Prosince 2010 aktualizace pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM Online je k dispozici


ÚVOD


Tento článek popisuje prosince 2010 pro Microsoft Dynamics CRM Online. Tato aktualizace zahrnuje opravy na straně serveru a klienta opravy. Server-side opravy jsou nainstalovány automaticky týmem Microsoft Dynamics CRM Online. Další informace o službách a odborné pomoci pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Další informace


Problémy opravené v prosinci 2010 aktualizace

Opravy na straně serveru

Prosince 2010 aktualizace obsahuje následující opravy straně serveru, které nebyly dříve dokumentovány:
 • Pravým tlačítkem myši všechny záznamy v zobrazení aplikace Microsoft Dynamics CRM nabídky nezobrazí podle očekávání.
 • Hromadnou korespondenci nelze vytvořit z uzavřené příležitosti.
 • Při vytvoření sestavy Průvodce ve verzi Beta aplikace Windows Internet Explorer 9 nelze přidat sloupce nebo skupiny.
 • Řídicí panely nenačte očekávaným způsobem v Beta verzi aplikace Internet Explorer 9.
 • Vytvoření odpovědi na kampaň na distribuované aktivity, zobrazí se následující chybová zpráva:
  Nemáte dostatečná oprávnění pro přístup k objektu aplikace Microsoft Dynamics CRM nebo provedení požadované operace.
  K tomuto problému dochází, pokud máte úroveň oprávnění k organizační jednotce nebo vyšší úroveň oprávnění.
 • Pravidlo vyhledávání duplicit nezachytí duplikáty převedení zájemce na kontakt.
 • Kontakt aplikace Microsoft Dynamics CRM do pole Organizátor schůzky nemůže být vyřešen.
 • Nelze odeslat velké soubory vlastního nastavení v aplikaci Microsoft Dynamics CRM Online.

Opravy na straně klienta

Prosince 2010 aktualizace obsahuje následující opravy klienta, které nebyly dříve dokumentovány:
 • Předpokládejme, že při instalaci a konfiguraci aplikace Microsoft Office Outlook Hotmail Connector. Při použití Průvodce přidáním kontaktů s Hotmail Connector, zobrazí se následující chybová zpráva:
  Při pokusu o synchronizaci informací o kontaktu pro systémy Microsoft Dynamics CRM došlo k chybě.