Při odstraňování složek z připojené jednotky je odepřen přístup


Příznaky


Když se pokusíte odstranit složky uložené na připojené jednotce a odeslat je do koše, může se zobrazit následující chybová zpráva:
Nelze odstranit Název_složky: přístup byl odepřen. Zdrojový soubor je zřejmě používán.

Příčina


K tomuto chování dochází, protože odpadkový koš nezná připojené svazky. Předpokládejme například, že se používá následující rozložení jednotky:
C:--1 gigabajt (GB) pomocí systému souborů NTFS systemC: \ Host-dir--přípojný bod samostatné jednotky 9 GB
Když se pokusíte odstranit složku s cestou C:\Host-dir\Mydir, Průzkumník Windows ji bude interpretovat jako "jednotka C" a neúspěšně se pokusí ji umístit do koše na jednotce C.

Alternativní řešení


Tento problém vyřešíte pomocí jedné z následujících metod:
  • Když soubory nebo složky odstraníte pomocí Průzkumníka Windows, použijte kombinaci kláves SHIFT + DELETE. Tím se obejde odpadkový koš.
  • Otevřete okno příkazového řádku a potom pomocí příkazu RD/s/q odstraňte soubory nebo složky.
Poznámka Obě tyto metody data trvale odstraní. Data nemůžete obnovit, pokud nemáte aktuální zálohu.

Stav


Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedené na začátku tohoto článku.