Vytvoření trasovacího protokolu, že pomáhá odstraňování problémů vytvoření databáze MDS

Platí pro: SQL Server 2008 R2 DatacenterSQL Server 2008 R2 DeveloperSQL Server 2008 R2 Enterprise

Souhrn


Tento článek popisuje postup, který můžete použít k vytvoření souboru protokolu, které mohou pomoci při odstraňování chyb, které mohou nastat při vytváření databáze MDS.

Další informace


Chcete-li povolit soubor protokolu můžete použít následující postup:
  1. Otevřete soubor MDSConfigTool.exe.config umístěn v C:\Program Files\Microsoft SQL Server\Master dat Services\Configuration pomocí notepad.exe.
  2. Zrušte komentář řádku followin v souboru odebráním <!-- předpony a znaky přípony --> na tento řádek:
    < název = "LogFileListener" type="System.Diagnostics.TextWriterTraceListener" initializeData="MdsConfigManagerTrace.log" traceOutputOptions = "DateTime" / >
  3. Zkontrolujte, zda switchValue je nastavena na všechny.
    < název zdroje "MDS" switchType="System.Diagnostics.SourceSwitch =" switchValue = "All" >
  4. Znovu se pokuste vytvořit databázi.  Potom otevřete MdsConfigManagerTrace.log, který je uložen do C:\Program Files\Microsoft SQL Server\Master dat Services\Configuration a zkontrolujte stejné Další informace týkající se selhání.