Problémy s časem a plánováním po aktualizaci letního času nebo časového pásma

Diagnostika a automatické odstranění potížíPoznámka: Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.
Byly tyto informace užitečné? Odešlete nám svůj názor

Příznaky

Datum a čas, kdy se začíná používat letní čas, se v různých zemích rok od roku liší. Některé země mohou dále upravit pravidla pro uznávání letního času nebo změnit místní časový posun oproti času UTC (Coordinated Universal Time). V takové situaci může dojít k potížím v některých časových plánech a aplikacích závislých na výpočtech data a času.

Příčina

K tomuto problému dochází z důvodu nesprávné nebo chybějící informace o časovém pásmu.

Manuální oprava

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zazálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows


Chcete-li potíže odstranit, postupujte následujícím způsobem:
 1. Importujte příslušné informace o časovém pásmu a roční pravidla do registru v následujícím podklíči registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones
  Poznámka: Pokud tato hodnota registru neexistuje, importujte anglický řetězec do registru v následujícím podklíči registru pro řetězec Non-MUI_* (příklad: klíče registru Display, Dlt, Std):
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones
 2. Spusťte příslušný příkaz pro používaný operační systém:

  Windows XP a Windows Server 2003
  Tzchange.exe /w 2147483648
  Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 a Windows Server 2008 R2
  %Windows%\servicing\GC32\tzupd.exe
Byly tyto informace užitečné? Odešlete nám svůj názor

Odstranění těchto potíží pomocí balíčku MATS

 1. Balíček MATS prohledá počítač a zjistí, zda se v něm používá systém Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2.
 2. Balíček MATS začne importovat příslušné informace o časovém pásmu a roční pravidla nebo anglický řetězec do podklíče registru.

  Poznámka: Během tohoto procesu se zobrazí dialogové okno. Toto dialogové okno vám dává možnost odstranit problém automaticky (toto je doporučená možnost), nebo ručně vybrat jednotlivé problémy, které je třeba opravit.
 3. Balíček MATS ověří, zda proces importu proběhl úspěšně.
Vlastnosti

ID článku: 2400550 - Poslední kontrola: 23. 2. 2012 - Revize: 1

Váš názor