Použití nástroje Zálohování k vytvoření zálohy a obnovení stavu systému Windows 2000

Souhrn

Tento článek popisuje, jak lze v systému Windows 2000 volitelně zálohovat stav systému pomocí nástroje Zálohování, který slouží k zálohování a obnovení důležitých systémových dat. Pokud se rozhodnete zálohovat stav systému u řadiče domény, budou zálohovány následující položky:


 • služba Active Directory (NTDS),
 • spouštěcí soubory,
 • registační databáze tříd modelu COM+,
 • registr,
 • systémový svazek (SYSVOL).
Pokud se rozhodnete zálohovat stav systému u jiného počítače než u řadiče domény, budou zálohovány následující položky:

 • spouštěcí soubor,
 • registační databáze tříd modelu COM+,
 • registr.
Jestliže zálohujete členský server nebo řadič domény s nainstalovaným certifikačním serverem, bude součástí zálohy také následující položka:

 • certifikační server.
Nástroj Zálohování systému Windows 2000 umožňuje zálohovat a obnovit službu Active Directory u řadičů domény v systému Windows 2000. Zálohování lze provádět i v případě, že řadič domény pracuje v režimu online. Obnovení je však možné provést pouze tehdy, je-li řadič domény spuštěn v režimu obnovení adresářových služeb (během spouštění serveru stiskněte klávesu F8).

Zálohování stavu systému u řadiče domény

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy, na položku Příslušenství, na položku Systémové nástroje a potom klepněte na položku Zálohování.
 2. Klepněte na kartu Zálohování.
 3. Klepnutím zaškrtněte políčko Stav systému. (Všechny součásti, které budou zálohovány, se zobrazí v pravém podokně. Jednotlivé položky nelze samostatně vybírat.)


  POZNÁMKA: Během zálohování systému je třeba zadat, zda chcete zálohovat složku Winnt\Sysvol. Tuto možnost je nutné zadat také při obnovení, aby byla obnovena funkční služba Sysvol.
Následující informace se týkají pouze řadičů domény. Členské servery lze obnovit stejným způsobem, ale je třeba použít běžný režim.

Pokud nebudou splněny některé z následujících podmínek, nebude možné stav systému obnovit. Program Zálohování se pokusí o obnovení stavu systému, operaci se však nepodaří dokončit.

 • Písmeno jednotky, v níž se nachází složka %SystemRoot%, musí být stejné jako při zálohování.
 • Také adresář %SystemRoot% musí být shodný jako při zálohování.
 • Pokud se na jiném svazku nacházela složka Sysvol nebo jiné databáze služby Active Directory, musí také existovat v jednotce označené stejných písmenem. Na velikosti svazku nezáleží.

Obnovení stavu systému u řadiče domény

 1. Chcete-li obnovit stav systému u řadiče domény, spusťte nejprve počítač v režimu obnovení adresářových služeb. Postupujte tak, že restartujete počítač a po zobrazení nabídky Spuštění stiskněte klávesu F8.
 2. Vyberte položku Režim obnovení adresářových služeb.
 3. Vyberte instalaci systému Windows 2000, kterou chcete obnovit, a stiskněte klávesu ENTER.
 4. V přihlašovacím okně zadejte pověření režimu obnovení adresářových služeb, která jste uvedli během procesu Dcpromo.exe.
 5. Klepnutím na tlačítko OK potvrďte, že souhlasíte se spuštěním v nouzovém režimu.
 6. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy, na položku Příslušenství, na položku Systémové nástroje a potom klepněte na položku Zálohování.
 7. Klepněte na kartu Obnovení.
 8. Klepněte na příslušná zálohovací média a stav systému, které chcete obnovit.


  POZNÁMKA: Během procesu obnovení je také třeba vybrat k obnovení složku Winnt\Sysvol, aby po obnovení systému byl k dispozici funkční adresář Sysvol. Před obnovením také zkontrolujte, zda je mezi možnostmi zaškrtnuta také položka pro obnovení spojovacích bodů a dat. Tím zaručíte opětovné vytvoření spojovacích bodů složky Sysvol.
 9. V rozevíracím seznamu Umístění obnovených souborů vyberte položku Původní umístění.

  POZNÁMKA: Pokud se soubor rozhodnete obnovit do alternativního umístění nebo jediného souboru, nebudou obnovena všechna data stavu systému. Tyto možnosti jsou obvykle určeny pro spouštěcí soubory nebo klíče registru.
 10. Klepněte na tlačítko Spustit obnovení.
 11. Po dokončení procesu obnovení restartujte počítač.

Odkazy

Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

235478 Obnovení ze systémové jednotky, která selhala, s jinou než výchozí složkou %SystemRoot% (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)


Vlastnosti

ID článku: 240363 - Poslední kontrola: 7. 9. 2005 - Revize: 1

Váš názor