Správce zařízení nezobrazuje zařízení, která nejsou aktuálně přítomna v systému Windows 2000

Tento článek se vztahuje k systému Windows 2000. Podpora systému Windows 2000 skončila 13. července 2010. Výchozím bodem pro plánování strategie migrace ze systému Windows 2000 je Centrum řešení po ukončení podpory systému Windows 2000. Další informace naleznete v zásadách časově omezené podpory produktů společnosti Microsoft.

Příznaky

Po kliknutí na příkaz Zobrazit skrytá zařízení v nabídce Zobrazit zobrazí Správce zařízení pouze zařízení, ovladače a tiskárny nepodporující technologii Plug and Play. Nainstalovaná zařízení, která nejsou aktuálně připojena k počítači (například zařízení USB nebo neviditelná zařízení), se ve Správci zařízení nezobrazí ani po kliknutí na příkaz Zobrazit skrytá zařízení.

Jak potíže obejít

Chcete-li se tomuto chování vyhnout a neviditelná zařízení po kliknutí na příkaz Zobrazit skrytá zařízení zobrazit, postupujte následovně:

 1. Klikněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Programy, na položku Příslušenství a poté klikněte na položku Příkazový řádek.
 2. Na příkazovém řádku zadejte následující řádky a po každém řádku stiskněte klávesu ENTER:
  set devmgr_show_nonpresent_devices=1
  cd\%SystemRoot%\System32
  start devmgmt.msc
  , kde %SystemRoot% je složka, v níž je nainstalován systém Windows 2000.


 3. Vyřešte ve Správci zařízení případné potíže se zařízeními a ovladači.

  POZNÁMKA: Chcete-li zobrazit zařízení, která již nejsou přítomná v systému, je třeba nejprve vybrat možnost Zobrazit skrytá zařízení v nabídce Zobrazit ve Správci zařízení.
 4. Po vyřešení potíží ukončete Správce zařízení a pak zavřete okno příkazového řádku. Zavřením okna dojde k vymazání proměnné, kterou jste nastavili v kroku 2, a neviditelná zařízení se po kliknutí na příkaz Zobrazit skrytá zařízení nebudou zobrazovat.
POZNÁMKA: Po ukončení Správce zařízení a zavření okna příkazového řádku dojde k vypnutí nastavené proměnné devmgr_show_nonpresent_devices=1, takže se neviditelná zařízení přestanou zobrazovat.

Jiná alternativa vhodná pro vývojáře nebo náročné uživatele, kteří potřebují mít tuto funkci neustále zapnutou, spočívá v globálním nastavení této proměnné prostředí.

Chcete-li, abychom tuto proměnnou prostředí globálně nastavili za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická opravaChcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na tlačítko nebo odkaz Opravit. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit a postupujte podle kroků v průvodci opravou.
Poznámky:
 • Po spuštění balíku zobrazíte zařízení, která nejsou aktuálně připojena k počítači, ve Správci zařízení kliknutím na příkaz Zobrazit skrytá zařízení v nabídce Zobrazit.
 • Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Poté přejděte k části Byly potíže vyřešeny?.Manuální opravaPostupujte takto:

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu Tento počítač.
 2. Klikněte na příkaz Vlastnosti.
 3. Klikněte na kartu Upřesnit.
 4. Klikněte na kartu Proměnné prostředí.
 5. Nastavte proměnné v poli Systémové proměnné.
POZNÁMKA: Tento postup použijte pouze pro účely řešení potíží nebo vývoje, případně abyste uživatelům zabránili v náhodné odinstalaci potřebného zařízení, které není připojeno k počítači (například zařízení USB nebo dokovací stanice, která není připojena k přenosnému počítači).

Byly potíže vyřešeny?

 • Ověřte, zda jsou potíže vyřešeny. Pokud ano, v této části již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud potíže přetrvávají, můžete kontaktovat podporu.
 • Uvítáme vaše názory. Chcete-li nám sdělit svůj názor nebo nahlásit potíže s tímto řešením, uveďte poznámky v blogu Fix it for me (Automatická oprava) nebo nám odešlete e-mail.

Prohlášení

Toto chování je záměrné.

Další informace

Ve Správci zařízení existují vedle běžných zobrazených zařízení dva druhy zařízení skrytých:

 • Obvyklá skrytá zařízení, která nejsou zobrazena (například ovladače a tiskárny nepodporující technologii Plug and Play)
 • Neviditelná zařízení, která nejsou v současné době připojena k počítači
POZNÁMKA: Metodu uvedená v části Alternativní řešení by měli používat pouze pracovníci technické podpory k vyřešení potíží zákazníků se zařízeními a nainstalovanými ovladači.

Vlastnosti

ID článku: 241257 - Poslední kontrola: 12. 5. 2011 - Revize: 1

Váš názor