Je k dispozici aktualizace pro aplikaci Internet Explorer: 14. prosince 2010


Aktualizace popisovaná v tomto článku byla nahrazena novější aktualizací. Tento problém lze vyřešit instalací nejnovější kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer. Chcete-li nainstalovat nejnovější aktualizaci, navštivte následující web společnosti Microsoft:
 Další technické informace o nejnovější kumulativní aktualizaci zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

ÚVOD


Tato aktualizace řeší problém, který je způsoben následujícím článkem znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
2416400 MS 10-090: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Windows Internet Explorer

Aktualizace KB2416400 obsahuje opravu, která vypne automatické rozpoznávání kódování JIS (Japanese Industrial Standard). Některé softwarové aplikace však využívají součást aplikace Internet Explorer k interpretaci e-mailových zpráv v japonštině, které jsou ve formátu HTML. Obsah těchto e-mailových zpráv je zobrazen v nečitelném kódu, protože není automaticky rozpoznáno kódování JIS.

Poznámka: Uživatelům, kteří nainstalovali aktualizaci KB2416400 z webu služby Stažení softwaru, ale nenainstalovali tuto aktualizaci (KB2467659), bude prostřednictvím služby Windows Update nabídnuta aktualizace zabezpečení KB2416400. Chcete-li tento problém vyřešit, nainstalujte aktualizaci KB2467659, a to buď z webu služby Stažení softwaru, nebo je-li vám nabídnuta prostřednictvím služby Windows Update.

Poznámka:
Tyto problémy řeší aktualizace zabezpečení 2482017. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
2482017 MS11-003: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer

Další informace


Na webu služby Stažení softwaru jsou k dispozici ke stažení následující soubory:


Aktualizace pro aplikaci Internet Explorer pro systém Windows 7 (KB2360131)

Stáhnout Stáhnout balíček Windows6.1-KB2467659-x86.msu

Aktualizace pro aplikaci Internet Explorer pro systém Windows 7 a Windows Server 2008 R2 x64 Edition (KB2467659)

Stáhnout Stáhnout balíček Windows6.1-KB2467659-x64.msu

Aktualizace pro aplikaci Internet Explorer pro systém Windows Server 2008 R2 pro systémy s procesorem Itanium (KB2467659)

Stáhnout Stáhnout balíček Windows6.1-KB2467659-ia64.msu

Aktualizace pro aplikaci Internet Explorer pro systém Windows Vista a Windows Server 2008 x64 Edition (KB2467659)

Stáhnout Stáhnout balíček Windows6.0-KB2467659-x64.msu

Aktualizace pro aplikaci Internet Explorer pro systém Windows Vista a Windows Server 2008 (KB2467659)

Stáhnout Stáhnout balíček Windows6.0-KB2467659-x86.msu

Aktualizace pro aplikaci Internet Explorer pro systém Windows Server 2008 pro systémy s procesorem Itanium (KB2467659)

Stáhnout Stáhnout balíček Windows6.0-KB2467659-ia64.msu

Aktualizace pro aplikaci Internet Explorer pro systém Windows XP (KB2467659)

Stáhnout Stáhnout balíček WindowsXP-KB2467659-x86-CSY.exe

Aktualizace pro aplikaci Internet Explorer pro systém Windows XP x64 Edition (KB2467659)

Stáhnout Stáhnout balíček WindowsServer2003.WindowsXP-KB2467659-x64-ENU.exe

Aktualizace pro aplikaci Internet Explorer pro systém Windows Server 2003 (KB2360131)

Stáhnout Stáhnout balíček WindowsServer2003-KB2467659-x86-ENU.exe

Aktualizace pro aplikaci Internet Explorer pro systém Windows Server 2003 64-bit Edition pro procesory Itanium (KB2467659)

Stáhnout Stáhnout balíček WindowsServer2003-KB2467659-ia64-ENU.exe

Aktualizace pro aplikaci Internet Explorer pro systém Windows 2003 x64 Edition (KB2467659)

Stáhnout Stáhnout balíček WindowsServer2003.WindowsXP-KB2467659-x64-ENU.exe

Datum vydání: 14. prosince 2010

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.


Verze této aktualizace pro systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2 rovněž obsahuje soubory manifestu. Jejich seznam je uveden v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
980195 MS10-034: Kumulativní aktualizace zabezpečení dezaktivačních bitů technologie ActiveX

Informace o aktualizaci

Získání této aktualizace

Tato aktualizace je k dispozici na následujícím webu služby Microsoft Update:

Požadavky

Chcete-li použít tuto aktualizaci, musí být aplikace Internet Explorer nainstalována v jednom z následujících operačních systémů:
 • Windows XP Service Pack 3
 • Windows Server 2003 Service Pack 2
 • Windows Vista Service Pack 2
 • Windows Server 2008 Service Pack 2
 • Windows 7
 • Windows Server 2008 R2
Další informace o získání aktualizací Service Pack pro systém Windows XP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

322389 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows XP

Další informace o získání aktualizace Service Pack pro systém Windows Server 2003 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

889100 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows Server 2003

Další informace o získání aktualizace Service Pack pro systém Windows Vista naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

935791 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows Vista

Další informace o získání aktualizace Service Pack pro systém Windows Server 2008 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

968849 Jak získat nejnovější aktualizaci Service Pack pro systém Windows Server 2008

Pokyny pro konfiguraci registru

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému WindowsPokud raději nechcete aktualizaci 2467659 instalovat, můžete nastavení registru, které je konfigurováno touto aktualizací, nastavit ručně. Postupujte takto:

U všech podporovaných verzí systému Windows pro platformu x86 a x64 je třeba vytvořit podklíč registru FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING, a to pod následujícím podklíčem registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl
Postupujte následujícím způsobem:
 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klikněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klikněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl
 3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a pak klikněte na položku Klíč.
 4. Jako název nového podklíče zadejte text FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING a potom stiskněte klávesu ENTER.
 5. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klikněte na příkaz Hodnota DWORD.
 6. Zadejte text Iexplore.exe a potom stisknutím klávesy ENTER potvrďte název nové položky registru.
 7. V nabídce Úpravy klikněte na příkaz Změnit.
 8. Zadejte hodnotu 1 a klikněte na tlačítko OK.
 9. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klikněte na příkaz Hodnota DWORD.
 10. Jako název nové položky zadejte text * a potom stiskněte klávesu ENTER.
 11. Zadejte 0, klikněte na tlačítko OK a potom ukončete Editor registru.
Poznámka: Je-li nainstalována aplikace Windows Internet Explorer 6, je třeba pod podklíčem registru FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING vytvořit další položku registru Explorer.exe. Postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klikněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klikněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING
 3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klikněte na příkaz Hodnota DWORD.
 4. Jako název nové položky zadejte text Explore.exe a potom stiskněte klávesu ENTER.
 5. V nabídce Úpravy klikněte na příkaz Změnit.
 6. Zadejte 1, klikněte na tlačítko OK a potom ukončete Editor registru.
U všech podporovaných verzí systému Windows pro platformu x64 je dále třeba vytvořit podklíč registru FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING, a to pod následujícím podklíčem registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl
Postupujte následujícím způsobem:
 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klikněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klikněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl
 3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a pak klikněte na položku Klíč.
 4. Jako název nového podklíče zadejte text FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING a potom stiskněte klávesu ENTER.
 5. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klikněte na příkaz Hodnota DWORD.
 6. Jako název nové položky zadejte text Iexplore.exe a potom stiskněte klávesu ENTER.
 7. V nabídce Úpravy klikněte na příkaz Změnit.
 8. Zadejte hodnotu 1 a klikněte na tlačítko OK.
 9. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klikněte na příkaz Hodnota DWORD.
 10. Jako název nové položky zadejte text * a potom stiskněte klávesu ENTER.
 11. Zadejte 0, klikněte na tlačítko OK a potom ukončete Editor registru.
Poznámka: Je-li nainstalována aplikace Windows Internet Explorer 6, je třeba pod podklíčem registru FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING vytvořit další položku registru Explorer.exe. Postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klikněte na tlačítko OK.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru a klikněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\MAIN\FeatureControl\FEATURE_DISABLE_ISO_2022_JP_SNIFFING
 3. V nabídce Úpravy přejděte na příkaz Nový a potom klikněte na příkaz Hodnota DWORD.
 4. Jako název nové položky zadejte text Explore.exe a potom stiskněte klávesu ENTER.
 5. V nabídce Úpravy klikněte na příkaz Změnit.
 6. Zadejte 1, klikněte na tlačítko OK a potom ukončete Editor registru.

Požadavek na restartování

Po instalaci této aktualizace není třeba počítač restartovat.

Informace o nahrazení aktualizace

Tato aktualizace nenahrazuje žádnou dříve vydanou aktualizaci.
Další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft