Obnovení položek, které byly nevratně odstraněny v aplikaci Outlook

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravou registru je nutné jej zálohovat. Je také nutné předem vědět, jak registr obnovit v případě, že nastanou potíže. Další informace o zálohování, obnovení a úpravách registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows

Souhrn

Článek popisuje obnovení položek, které byly nevratně odstraněny. Položky jsou nevratně odstraňovány v případě, že nejsou odstraňovány přesunutím do složky Odstraněná pošta.

Další informace

Upozornění: Použijete-li Editor registru nesprávným způsobem, můžete způsobit vážné potíže, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že bude možné vyřešit problémy vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.
Při odstraňování položek ze složky poštovní schránky jsou položky nejprve přesunuty do složky Odstraněná pošta. Tyto položky můžete odstranit ve složce Odstraněná pošta. Tato funkce poskytuje ochranu před nechtěným odstraněním položky. Pokud byl počítač se serverem Exchange Server 5.5 nakonfigurován k uchovávání odstraněných položek, můžete stále obnovit i položky odstraněné ze složky Odstraněná pošta. Zda-li byl server nakonfigurován tímto způsobem, zjistíte následovně. V objektu Server zobrazte vlastnosti objektů veřejného a soukromého úložiště.


Další informace o konfiguraci serveru pro uchovávání odstraněných položek naleznete v následujícím článku znalostní báze Knowledge Base společnosti Microsoft:
246283 Nastavení doby uchování odstraněných poštovních zpráv v serveru Exchange Server 5.5 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Položky je také možné nevratně odstranit bez jejich předchozího přesunutí do složky Odstraněná pošta. Tento postup bývá nazýván nevratné odstranění (Hard Delete) a je opakem postupu pro vratné odstranění (Soft Delete).

Zprávy jsou nevratně odstraněny v následujících případech:
 • Používáte aplikaci Microsoft Outlook a zprávu odstraníte stisknutím kombinace kláves SHIFT+DELETE.
 • Používáte klienta protokolu IMAP4 (Internet Message Access Protocol 4) nebo jiného klienta, který zprávu nepřesouvá do složky Odstraněná pošta.
Funkce Obnovit odstraněné položky je ve výchozím nastavení povolena pouze pro složku Odstraněná pošta, která se nachází v osobních složkách uživatele. Není možné obnovit položky, které byly nevratně odstraněny. Funkci Obnovit odstraněné položky můžete pomocí následujících změn v registru povolit také pro jiné složky, než je Odstraněná pošta (například pro složky Odeslaná pošta, Koncepty, Pošta k odeslání a Doručená pošta):
 1. Spusťte Editor registru (Regedt32.exe).
 2. Vyhledejte následující klíč registru a klepněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Exchange\Client\Options
 3. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Přidat hodnotu a zadejte následující hodnotu registru:
  Název hodnoty: DumpsterAlwaysOn
  Datový typ: DWORD
  Údaj hodnoty: 1
 4. Ukončete Editor registru.
Změnu v registru můžete provést prostřednictvím počítače správce nebo uživatele. Po provedení změn v registru spusťte aplikaci Outlook a v nabídce Nástroje klepněte na příkazObnovení odstraněné položky. Zobrazí se seznam položek, které byly nevratně odstraněny v průběhu doby uchování nastavené na serveru.

Jste-li správcem, můžete tuto funkci nastavit pro všechny pracovní stanice. To je možné provést tak, že změníte registr všech pracovních stanic a potom otevřete příslušnou poštovní schránku uživatele jako další poštovní schránku. Poté můžete obnovit odstraněné položky ve složkách poštovní schránky uživatele.

Poznámka: Pokud jako správce chcete otevřít další poštovní schránku uživatele a obnovit položky v soukromých složkách uživatele, musí mít váš účet v systému Windows NT uděleno oprávnění Uživatelská oprávnění pro objekt poštovní schránky uživatele. Musíte také přidat poštovní schránku uživatele do svého profilu:
 1. Otevřete Ovládací panely a poklepejte na panel Pošta.
 2. Otevřete vlastnosti služeb a potom poklepejte na položku Microsoft Exchange Server.
 3. Klepněte na kartu Upřesnit. Klepněte na tlačítko Přidat a přidejte poštovní schránku do svého profilu.

Funkce Obnovit odstraněné položky v aplikaci Outlook 98, Outlook 2000 a Outlook 2002

V aplikaci Outlook 98 je funkce Obnovit odstraněné položky dostupná pouze pro složky pošty (například pro složky Odstraněná pošta, Koncepty, Doručená pošta, Pošta k odeslání a Odeslaná pošta). Není proto možné obnovit položky, které byly nevratně odstraněny z jiných složek než ze složek pošty (například ze složek Kontakty nebo Poznámky). V aplikacích Outlook 2000 a Outlook 2002 je však funkce Obnovit odstraněné položky dostupná pro všechny složky. Pokud provedete úpravy, které jsou popsány v tomto článku (viz výše), můžete obnovit nevratně odstraněné položky, které se nacházejí v jiných složkách než složkách pošty.

Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
228934 Popis funkce Obnovení odstraněné položky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
175263 Po povolení funkce Obnovení položek nemohou klienti obnovit položky (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
188637 XADM: Určení velikosti obnovitelných položek ve službě Úložiště informací (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
178630 Použití serverů Exchange Server 5.5 nebo Exchange 2000 Server k obnovení položek, které nebyly před odstraněním v aplikaci Outlook přesunuty do složky Odstraněná pošta (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vlastnosti

ID článku: 246153 - Poslední kontrola: 17. 5. 2006 - Revize: 1

Váš názor