Při spuštění systému Office se zobrazí chyba Microsoft <název_aplikace> cannot be opened because of a problem (Aplikaci Microsoft název_aplikace nelze otevřít vzhledem k potížím)

Příznaky

Pokusíte-li se spustit libovolnou aplikaci systému Office for Mac (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Entourage nebo Microsoft Outlook for Mac) v systému Mac OS X 10.6.x (Snow Leopard), zobrazí se následující chybová zpráva:

Microsoft <název_aplikace> cannot be opened because of a problem (Aplikaci Microsoft název_aplikace nelze spustit vzhledem k potížím).
U vývojáře ověřte, zda aplikace Microsoft <název_aplikace> funguje s touto verzí systému Mac OS X. Možná bude nutné aplikaci přeinstalovat. Nezapomeňte nainstalovat dostupné aktualizace pro danou aplikaci a systém Mac OS X.

Příčina

K této chybě dojde, pokud byla aplikace systému Office přesunuta nebo duplikována.

Řešení

Krok 1: Kontrola cesty aplikace

Pokud se zobrazí tato chybová zpráva, ověřte komentáře v části Problem Details and System Configuration. Poznamenejte si cestu, která je uvedena v chybové zprávě, a pak okno chybové zprávy zavřete. Cesta musí vypadat takto:

Macintosh HD\Applications\Microsoft Office 2008

Macintosh HD\Applications\Microsoft Office 2011


Pokud se cesta uvedená v chybové zprávě liší, je třeba přemístit složku aplikace do správného umístění. Postupujte takto:

 1. Vyhledejte složku Office 2008.
 2. Kliknutím tuto složku vyberte.
 3. V nabídce Finder klikněte na příkaz Edit (Úpravy) a pak vyberte příkaz Copy Microsoft Office 2008 (Kopírovat systém Microsoft Office 2008) nebo Copy Microsoft Office 2011 (Kopírovat systém Microsoft Office 2011).
 4. V nabídce Finder klikněte na příkaz Go (Přejít) a pak vyberte příkaz Applications (Aplikace).
 5. V nabídce Finder klikněte na příkaz Edit (Úpravy) a pak vyberte příkaz Paste the Item (Vložit položku).
 6. Spusťte aplikaci systému Office a ověřte, zda je problém vyřešen.

Pokud k potížím dochází i nadále, je možné, že existují duplicitní položky.

Krok 2: Odstranění duplicitních položek


Chcete-li odstranit duplicitní položky, postupujte takto:

 1. V nabídce Finder klikněte na příkaz File (Soubor) a pak klikněte na příkaz Find (Hledat).
 2. Do pole pro hledání zadejte název aplikace a stiskněte klávesu ENTER. Příklad: Zadejte text Excel.
 3. Zkontrolujte, zda výsledky neobsahují duplicitní instance ikony aplikace Excel. Pokud je zobrazena pouze jedna ikona, přejděte ke kroku 3. Pokud se zobrazí několik ikon aplikace Excel, vyberte duplicitní ikonu. V nabídce Finder klikněte na příkaz File (Soubor) a pak klikněte na příkaz Move to Trash (Přesunout do koše).
 4. Vyprázdněte koš.
 5. Spusťte aplikaci systému Office. Jestliže potíže přetrvávají, odeberte a pak přeinstalujte aplikaci systému Office.

Krok 3: Odebrání a přeinstalace sady OfficeOffice 2011

Chcete-li odebrat systém Office 2011, postupujte takto:
 1. Ukončete všechny aplikace.
 2. V nabídce Finder klikněte na příkaz Go (Přejít) a vyberte položku Computer (Počítač).
 3. Otevřete pevný disk (Macintosh HD) a pak otevřete složku aplikací.
 4. Kliknutím vyberte položku Microsoft Office 2011 a pak ji přetáhněte do koše.
 5. Přeinstalujte systém Office for Mac 2011.

Office 2008

Chcete-li odebrat systém Office 2008, postupujte takto:
 1. Ukončete všechny aplikace.
 2. V nabídce Finder klikněte na příkaz Go (Přejít) a vyberte položku Computer (Počítač).
 3. Otevřete složku Macintosh HD a pak otevřete složku Applications (Aplikace).
 4. Otevřete složku Microsoft Office 2008.
 5. Otevřete složku Additional Tools (Další nástroje).
 6. Dvakrát klikněte na soubor Remove Office (Odebrat systém Office). Otevře se okno Remove Office (Odebrat systém Office).
 7. Klikněte na tlačítko Continue (Pokračovat).
 8. Postupujte podle zobrazených pokynů.
 9. V počítači přeinstalujte systém Office 2008.
Vlastnosti

ID článku: 2431353 - Poslední kontrola: 2. 12. 2011 - Revize: 1

Microsoft Office Word 2008 for Mac, Microsoft Office Excel 2008 for Mac, Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac, Microsoft Entourage 2008 for Mac, Microsoft Excel 2011 for Mac, Microsoft Outlook 2011 for Mac, Microsoft PowerPoint 2011 for Mac, Microsoft Word 2011 for Mac

Váš názor