Po otevření dokumentu v aplikaci Word 2010 jsou odebrány vlastní značky XML

Příznaky

Předpokládejme následující situaci. Pokusíte se v aplikaci Microsoft Office Word 2010 otevřít dokument, který používá některý z následujících formátů souborů:


 • Dokument aplikace Word (DOCX)
 • Dokument aplikace Word s podporou maker (DOCM)
 • Šablona aplikace Word (DOTX)
 • Šablona aplikace Word s podporou maker (DOTM)
 • Dokument XML aplikace Word (XML)
 • Dokument XML aplikace Word 2003 (XML)
  Po otevření dokumentu si všimnete, že veškeré vlastní značky XML jsou z dokumentu odebrány.

Další informace

Verze aplikace Word, které jsou společností Microsoft distribuovány po 10. lednu 2010, již nenačítají vlastní značky XML, jsou-li obsaženy v souboru DOCX, DOCM, DOTX, DOTM nebo XML. Aplikace Word 2010 může tyto soubory i nadále otevřít, ale libovolné vlastní značky XML budou odebrány.

Vlastní značky XML v dokumentu aplikace Word jsou zobrazeny jako růžové (výchozí barvy) názvy značek kolem textu.

Odebrání vlastních značek XML je výsledkem rozhodnutí soudu USA ze dne 22. prosince 2009. Zákazníci, kteří zakoupili aplikaci Word 2010 nebo získali pro tuto aplikaci licenci, zjistí, že tento software nezahrnuje konkrétní vlastní implementaci značek XML.

Následující funkce aplikace Word nejsou touto aktualizací ovlivněny.

 • Ovládací prvky obsahu nejsou ovlivněny. Ovládací prvky obsahu představují běžný způsob strukturování obsahu dokumentu a mapování obsahu na vlastní části XML.
 • Standardy Open XML (všechny verze ECMA a ISO) nejsou ovlivněny.
 • Vlastní značky XML, které jsou uloženy v souborech dokumentu aplikace Word 97-2003 (DOC), nejsou ovlivněny.
 • Kód XML pásu karet a možnosti rozšíření pásu karet nejsou ovlivněny.
 • Vlastní části XML nejsou ovlivněny. Další informace o vlastních částech XML naleznete na následujícím webu MSDN:
 • Objektový model aplikace Word není ovlivněn. Některé metody objektového modelu, které pracují s vlastními značkami XML, však mohou vést k jiným výsledkům.

  • Metoda TransformDocument bude fungovat i nadále, ale libovolné vlastní značky XML budou z výsledků transformace odebrány.
  • Metoda InsertXML bude fungovat i nadále, ale libovolné stávající vlastní značky XML budou před vložením obsahu odebrány.


Poznámka: Pokud jste vývojáři řešení využívajícího vlastní značky XML, mějte prosím na paměti, že podpora vlastních značek XML již není k dispozici. Řadu scénářů implementovaných pomocí vlastních značek XML lze implementovat prostřednictvím alternativních technologií, jako jsou například ovládací prvky obsahu, pole formulářů a záložky, které jsou k dispozici v aplikaci Word 2007 a Word 2010. Příklad. Jak již bylo vysvětleno výše, ovládací prvky obsahu (kromě těchto dalších technologií, jako jsou třeba záložky) umožňují vývojářům vytvářet strukturované dokumenty a lze je využít k přiřazení libovolných hodnot strukturovanému obsahu. Tyto hodnoty lze využít k přiřazení sémantického významu jednotlivým částem obsahu.


Další informace o ovládacích prvcích obsahu naleznete na následujících webech společnosti Microsoft:  

Odkazy

978951 Popis aktualizace pro aplikace Word 2003 a Word 2007 z ledna 2010
2445062 Při pokusu o otevření dokumentu v aplikaci Word se zobrazí chybová zpráva: Soubor obsahuje vlastní elementy XML, které již nejsou aplikací Word podporovány. (Tento text může být v angličtině)
Vlastnosti

ID článku: 2445060 - Poslední kontrola: 28. 12. 2012 - Revize: 1

Váš názor