-li zabránit zjišťování stavu připojení síťovým adaptérem, postupujte následujícím způsobem:

Poznámka: Protokoly NetBEUI a IPX nepodporují funkci Media Sensing.
 1. Spusťte Editor registru.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
 3. Přidejte následující položku registru do podklíče Parameters:
  Název: DisableDHCPMediaSense
  Typ dat: REG_DWORD (logická hodnota)
  Hodnota: 1
  Poznámka: Tato položka řídí chování funkce Media Sensing. Ve výchozím stavu spouští události funkce Media Sensing provedení akcí klienta DHCP. Pokud například nastane událost připojení, pokusí se klient získat zápůjčku. Pokud nastane událost odpojení, je možné, že klient provede zneplatnění rozhraní a tras. Pokud tento údaj hodnoty nastavíte na 1, budou klienti DHCP i klienti nepoužívající protokol DHCP ignorovat události funkce Media Sensing.
 4. Restartujte počítač.
Poznámka: Systém Microsoft Windows Server 2003 podporuje funkci Media Sensing při použití v clusterovém prostředí serveru. Ve výchozím nastavení je nicméně funkce Media Sensing v clusteru serveru se systémem Windows Server 2003 vypnutá a položka registru DisableDHCPMediaSense nemá žádný účinek. V aktualizaci Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) byla zavedena položka registru DisableClusSvcMediaSense. Tuto položku registru lze použít k zapnutí funkce Media Sensing v uzlech clusteru serveru se systémem Windows Server 2003. Podrobnosti položky registru DisableClusSvcMediaSense jsou následující:
Klíč: HKEY_LOCAL_MACHINE\Cluster\Parameters
Název: DisableClusSvcMediaSense
Typ dat: REG_DWORD (logická hodnota)
Výchozí hodnota: 0
Ve výchozím nastavení je položka DisableClusSvcMediaSense nastavena na hodnotu 0. Při nastavení na hodnotu 0 je funkce Media Sensing vypnuta. Nastavíte-li hodnotu položky DisableClusSvcMediaSense na 1, lze pomocí položky DisableDHCPMediaSense zapnout funkci Media Sensing. Toto chování odpovídá chování prostředí clusteru serveru Microsoft Windows 2000 Server.

Byly potíže vyřešeny?

 • Ověřte, zda jsou potíže vyřešeny. Pokud ano, v této části již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud potíže přetrvávají, můžete kontaktovat podporu.
 • Uvítáme vaše názory. Chcete-li nám sdělit svůj názor nebo nahlásit potíže s tímto řešením, uveďte poznámky v blogu Fix it for me (Automatická oprava) nebo nám odešlete e-mail.
Vlastnosti

ID článku: 239924 - Poslední kontrola: 11. 9. 2011 - Revize: 1

Váš názor