Zobrazení informací o šifrovaných souborech pomocí nástroje Efsinfo.exe

Souhrn

Tento článek popisuje použití nástroje Efsinfo.exe ze sady Windows 2000 Resource Kit. Pomocí nástroje Efsinfo je možné určit, kdo je pověřený jako agent obnovení souboru v systému souborů EFS (Encrypting File System) a kdo soubor zašifroval.

Další informace

Použití nástroje Efsinfo

Pro určení, kdo je pověřený jako agent obnovení, po instalaci sady Windows 2000 Resource Kit postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítko
  Start
  , dále na položku
  Programy
  , dále na položku
  Příslušenství
  a poté klepněte na položku
  Příkazový řádek
  .
 2. Pomocí příkazu
  cd
  (change directory) přejděte do složky, která obsahuje požadovaný šifrovaný soubor.
 3. Zadejte příkaz
  efsinfo /r /u
  název_souboru
  , kde
  název_souboru
  je název souboru, který chcete zkontrolovat. Případně můžete parametr
  název_souboru
  vynechat a zobrazit tak informace o všech souborech v aktuální složce.

Příklad výstupu nástroje Efsinfo


EFSINFO /r /u Myfile.doc

Myfile.doc: Šifrovaný
Uživatelé, kteří mohou dešifrovat:
NÁZEV_DOMÉNY\uživatelské_jméno (CN=User Name,L=EFS,OU=EFS File Encryption Certificate)
Agenti obnovení:
NÁZEV_DOMÉNY\EFSRecover (OU=EFS File Encryption Certificate, L=EFS, CN=EFSRecover)
Výstup informuje, že soubor Myfile.doc by zašifrován doménovým uživatelem "Uživatelské_jméno" z domény "Název_domény". Účet "EFSRecover" v doméně "Název_domény" je pověřený jako agent obnovení daného souboru.


Poznámka
: Samostatné pracovní stanice a servery se systémem Windows 2000 nezobrazují informace o agentovi obnovení. Výchozí agent obnovení pro všechny samostatné počítače je místní účet Administrator.


Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

223316 Nejlepší použití systému souborů Encrypting File System
Vlastnosti

ID článku: 243026 - Poslední kontrola: 24. 5. 2004 - Revize: 1

Váš názor