řešení potíží s offline adresářem aplikace Outlook v prostředí služeb Office 365

Souhrn

Tento článek popisuje použití klienta aplikace Microsoft Outlook Web App při řešení potíží s offline adresářem v aplikaci Microsoft Outlook v prostředí služeb Microsoft Office 365.
 • Uživatelé nemohou stáhnout offline adresář.
 • V adresáři offline dochází k chybám synchronizace.
 • Použijete-li k odeslání e-mailových zpráv uživatelům offline adresář, zobrazí se chyby NDR (non-delivery report, oznámení o nedoručení).

Další informace

Úspěšné stažení adresáře offline závisí na schopnosti klienta aplikace Outlook připojit se ke službě Automatická konfigurace serveru Microsoft Exchange. Služba Automatická konfigurace je hostována servery klientského přístupu systému Exchange Online a poskytuje adresu URL služby, kterou aplikace Outlook používá ke stažení offline adresáře.

Chcete-li ověřit, zda funkce automatická konfigurace funguje správně, najdete potřebné informace v následujícím článku:
2259044: Řešení potíží, které zabraňují v zobrazení informací o volném čase ostatních klientů v aplikacích Office Outlook 2007 a Outlook 2010
Pokud jste ověřili, že funkce Automatická konfigurace funguje správně, a přesto dochází k potížím s adresářem aplikace Outlook, proveďte následující kroky:
 • Ověřte, zda je spuštěna služba BITS (Background Intelligence Transfer Service). Postupujte takto:
  1. Klikněte na tlačítko Start, na příkaz Ovládací panely, na panel Nástroje pro správu a pak klikněte na položku Služby.
  2. Vyhledejte položku Služba inteligentního přenosu na pozadí a pak ověřte, zda je pro tuto položku v poli Stav uvedena hodnota Spuštěno.
 • Ověřte, zda je nainstalována nejnovější aktualizace Microsoft Office Service Pack. Pokud uživatelé používají aplikaci Microsoft Office Outlook 2007, je jako minimum vyžadována aktualizace Microsoft Office 2007 Service Pack 1.
 • Ověřte, zda na místní pracovní stanici byla spuštěna nejnovější verze programu nastavení počítače pro služby Office 365.
 • Stáhněte nejnovější verzi programu nastavení počítače pro služby Office 365. Navštivte následující web společnosti Microsoft:
 • Pomocí aplikace Office Outlook ověřte adresu URL adresáře offline a identifikátor GUID. Postupujte takto:
  1. Podržte klávesu CTRL a pak pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu aplikace Outlook v oznamovací oblasti na pravé straně hlavního panelu.
  2. Klikněte na příkaz Test automatické konfigurace e-mailu.
  3. Kliknutím zrušte zaškrtnutí obou políček Inteligentní odhad.
  4. Zadejte e-mailovou adresu a heslo a klikněte na tlačítko OK.
  5. Po spuštění testů si prohlédněte informace uvedené v poli výsledků. Všimněte si zejména adresy URL offline adresáře (OAB). Adresa OAB URL aplikace Outlook by měla odpovídat adrese OAB organizace ve službě Active Directory Domain Services služeb Microsoft Online Services.
 • Ověřte, zda aplikace Office Outlook a místní počítač mají přístup k souboru OAB, který je uložen na serveru CAS (Client Access Server).

  Tento proces je zpravidla prováděn aplikací Outlook na pozadí nebo je prováděn, pokud uživatel vynutí stažení offline adresáře pomocí aplikace Outlook. Ověřte, zda jste úspěšně přihlášeni k portálu služeb Office 365. Postupujte takto:
  1. V oznamovací části klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu aplikace Outlook.
  2. Klikněte na příkaz Test automatické konfigurace e-mailu.
  3. Klikněte na položku Použít funkci automatického zjišťování a pak klikněte na položku Test.
  4. Ověřte, zda se zobrazí výsledky a zda je vrácena hodnota adresy URL offline adresáře typu „https“.
  5. Klikněte na kartu XML, zkopírujte cestu adresy URL offline adresáře, vložte ji do pole Adresa v aplikaci Windows Internet Explorer a pak na konec řetězce přidejte text /OAB.xml. Příklad:
   https://autodiscover.<contoso>.com/OAB/93179f28-4b4d-4e58-aec1-07bb493be4f4/OAB.xml
  6. Prohlédněte si výsledky v aplikaci Internet Explorer. Tato stránka by měla obsahovat velké množství dat XML. Pokud se zobrazují pouze dva nebo tři řádky informací nebo se nezobrazují žádná data XML, je možné, že bude třeba odeslat chybu hostování a znovu vytvořit offline adresář. Výsledky v aplikaci Internet Explorer mohou vypadat podobně jako v následujícím příkladu:
   https://autodiscover.<contoso>.com/OAB/93179f28-4b4d-4e58-aec1-07bb493be4f4/e93eda95-3ff8-4198-b4f1-92048f76d49f-data-468.lzx
  7. Zkopírujte cestu LZX, vložte ji do aplikace Internet Explorer a pak stiskněte klávesu ENTER. Ujistěte se, že můžete úspěšně stáhnout soubor LZX. Tímto způsobem ověříte, že server úspěšně vytvořil offline adresář a že máte oprávnění ke stažení tohoto souboru.
 • Ověřte, zda globální adresář (GAL) je aktuální.

  Ověřte, zda lze pomocí aplikace Outlook Web App zobrazit všechny změny v globálním adresáři. Pokud změny v globálním adresáři nejsou uvedeny, znamená to, že nebudou replikovány do offline adresáře (OAB) aplikace Outlook. Provádíte-li změny v místní službě Active Directory Domain Services a nástroj pro synchronizaci adresáře neprovede jejich synchronizaci správně, naleznete informace o řešení těchto potíží v následujícím článku:

 • Ověřte, zda je v aplikaci Office Outlook nakonfigurováno použití režimu Cached Exchange. Postupujte takto:
  1. Proveďte jednu z těchto akcí:
   • Používáte-li aplikaci Outlook 2007, klikněte do nabídky Nástroje a pak klikněte na příkaz Nastavení účtu.
   • Používáte-li aplikaci Outlook 2010, klikněte do nabídky Soubor v pásu karet systému Office, klikněte na položku Nastavení účtu a pak klikněte na položku Nastavení účtu.
  2. V dialogovém okně Nastavení e-mailu vyberte požadovaný účet a pak klikněte na tlačítko Změnit.
  3. V dialogovém okně Nastavení serveru Microsoft Exchange ověřte, zda je vybrána položka Použít režim Cached Exchange.
 • Není-li problém vyřešen předchozími kroky, pokuste se znovu vytvořit profil aplikace Outlook. Případné poškození stávajícího profilu aplikace Outlook totiž může být příčinou těchto potíží. Je možné, že k této situaci došlo, když klient aplikace Outlook přestal reagovat.
Vlastnosti

ID článku: 2429946 - Poslední kontrola: 21. 7. 2011 - Revize: 1

Váš názor