Popis aktualizace Microsoft Office for Mac 2011 14.0.1

ÚVOD

Společnost Microsoft vydala bulletin zabezpečení MS10-087, který obsahuje všechny podstatné informace o aktualizacích zabezpečení pro sadu Microsoft Office for Mac 2011. Chcete-li zobrazit celý bulletin zabezpečení, navštivte následující web společnosti Microsoft:

Podrobné informace o aktualizaci

Tato aktualizace obsahuje vylepšení zabezpečení, stability, výkonu a kompatibility. Obsahuje opravy chyb zabezpečení, které mohou útočníci zneužít k přepsání obsahu paměti počítače pomocí škodlivého kódu.

Vylepšení obsažená v této aktualizaci

Aktualizace sady Office for Mac 2011 14.0.1 obsahuje následující vylepšení.

Vylepšení pro všechny aplikace sady Microsoft Office for Mac 2011

 • Sada Office for Maczahrnuje ověřování založené na formulářích 

  Tato aktualizace zahrnuje do sady Office for Mac ověřování založené na formulářích, které umožňuje připojení k serverům Microsoft Office SharePoint Server. Ověřování založené na formulářích přenáší uživatelská pověření prostřednictvím formulářů HTML, které uživatelé vyplňují. V sadě Office for Mac je ve formě souboru cookie uložen token obsahující uživatelská pověření pro server. Tento soubor cookie může být také uložen v úložišti souborů cookie aplikace Keychain a Safari, pokud uživatel ve formuláři HTML vybere položku Remember Password (Zapamatovat heslo) nebo podobnou možnost.BUG #: 223821 (MacBU Main Bugbase)
 • Lze upravovat obrázky zkopírované z aplikace sady Office pro Mac zpět do aplikace ChemDraw

  Tato aktualizace opravuje problém způsobující uzamknutí obrázků v aplikacích Office for Mac poté, co jsou tyto obrázky zkopírovány z aplikace systému Office zpět do editoru molekul ChemDraw.  BUG #: 232167 (MacBU Main Bugbase)

Vylepšení pro aplikaci Microsoft Excel for Mac 2011

 • Vyšší stabilita 

  Tato aktualizace opravuje problém, který někdy při povolení makra v aplikaci Excel způsobuje chybu nebo neočekávané ukončení aplikace.BUG #: 232461 (MacBU Main Bugbase)
 • Buňky v aplikaci Excel jsou aktualizovány, dojde-li k úpravě souvisejících dat 

  Tato aktualizace opravuje problém, který někdy brání automatické aktualizaci buněk vypočtených aplikací Excel po provedení změn souvisejících dat, dokud není na vypočtenou buňku přesunut ukazatel myši.  BUG #: 232509 (MacBU Main Bugbase)
 • Vyšší spolehlivost při použití příkazu makra FORMAT

  Tato aktualizace opravuje problém způsobující v aplikaci Excel nesprávné výsledky při použití příkazu makra FORMAT. BUG #: 232940 (MacBU Main Bugbase)

Vylepšení pro aplikaci Microsoft Word for Mac 2011

 • Vyšší stabilita při vytváření rovnic

  Tato aktualizace opravuje problém, který při vytváření rovnice v aplikaci Excel někdy způsobuje chybu nebo neočekávané ukončení aplikace. K tomuto problému konkrétně dochází, když uživatel klikne na tlačítko Convert selection to professional (Převést výběr na profesionální) nebo Convert selection to linear (Převést výběr na lineární) na kartě Equation Tools (Nástroje rovnic) za účelem formátování rovnice do jednorozměrné podoby pro snadné úpravy nebo do dvojrozměrné podoby pro profesionální zobrazení.BUG #: 232916 (MacBU Main Bugbase)

Vylepšení pro aplikaci Microsoft PowerPoint for Mac 2011

 • Vyšší stabilita během prezentací

  Tato aktualizace opravuje problémy, který někdy při prezentaci v aplikaci PowerPoint způsobují chyby nebo neočekávané ukončení aplikace.BUG #: 233594 (MacBU Main Bugbase)
 • Lepší kompatibilita aplikací PowerPoint 2007 a PowerPoint 2010  

  Tato aktualizace opravuje problémy, které způsobují nesprávné zobrazení číslovaných seznamů v aplikacích PowerPoint 2007 a PowerPoint 2010 v případě zobrazení prezentace v aplikaci PowerPoint for Mac 2011.BUG #: 234531 (MacBU Main Bugbase)

Vylepšení pro aplikaci Microsoft Outlook for Mac 2011

 • Vyšší spolehlivost při odstraňování zpráv z více účtů IMAP

  Tato aktualizace opravuje problém, který v aplikaci Outlook způsobuje, že je odstraněna pouze jedna zpráva, přestože ve sjednocené složce doručené pošty vyberete a odstraníte více zpráv z různých účtů IMAP. BUG #: 232848 (MacBU Main Bugbase)
 • Při instalaci nové aktualizace se ukončí synchronizační služby

  Tato aktualizace opravuje problém, který vás před instalací nové aktualizace nutí k manuálnímu ukončení agenta synchronizačních služeb, pokud je povolen.  BUG #: 232961 (MacBU Main Bugbase)
 • Po importu nových účtů do aplikace Outlook jsou v řetězci klíčů zachována hesla pro e-mail

  Tato aktualizace opravuje problém, který v aplikaci Outlook způsobuje odstranění hesel z řetězce klíčů v případě importu nových e-mailových účtů do aplikace Outlook. BUG #: 233310 (MacBU Main Bugbase)
 • Po novém sestavení databáze jsou zachovány záznamy v seznamu adresátů

  Tato aktualizace opravuje problém, který v aplikaci Outlook po novém sestavení databáze způsobuje odstranění všech pravidel seznamu adresátu.  BUG #: 233386 (MacBU Main Bugbase)
 • Vyšší spolehlivost při importu identit systému Office 2008 do systému Office 2011

  Tato aktualizace opravuje problém, který v aplikaci Outlook způsobuje ukončení procesu importu v případě importu identit s kategorií s názvem Untitled (Bez názvu).BUG #: 234948 (MacBU Main Bugbase)

Požadavky

Před instalací aktualizace Office 2011 14.0.1 ověřte, zda počítač používá systém Mac OS X 10.5.8 nebo novější verzi systému Mac OS X.

Chcete-li zjistit, zda počítač splňuje tento požadavek, klikněte v nabídce Apple na příkaz About This Mac (O tomto počítači Mac).

Získání této aktualizace

Na webu služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

Stáhnout Stáhnout balíček aktualizace Microsoft Office for Mac 14.0.1 Update

Datum vydání: 9. listopadu 2010

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Aktualizované soubory

Úplný seznam souborů, které tato aktualizace přidává nebo mění, získáte dvojím kliknutím na instalační soubor aktualizace a poté kliknutím na příkaz Zobrazit soubory v nabídce Soubor.

Poznámky
 • Aktualizace Office 2011 14.0.1 Update je také dostupná prostřednictvím programu Microsoft AutoUpdate. Jedná se o program, který automaticky udržuje software společnosti Microsoft v aktuálním stavu.

  Pokud chcete použít funkci AutoUpdate, spusťte nějakou aplikaci systému Microsoft Office. Potom v nabídce Help (Nápověda) klikněte na příkaz Check for Updates (Zkontrolovat aktualizace).

  Další informace o zdrojích informací pro sadu Office for Mac 2011 nalezete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Prohlášení

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.
Vlastnosti

ID článku: 2454823 - Poslední kontrola: 12. 11. 2010 - Revize: 1

Váš názor