Jak zabránit spuštění ovládacího prvku ActiveX v aplikaci Internet Explorer

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows

Souhrn

Tento článek popisuje, jak zabránit spuštění ovládacího prvku ActiveX v aplikaci Internet Explorer. Spuštění ovládacího prvku ActiveX můžete zabránit úpravou datové hodnoty Compatibility Flags DWORD identifikátoru třídy (CLSID) ovládacího prvku ActiveX.

Poznámka: Správci počítačů se systémem Microsoft Windows XP a Windows Server 2003 mohou zabránit spuštění ovládacího prvku ActiveX v libovolném programu v počítači v prostředí domény služby Active Directory pomocí funkce Zásady omezení softwaru. Další informace o zásadách omezení softwaru naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Další informace

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.

Upozornění: Společnost Microsoft nedoporučuje obnovení (zrušení dezaktivace) ovládacího prvku ActiveX. Pokud provedete obnovení, může dojít chybám zabezpečení. Dezaktivační bit je obvykle nastaven ze závažného důvodu, a proto je při obnovení ovládacího prvku ActiveX nutné postupovat velice opatrně. Následující postup je určen pro technicky zdatné uživatele, proto jej neprovádějte, pokud nejste se všemi kroky důkladně obeznámeni. Před zahájením procedury si celý postup nejprve přečtěte.

Identifikátor třídy CLSID ovládacího prvku ActiveX představuje hodnotu GUID tohoto ovládacího prvku. Spuštění ovládacího prvku ActiveX v aplikaci Internet Explorer můžete zabránit nastavením dezaktivačního bitu tak, že aplikace Internet Explorer ve výchozím nastavení tento prvek nevolá.

Dezaktivační bit je specifická hodnota Compatibility Flags DWORD pro ovládací prvek ActiveX v registru. Tento postup se liší od zrušení možnosti označení skriptovaného ovládacího prvku ActiveX jako bezpečného. Jestliže zrušíte možnost označení skriptovaného ovládacího prvku ActiveX jako bezpečného, aplikace Internet Explorer volá tento prvek a zobrazí upozornění s varováním, že daný ovládací prvek ActiveX může být nebezpečný. V závislosti na vybrané možnosti je možné prvek spustit. Pokud je však pro ovládací prvek ActiveX nastaven dezaktivační bit, aplikace Internet Explorer tento prvek vůbec nevolá, pokud není v aplikaci Internet Explorer povolena možnost Inicializovat a skriptovat ovládací prvky ActiveX, které nejsou označeny jako bezpečné. Chcete-li nastavit dezaktivační bit, postupujte takto:
 1. Vyhledejte identifikátor třídy CLSID pro ovládací prvek ActiveX, který chcete zakázat. Pokud si nejste jisti identifikátorem třídy CLSID prvku, obraťte se na výrobce. Jestliže je prvek nainstalován, můžete identifikátor třídy CLSID určit, znáte-li jeho popisný název. Postupujte tak, že zobrazíte výchozí hodnotu řetězce pro klíč ProgID pro jednotlivé klíče CLSID v registru HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID. Pokud chcete zjednodušit identifikaci příslušného identifikátoru třídy CLSID, může být nutné odebrat co nejvíce ovládacích prvků ActiveX (s výjimkou ovládacího prvku, který chcete zakázat).
  Další informace o odebrání ovládacích prvků ActiveX získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  154850 Odebrání ovládacího prvku ActiveX v systému Windows
 2. Pomocí Editoru registru zobrazte datovou hodnotu Compatibility Flags DWORD identifikátoru třídy CLSID objektu ActiveX v následujícím klíči registru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\ActiveX Compatibility\identifikátor třídy CLSID ovládacího prvku ActiveX
  kde identifikátor třídy CLSID ovládacího prvku ActiveX je identifikátor třídy příslušného ovládacího prvku ActiveX.

  Poznámky
  • Obvykle je nutné tento klíč registru vytvořit ručně.
  • Pokud chcete určit identifikátor třídy CLSID odpovídající ovládacímu prvku ActiveX, který chcete zakázat, odeberte aktuálně nainstalované ovládací prvky ActiveX, nainstalujte prvek, který chcete zakázat, a potom přidejte k identifikátoru třídy CLSID tohoto prvku dezaktivační bit.
 3. Změňte hodnotu Compatibility Flags DWORD na 0x00000400.
Poznámka: Verze systému aplikace Internet Explorer, které nejsou uvedeny v tomto článku, jsou v prodloužené fázi cyklu životnosti produktu, nebo již nejsou podporovány. Ačkoli můžete dezaktivační bit nastavit i u těchto verzí systému Windows a aplikace Internet Explorer, společnost Microsoft doporučuje provést upgrade na podporovanou verzi aplikace Internet Explorer a použít všechny dostupné aktualizace. Další informace o určení verze aplikace Internet Explorer získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base :
164539 Jak určit nainstalovanou verzi aplikace Internet Explorer
Vlastnosti

ID článku: 240797 - Poslední kontrola: 10. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor