Pokud služba Exchange Mail odeslání selže nepravidelně na serveru poštovní schránky serveru Exchange Server 2010 je zaprotokolována událost s ID 4999

Platí pro: Exchange Server 2010 EnterpriseExchange Server 2010 Standard

Příznaky


Služba Microsoft Exchange Mail odeslání (MSExchangeMailSubmission.exe) může dojít k selhání nepravidelně na serveru Microsoft Exchange Server 2010 poštovní schránky. V protokolu aplikací je dále zaznamenána následující událost:
Když nastane tento problém, dojde k narušení odesílání pošty až po restartování služby Exchange Mail odeslání.

Příčina


K tomuto problému dochází při spuštění podprocesu denní údržba aktualizovat vodoznaky nečinnosti poštovních schránek. Pokud databáze na serveru poštovní schránky serveru Exchange Server 2010 poštovní schránky uživatele nebo žádné aktivní poštovní schránky, může dojít k selhání služby Exchange Mail odeslání.


Poznámka: Vodoznak je kontrolní bod, který označuje nejnovější události poštovní schránky, ke kterým došlo. Seznam vodoznaku pomáhá příjemci události udržovat záznam poštovní schránky událostí, které nastaly.

Řešení


Chcete-li tento problém vyřešit, nainstalujte následující kumulativní aktualizaci:
2529939 Popis kumulativní aktualizace 3 pro Exchange Server 2010 Service Pack 1

Stav


Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".