Použití protokolování k řešení potíží s instalací služby Lync 2010 v prostředí služeb Office 365

Souhrn

Tento článek popisuje některé běžné potíže s instalací služby Microsoft Lync 2010. Dále popisuje postup povolení funkce protokolování služby Microsoft Lync 2010.

Poznámka: Před instalací služby Microsoft Lync 2010 je třeba odebrat aplikace Microsoft Office Communicator 2007 a Office Communicator 2007 R2, jinak tyto aplikace budou odebrány v průběhu instalace služby Lync 2010.

Další informace

Scénář 1: Služba Lync 2010 není nainstalována nebo se nespustí

Chcete-li vyřešit tyto potíže, musíte odebrat službu Lync 2010 a pak ji nainstalovat znovu. Postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start a poté na příkaz Ovládací panely.
 2. Klikněte na položku Programy a funkce nebo Přidat nebo odebrat programy, vyberte položku Microsoft Lync 2010 a pak klikněte na položku Odinstalovat.
 3. Restartujte počítač.
 4. Ukončete všechny aplikace systému Microsoft Office.
 5. Ukončete všechny ostatní klienty zasílání rychlých zpráv (IM), jako je Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger nebo AOL Instant Messenger. 
 6. Přeinstalujte službu Lync 2010 z portálu služeb Office 365.
Scénář 2: "Chybová zpráva Program nelze spustit, protože služba Microsoft Lync 2010 je již v rámci vašeho uživatelského účtu systému Windows spuštěna

Chcete-li vyřešit tyto potíže, ukončete všechny spuštěné instance služby Lync 2010. Jsou-li ke službě Lync přihlášeni další uživatelé ve stejném počítači, musí se odhlásit a ukončit službu Lync. Důvodem je skutečnost, že může být spuštěna vždy pouze jedna instance služby Lync.

Protokolování služby Lync 2010

Protokolování lze využít ke shromáždění dalších informací o potížích se službou Lync 2010. Dále jsou uvedeny čtyři hlavní typy souborů protokolu:
 • Protokoly klienta dokumentují chování klienta služby Lync 2010 a doplňují diagnostické zprávy do protokolu událostí systému Windows.
 • Protokoly UCCP (Unified Communications Client Platform) sledují potíže s připojením serveru.
 • Protokoly médií zaznamenávají stav zvukových a vizuálních připojení.
 • Protokoly instalace zaznamenávají chyby instalační služby systému Windows, k nimž dojde během instalace.
Povolení protokolování služby Lync 2010:
 1. V pravém horním rohu přihlašovací obrazovky služby Lync 2010 klikněte na ikonu Převod. Zobrazí se stránka Možnosti.
 2. V dialogovém okně Možnosti klikněte na kartu Obecné.
 3. V části Protokolování na kartě Obecné klikněte na položky Zapnout protokolování v aplikaci Lync a Zapnout protokolování událostí systému Windows pro aplikaci Lync.
 4. Klikněte na tlačítko OK.
 5. Znovu spusťte službu Lync 2010 a pokuste se problém reprodukovat.
Poznámka: Soubor Communicator-uccp.log je vytvořen v následující složce:
%userprofile%\Tracing

Povolení protokolování pomocí sady Microsoft Online Services Diagnostics and Logging (MOSDAL) Support Toolkit:
 1. Stáhněte a nainstalujte sadu MOSDAL Support Toolkit. Navštivte následující web společnosti Microsoft:
 2. Spusťte sadu MOSDAL Support Toolkit. Klikněte na tlačítko Start, vyberte položku Všechny programy, klikněte na položku MOSDAL Support Toolkit a pak klikněte na příkaz MOSDAL Support Toolkit.
 3. Klikněte na tlačítko Rozšířený režim. V části Data Collection (Shromažďování dat) kliknutím zaškrtněte políčka Lync/Communicator a System Configuration a pak v části Network Diagnostics (Diagnostika sítě) kliknutím zaškrtněte políčka Configuration, Port Query, NS Lookup a Ping.

  Výběr rozšířeného režimu MOSDAL pro službu Lync Online
 4. Ukončete službu Lync 2010, restartujte ji, reprodukujte potíže a pak klikněte na položku Generate Report (Vytvořit sestavu).
 5. Po ukončení běhu nástroje odešlete komprimované výsledky oddělení technické podpory.
Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.
Vlastnosti

ID článku: 2437044 - Poslední kontrola: 21. 7. 2011 - Revize: 1

Váš názor