Aktualizace pro rozhraní .NET Framework 2.0 SP2 a .NET Framework 3.0 SP2 může spustit instalace dalších aktualizací

Příznaky

Nainstalujete-li některé aktualizace pro rozhraní Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 (SP2) nebo Microsoft .NET Framework 3.0 SP2, spustí tyto aktualizace instalaci dalších aktualizací. Důvodem k instalaci těchto dalších aktualizací je nutnost vyhovět novým závislostem v některých součástech rozhraní .NET Framework.

Další informace

Nainstalujete-li některé aktualizace pro rozhraní .NET Framework 2.0 SP2 nebo .NET Framework 3.0 SP2, způsobí tyto aktualizace instalaci dalších aktualizací. Je tomu tak proto, že poradce pro zabezpečení týkající se rozšířené ochrany zavedl novou funkci rozšířené ochrany, která zahrnuje nové závislosti na nově uvedených typech. Tato novinka se skládá z nových funkcí ve vrstvách funkcí rozhraní .NET Framework 2.0 SP2 a .NET Framework 3.0 SP2. Nová funkce technologie WCF (Windows Communication Foundation) ve vrstvě funkcí rozhraní .NET Framework 3.0 SP2 je závislá na příslušné nové funkci ve vrstvě funkcí rozhraní .NET Framework 2.0 SP2 a novém typu. Nová funkce technologie ASP.NET ve vrstvě funkcí rozhraní .NET Framework 2.0 SP2 je také nyní závislá na nové funkci ve třídě System.Net (síťový zásobník).

Aktualizace pro součásti rozhraní .NET Framework jsou kumulativní. Aktualizace pro součást technologie ASP.NET vydaná po poradci zabezpečení týkajícím se rozšířené ochrany proto bude vždy obsahovat novou funkci technologie ASP.NET pro rozšířenou ochranu. Tato nová funkce vyžaduje splnění výše uvedených závislostí funkcí (na novém typu). V zájmu splnění této závislosti spustí aktualizace pro komponenty WCF a ASP.NET instalaci dalších potřebných aktualizací. Pokud nebudou tyto závislosti splněny, může nastat problém popsaný v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
2262911 Chyba oznamující výjimku Nelze načíst typ System.Security.Authentication.ExtendedProtection.ExtendedProtectionPolicy po dokončení instalace aktualizace 982167 nebo 982168
 • Aktualizace součásti ASP.NET rozhraní .NET Framework 2.0 SP2 v systémech Windows XP a Windows Server 2003 také nainstalují následující aktualizaci:
  980773 Popis aktualizace knihovny NCL pro rozhraní .NET Framework 3.5 Service Pack 1 a .NET Framework 2.0 Service Pack 2 pro systémy Windows XP a Windows Server 2003: 8. června 2010
 • Aktualizace součásti ASP.NET rozhraní .NET Framework 2.0 SP2 v systémech Windows Vista SP1 a Windows Server 2008 také nainstalují následující aktualizaci:
  980843 Popis aktualizace knihovny NCL pro rozhraní .NET Framework 3.5 Service Pack 1 pro systémy Windows Vista Service Pack 1 a Windows Server 2008 Service Pack 1: 8. června 2010
 • Aktualizace součásti ASP.NET rozhraní .NET Framework 2.0 SP2 v systémech Windows Vista SP2 a Windows Server 2008 také nainstalují následující aktualizaci:
  980842 Popis aktualizace knihovny NCL pro rozhraní .NET Framework 3.5 Service Pack 1 pro systémy Windows Vista Service Pack 2 a Windows Server 2008 Service Pack 2: 8. června 2010
 • Aktualizace součásti ASP.NET rozhraní .NET Framework 3.0 SP2 v systémech Windows XP a Windows Server 2003 také nainstalují následující aktualizace:  
  980773 Popis aktualizace knihovny NCL pro rozhraní .NET Framework 3.5 Service Pack 1 a .NET Framework 2.0 Service Pack 2 pro systémy Windows XP a Windows Server 2003: 8. června 2010
  976765 Popis aktualizace technologie ASP.NET pro rozhraní .NET Framework 3.5 Service Pack 1 a .NET Framework 2.0 Service Pack 2 pro systémy Windows XP a Windows Server 2003: 8. června 2010
 • Aktualizace součásti WCF rozhraní .NET Framework 3.0 SP2 v systémech Windows Vista SP1 a Windows Server 2008 také nainstalují následující aktualizace:
  980843 Popis aktualizace knihovny NCL pro rozhraní .NET Framework 3.5 Service Pack 1 pro systémy Windows Vista Service Pack 1 a Windows Server 2008 Service Pack 1: 8. června 2010
  976767 Popis aktualizace technologie ASP.NET pro rozhraní .NET Framework 3.5 Service Pack 1 pro systémy Windows Vista Service Pack 1 a Windows Server 2008 Service Pack 1: 8. června 2010
 • Aktualizace součásti WCF rozhraní .NET Framework 3.0 SP2 v systémech Windows Vista SP2 a Windows Server 2008 také nainstalují následující aktualizace:
  980842 Popis aktualizace knihovny NCL pro rozhraní .NET Framework 3.5 Service Pack 1 pro systémy Windows Vista Service Pack 2 a Windows Server 2008 Service Pack 2: 8. června 2010
  976768 Popis aktualizace technologie ASP.NET pro rozhraní .NET Framework 3.5 Service Pack 1 pro systémy Windows Vista Service Pack 2 a Windows Server 2008 Service Pack 2: 8. června 2010
Vlastnosti

ID článku: 2436257 - Poslední kontrola: 10. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor