Tipy, jak hledat ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base

Souhrn

Článek ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base můžete rychle vyhledat pomocí klíčových slov a výrazů pro vyhledávání. Článek obsahuje seznamy klíčových slov a výrazů pro vyhledávání, které lze použít při hledání. Klíčová slova a výrazy pro vyhledávání najdete také v některých článcích v částech Klíčová slova a Další výrazy pro vyhledávání. Pomocí klíčových slov a výrazů pro vyhledávání uvedených v jednom článku můžete najít další články s podobným obsahem. Některé výrazy pro vyhledávání však slouží k vyhledání pouze starších článků, takže vám nepomohou najít aktuální informace. Nejlepších výsledků při vyhledávání dosáhnete použitím řady různých způsobů vyhledávání.

ÚVOD

Znalostní báze Microsoft Knowledge Base obsahuje více než 150 000 článků vytvořených tisíci specialisty služeb odborné pomoci, kteří pomáhají odstraňovat potíže našich zákazníků. Znalostní báze Microsoft Knowledge Base je pravidelně aktualizována, rozšiřována a upravována tak, aby zaručovala přístup k nejaktuálnějším informacím.

Použití klíčových slov a výrazů v článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base může urychlit vyhledávání požadovaného obsahu. V tomto článku jsou uvedeny některé z klíčových slov a výrazů pro vyhledávání nejčastěji používaných ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base.

Obsah

Další informace

Hledání můžete přizpůsobit svým potřebám pomocí možností vyhledávání znalostní báze Microsoft Knowledge Base. Další informace o těchto nastaveních naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: Některé články obsahují části Klíčová slova a Další výrazy pro vyhledávání. Používáte-li při hledání v článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base slova uvedená v některé z těchto částí, najdete možná také články s podobným obsahem. Chcete-li hledat pomocí těchto slov, vyberte v rozevíracím seznamu příslušný produkt a zadejte do pole Hledat klíčové slovo nebo výraz pro vyhledávání specifický pro hledaný obsah.

Nejsou-li nalezeny očekávané výsledky, použijte jiná klíčová slova a výrazy pro vyhledávání.

Zpět na začátek

Použití klíčových slov při hledání

Některé články obsahují část Klíčová slova. Znalostní báze je obsáhlá a je průběžně aktualizována. Za účelem automatizace tohoto procesu pravidelně přidává tým zodpovědný za správu znalostní báze Microsoft Knowledge Base do článků klíčová slova. Pomocí těchto klíčových slov můžete najít články týkající se příslušné problematiky.

Následující seznam obsahuje často používaná klíčová slova. Nezapomeňte však, že existuje mnoho klíčových slov, která zde nejsou uvedena. Prostudujte nejčastěji používané články a vyhledejte klíčová slova, která zde nemusejí být uvedena, ale mohou vám usnadnit další hledání.

Zpět na začátek

Klíčová slova týkající se systému Windows

Výraz pro vyhledáváníPopis
kbBackupVytvoření nebo obnovení záložních kopií
kbClusteringServerový cluster
kbDefragNástroj Defragmentace společnosti Microsoft
kbDisasterRecZotavení po havárii
kbDualBootSoučasné spuštění dvou systémů
kbenableUsnadnění: informace
kbEnableHearUsnadnění: sluchové funkce
kbEnableLearnUsnadnění: výukové funkce
kbEnableMoveUsnadnění: pohybové funkce
kbEnableSightUsnadnění: zrakové funkce
kbenvProstředí systému Windows
kbEventUdálosti, modely událostí, vlastní události
kbEventLogProtokolování událostí
kbFaxFaxování
kbformatFormátování
kbkern32dllChyby jádra 32 v systému Windows
kbKernBaseProblémy týkající se jádra a základního systému
kbNLBCluster služby Vyrovnávání zatížení sítě, služba Vyrovnávání zatížení systému Windows (WLBS)
kbRDVzdálená plocha
kbRegistryRegistr systému Windows
kbRPCVzdálená volání procedur
kbSafeModNouzový režim
kbScanDiskNástroj Microsoft ScanDisk
kbshellProstředí systému Windows, které uživatelům umožňuje skupinové spouštění aplikací a jejich další správu
kbsoundZvuk
kbSysPrepToolNástroj Příprava systému Microsoft
kbSysSettingsInstalace operačního systému a nastavení registru
kbTimeServČasová služba W32
kbVirtualMemVirtuální paměť
kbwindowsupdateSystém Windows Update
kbWinsockKomunikační sokety, např. NET Winsock a MFC Socks
Zpět na začátek

Klíčová slova týkající se tématu článků

Výraz pro vyhledáváníPopis
kbAppCompatibilityKompatibilita aplikací
kbConfigKonfigurace po počáteční instalaci
kbdisplayZobrazení informací na monitoru
kberrmsgChybové zprávy a navazující informace
kbgraphicObrázky
kbHardwareHardware
kbinteropOperace mezi aplikacemi
kbmmMultimédia
kbMobilityMobile Information Server a aplikace ActiveSync
kbprintTisk
kbproofNástroje pro kontrolu pravopisu
kbRepairProcesy a nástroje opravy
kbsetupInstalace
kbuiKonfigurace uživatelského rozhraní
kbUpgradeUpgrade a migrace
kbUSBSběrnice USB (Universal serial bus)
kbvirusViry a makroviry
kbwizardPoužití průvodců
Zpět na začátek

Klíčová slova týkající se typů článku

Výraz pro vyhledáváníPopis
kbacwNápověda s asistencí
kbBugProdukt nefunguje podle specifikace.
kbFAQNejčastější dotazy
kbfileObsahuje odkaz na soubor knihovny softwaru (softlib).
kbfixPopisuje opravenou chybu.
kbhowtoObsahuje podrobné příklady a postupy.
kbinfoInformační článek, který neobsahuje postupy.
kbprbProblém, ke kterému dojde záměrně nebo který je symptomem problému
kbtshootŘešení potíží
kbTechRouterPokyny týkající se směrování pro technické směrovače (TRs)
kbusagePokyny týkající se produktu
kbWebCastSupportObsahuje odkaz na webové vysílání.
Zpět na začátek

Klíčová slova související se zabezpečením

Výraz pro vyhledáváníPopis
kbQFEAktualizace softwaru společnosti Microsoft
KbSECBulletinBulletiny zabezpečení
kbSecurityZabezpečení
KbSECVulnerabilityZnámé chyby zabezpečení softwaru
Zpět na začátek

Klíčová slova týkající se Internetu

Výraz pro vyhledáváníPopis
kbCookieSoubory cookie prohlížeče nebo operačního systému
kbFTPProtokol FTP (File Transfer Protocol)
kbHttpRuntimeBěh protokolu HTTP
kburlObsahuje odkaz na web v Internetu.
kbWebBrowserWebový prohlížeč
Zpět na začátek

Klíčová slova týkající se síťového připojení

Výraz pro vyhledáváníPopis
kbActiveDirectoryAdresářová služba Active Directory systému Windows NT
kbDCPromoDCPromo.exe (proces zvýšení úrovně řadiče domény)
kbDHCPProtokol DHCP
kbDNSSlužba DNS (Domain Name System)
kbFirewallBrány firewall
kbGPOObjekty zásad skupiny
kbGRPPOLICYinfoInformace o zásadách skupiny pro systém Windows 2000
kbGRPPOLICYprobProblémy se zásadami skupiny v systému Windows 2000
kbnetworkSíťové služby
kbStorageMgmtSpráva úložišť
kbTermServTerminálový server
Zpět na začátek

Klíčová slova týkající se zasílání zpráv

Výraz pro vyhledáváníPopis
kbExchangeOWAAplikace Outlook Web Access integrovaná se serverem Exchange
kbTransportProtokol SMTP a MTA
kbaddressbookProblémy s adresářem
kbreceivemailProblémy s přijímáním e-mailů
kbsendmailProblémy s odesíláním e-mailů
kbemailObecné kategorie e-mailů
kbBTSmessagingZasílání zpráv pomocí serveru Microsoft Biz Talk Server
Zpět na začátek

Klíčová slova týkající se databází

Výraz pro vyhledáváníPopis
kbDatabaseDatabáze
kbDTCKoordinátor MS DTC (Microsoft Distributed Transaction Coordinator)
kbJETDatabáze stroje Jet
kbOracleProdukty a technologie společnosti Oracle
Zpět na začátek

Klíčová slova pro vývojáře

Výraz pro vyhledáváníPopis
kbActivexEventsUdálosti COM
kbActiveXScriptSkriptování ovládacích prvků ActiveX
kbAPIRozhraní API (Application Programming Interface)
kbCompilerKompilátor
kbCOMPlusLCEUdálosti LCE (Loosely Coupled Event) služby COM+
kbComPlusQCSoučásti zařazené do fronty služby COM+
kbCtrlProgramování a použití ovládacích prvků ActiveX (soubory OCX) a ovládacích prvků systému Windows
kbDCOMObsah související s modelem DCOM (Distributed Component Object Model)
kbDirect3dIMOkamžitý režim – rozhraní Direct3D
kbDirect3dRMRežim pozdržení – rozhraní Direct 3D
kbDirectDrawRozhraní API pro rozhraní Direct Draw
kbideIntegrované vývojové prostředí (IDE)
kbJAFCTřídy AFC (Application Foundation Classes) pro jazyk Java
kbJavaProgramování v jazyce Java a jeho použití
kbJavaFAQNejčastější dotazy týkající se technologií jazyka Java
kbJDBCTřída JDBC (Java Database Connectivity)
kbJNativeNativní metoda jazyka Java
kbMSHTMLOvládací prvek vykreslování dokumentů HTML
kbProgrammingProgramování
kbRemotingVzdálené objekty a třídy oboru názvů rozhraní .NET Framework
kbSampleObsahuje ukázky kódů, které lze kompilovat
kbWebServicesWebová služba společnosti Microsoft
kbXMLJazyk XML
Zpět na začátek

Použití výrazů pro vyhledávání při hledání

Některé články obsahují část Další výrazy pro vyhledávání. V průběhu několika let byly k článkům přidávány výrazy pro vyhledávání, které napomáhají rychlému nalezení příslušných článků. Mnohé výrazy pro vyhledávání se týkají staršího obsahu a při hledání aktuálních informací pravděpodobně nepomohou. Následující seznam obsahuje výrazy pro vyhledávání, které jsou v článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base často používány.

Zpět na začátek

Výrazy pro vyhledávání týkající se součástí systému Windows

Výraz pro vyhledáváníPopis
VfwMicrosoft Video for Windows
WpsMicrosoft Windows Printing System
MSCSServerový cluster
WssMicrosoft Windows Sound System
MsvoiceMicrosoft Voice
ScanDiskMicrosoft ScanDisk
DiskMemSpráva disků a paměti
ISVCompress Komprese disků jiných výrobců
LFNDlouhý název souboru
MWAVMicrosoft AntiVirus for Windows
MWBackupZálohování systému Windows
AWFaxMicrosoft At Work PC Fax
RASSlužba vzdáleného přístupu
WinCommKomunikační a sériové součásti systému Windows
WinDrvrInformace související s ovladači systému Windows
WinMemPaměť systému Windows
WinShellProblémy s prostředím systému Windows
WinMIDIFormát MIDI
WinTTFProblémy s písmy TrueType
WinPNPProblémy s technologií Plug and Play
WinTAPIProblémy s telefonováním
WinPlusSada Microsoft Plus!
DunTelefonické připojení k síti
DrvspaceProgram DriveSpace
WinFat32Systém souborů FAT32
WinGameHry, které jsou součástí systému Windows
SysInfoProblémy s nástrojem Systémové informace společnosti Microsoft
MultimonProblémy s více monitory
WinAPMProblémy s vylepšeným řízením spotřeby
WinBatchDávkové soubory
WinBootProblémy se spouštěním systému Windows
WinprintProblémy s tiskem v systému Windows
NetclientsSíťový klient
Služba NLBCluster služby Vyrovnávání zatížení sítě, služba Vyrovnávání zatížení systému Windows (WLBS)
Zpět na začátek

Výrazy pro vyhledávání týkající se chybových zpráv

Výraz pro vyhledáváníPopis
GPFObecná chyba ochrany
UAENeopravitelná chyba aplikace
Zpět na začátek

Výrazy pro vyhledávání týkající se různých součástí

Výraz pro vyhledáváníPopis
3rdPartyNet Problémy se sítěmi jiných výrobců
MSNetsProblémy se sítěmi společnosti Microsoft
NetUtilsNástroje síťových protokolů
NDIS3xProblémy s protokolem ovladače NDIS 3.x
NDIS2Problémy s protokolem ovladače NDIS 2
NETHWProblémy se síťovým hardwarem
AppsCompProblémy s kompatibilitou aplikací
Zpět na začátek

Výrazy pro vyhledávání týkající se sítí společnosti Microsoft

Výraz pro vyhledáváníPopis
msnsignupProblémy s zapisováním
msnconnectProblémy s připojením modemu a s přístupem
msnbbsProblémy se systémem BBS (Bulletin Board System)
msnchatProblémy s konverzací
msnmailProblémy s e-mailem
msnnavProblémy s navigací
msninteropProblémy při interakci se systémem Windows 95
msnsetupProblémy s instalací a upgradem
msnaccountProblémy s účty zákazníků
msninternetProblémy s Internetem
msnotherProblémy, které nejsou pokryty jinými klíčovými slovy služby MSN
Zpět na začátek

Výrazy pro vyhledávání používané v článcích produktů Encarta a Bookshelf, které souvisejí se službou MSN

Výraz pro vyhledáváníPopis
msn_encartaInformace související s produktem Encarta služby MSN
msn_bookshelfInformace související s produktem Bookshelf služby MSN
Zpět na začátek
Společnost Microsoft se neustále snaží přidávat do článků znalostní báze Microsoft Knowledge Base vhodná klíčová slova a výrazy pro vyhledávání. Klíčová slova a výrazy pro vyhledávání by neměly být považovány za jedinou interpretaci libovolného tématu.
Vlastnosti

ID článku: 242450 - Poslední kontrola: 5. 1. 2011 - Revize: 1

Customer Service and Support Information

Váš názor