Doporučené postupy pro řešení potíží se serverem Exchange Server s nainstalovaným antivirovým softwarem

Důležité: Tento článek obsahuje postupy, které vedou k oslabení zabezpečení počítače nebo k vypnutí funkcí zabezpečení v počítači. Provedením těchto změn můžete vyřešit specifické potíže. Před provedením změn však doporučujeme vyhodnotit nebezpečí spojená s implementací tohoto řešení v konkrétním prostředí. Pokud se rozhodnete tento postup použít, učiňte veškerá dodatečná opatření k ochraně systému.
Upozornění: Tento postup může oslabit zabezpečení počítače nebo sítě vůči útoku uživatelů se zlými úmysly nebo škodlivému softwaru, například virům. Toto řešení se nedoporučuje, jsou ale poskytnuty tyto informace, s jejichž pomocí můžete řešení implementovat podle vlastního uvážení. Toto řešení používáte na vlastní nebezpečí.
Poznámka: Antivirový program je navržen tak, aby napomáhal ochraně počítače před viry. Pokud je antivirový program vypnutý, nesmíte stahovat a otevírat soubory z nedůvěryhodných zdrojů, navštěvovat nedůvěryhodné weby ani otevírat přílohy e-mailů.

Další informace o počítačových virech získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
129972 Počítačové viry: popis, prevence a obnovení

Souhrn

Tento článek popisuje doporučené postupy pro řešení problémů s počítači se serverem Microsoft Exchange Server, ve kterých je nainstalován antivirový software.

Další informace

Souborově orientovaný antivirový software

Do počítače se serverem Exchange lze nainstalovat souborově orientovaný vyhledávací antivirový software. Nikdy však nespouštějte vyhledávání virů v programových a databázových souborech počítače se serverem Exchange.

Dále nikdy nespouštějte vyhledávání virů na jednotce IFS (Installable File System) označené písmenem M na serveru Exchange 2000. Pokud tak učiníte, mohou být zobrazeny falešné zprávy o zjištění viru a při pokusu o opravu napadeného souboru může dojít k poškození databází serveru Exchange 2000.

U serveru Exchange 2000 je písmeno M jmenovka jednotky se systémem souborů IFS serveru Exchange. Systém souborů IFS umožňuje zobrazovat a používat úložiště informací serveru Exchange ve formě systému souborů.

POZNÁMKA: Jednotce M může být přiřazeno jiné písmeno než M. Tato jednotka je obecně označována jako jednotka M; pokud se však písmeno M již používá, je této jednotce přiřazeno jiné písmeno.
Další informace o problémech způsobených vyhledáváním virů na jednotce M naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
299046 Položky kalendáře zmizí ze složek uživatele (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

V některých situacích můžete zaznamenat další problémy se systémem souborů IFS serveru Exchange.
Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
305145 Jak odebrat mapování systému souborů IFS pro jednotku M u serveru Exchange 2000 Server (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Pokud v počítači se serverem Exchange potřebujete spustit souborově orientované vyhledávání virů, odeberte z naplánovaného vyhledávání a vyhledávání v reálném čase soubory a složky specifické pro server Exchange. Souborově orientované vyhledávání virů ve spustitelných souborech serveru Exchange 2000 je podporováno.

DŮLEŽITÉ: Nikdy nespouštějte souborově orientovaný software pro vyhledávání virů u databází, protokolů a dočasných souborů serveru Exchange, u systémových souborů Internetové informační služby (IIS) nebo u jednotky IFS (označené písmenem M). Vhodnou konfigurací antivirového softwaru zabraňte vyhledávání virů ve složkách, které obsahují uvedené soubory.

Souborově orientovaný antivirový software může vyhledávat viry v operačním systému počítače se serverem Exchange a v programových souborech serveru Exchange (složka Exchsrvr\Bin), nikoli však v souborech, které jsou umístěny v následujících složkách:
 • databázové soubory a soubory protokolu serveru Exchange,
 • soubory MTA serveru Exchange (výchozí umístění: \Exchsrvr\Mtadata),
 • soubory protokolu sledování zpráv serveru Exchange (výchozí umístění: \Exchsrvr\název_serveru.log),
 • složky virtuálního serveru (výchozí umístění: \Exchsrvr\Mailroot),
 • soubory služby SRS (Site Replication Service) (výchozí umístění: \Exchsrvr\Srsdata),
 • systémové soubory Internetové informační služby (IIS) (výchozí umístění: \%SystemRoot%\System32\Inetsrv),
 • soubory konektoru Internet Mail Connector (výchozí umístění: \Exchsrvr\IMCData),
 • pracovní složka sloužící k ukládání dočasných souborů datových proudů, které se používají k převodu zpráv; ve výchozím nastavení se tato pracovní složka nachází v umístění \Exchsrvr\MDBData,
 • dočasná složka používaná ve spojení s nástroji pro údržbu v offline režimu, jako je Eseutil.exe; ve výchozím nastavení se jedná o složku, ze které spouštíte soubory EXE, složku však můžete nakonfigurovat při spuštění tohoto nástroje.
Souborově orientované vyhledávání virů lze spustit u následujících složek:
 • Exchsrvr\Address
 • Exchsrvr\Bin
 • Exchsrvr\Exchweb
 • Exchsrvr\Res
 • Exchsrvr\Schema
Činnost souborově orientovaného softwaru pro vyhledávání virů dočasně vypněte při upgradu operačního systému a serveru Exchange; do této činnosti lze zahrnout upgrade na nové verze serveru Exchange nebo operačního systému a instalace oprav a aktualizací Service Pack serveru Exchange nebo operačního systému.

Pokud provádíte upgrade serveru Exchange či operačního systému nebo instalujete aktualizaci Service Pack či opravu, před vlastní aktualizací nebo upgradem zastavte a zakažte všechny služby od jiných výrobců, nástroje pro sledování hardwaru a operačního systému a všechny agenty nebo nástroje pro sledování serveru Exchange. Rovněž zastavte a zakažte všechny nástroje pro sledování výkonu, programy pro zálohování od společnosti Microsoft nebo jiných výrobců a protokol Microsoft SNMP (Simple Network Management Protocol). Před instalací upgradu nebo opravy restartujte počítač se serverem Exchange. Tento postup zabrání uzamčení souborů, ke kterým musí mít proces aktualizace přístup.

DŮLEŽITÉ: Před upgradem libovolné verze serveru Exchange nebo operačního systému a před instalací aktualizace Service Pack nebo opravy pro server Exchange nebo operační systém je rovněž důležité zastavit a zakázat antivirové programy (včetně souborově orientovaného vyhledávacího antivirového softwaru).

Software pro vyhledávání virů v úložišti informací serveru Exchange

Společnost Microsoft poskytuje rozhraní API (application programming interface), pomocí kterých mohou jiní výrobci vytvářet antivirové programy vyhledávající viry v úložišti informací. Pokud je tento typ softwaru spuštěn v počítači se serverem Exchange a dochází k problémům, prozkoumejte je a proveďte běžné postupy pro odstraňování problémů. Jestliže se problém nepodaří pomocí těchto postupů vyřešit, dočasným zakázáním nebo odinstalací antivirového softwaru zjistěte, zda je tento software příčinou problému. Pokud antivirový software není příčinou problému, můžete jej znovu povolit.

Pokud se problém po vypnutí nebo odinstalaci antivirového softwaru přestane vyskytovat, požádejte výrobce antivirového softwaru o nejnovější aktualizaci. Jestliže ani nejnovější aktualizace softwaru problém neodstraní, usilujte o to, aby výrobce antivirového softwaru ve spolupráci se společností Microsoft problém vyřešil.

Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
241855 Úložiště informací se nespustí, přičemž se zobrazí událost ID 145 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.

Složku, která obsahuje soubory kontrolního bodu (CHK), vylučte z vyhledávání virů.

POZNÁMKA: I když databázové soubory a soubory protokolu serveru Exchange přesunete do nového umístění a tyto složky vyloučíte, může být soubor CHK nadále prohledáván.
Další informace o událostech, ke kterým může dojít při prohledávání souboru CHK, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
253111 Událost: Nelze zapsat stínovou hlavičku souboru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

176239 Databázi nelze spustit, cyklické protokolování odstranilo soubor protokolu příliš brzy (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Vlastnosti

ID článku: 245822 - Poslední kontrola: 7. 4. 2008 - Revize: 1

Váš názor