Je-li po instalaci jiného produktu nebo aktualizace nainstalováno rozhraní Microsoft .NET Framework 4 nebo aktualizace rozhraní Microsoft .NET Framework 4 a počítač čeká na dokončení restartu, nemusí se zdařit instalace produktů nebo aktualizací

Příznaky

Předpokládejme následující situaci:
  • Nainstalujete produkt nebo aktualizaci, které vyžadují restartování počítače.
  • Než počítač restartujete, nainstalujete rozhraní Microsoft .NET Framework 4 nebo aktualizaci pro rozhraní .NET Framework 4, které byly vydány dříve než 24. listopadu 2010.
V tomto případě se nemusí druhý produkt nebo aktualizace nainstalovat správně.Poznámka: Problém popsaný v tomto článku znalostní báze Knowledge Base může nastat v kterémkoli ze systémů uvedených v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt. Při interním testování společnosti Microsoft však byl tento produkt reprodukován pouze v systémech Windows XP a Windows Server 2003.

Příčina

Některé produkty a aktualizace ukládají pomocí klíče registru informace o nevyřízených operacích přejmenování souborů (PFRO). Tato funkce se používá tehdy, když jsou soubory, které mají být aktualizovány, uzamčeny nebo používány. Instalační program zapíše tyto soubory do dočasného umístění a po restartování počítače je přejmenuje.

Kvůli problému ve vlastní akci rozhraní .NET Framework 4, která se spouští při instalaci (instalace, odinstalace, oprava) může v některých scénářích dojít k poškození klíče registru pro nevyřízené operace přejmenování souboru zapsaného jiným produktem nebo aktualizací. Pokud instalovaný produkt nebo aktualizace souboru vyžaduje restartování počítače a zapisuje položku pro nevyřízenou operaci přejmenování souborů, čeká se na restartování počítače a vy nainstalujete rozhraní .NET Framework 4 nebo aktualizaci rozhraní .NET Framework 4, může dojít k poškození klíče registru pro nevyřízené operace přejmenování souborů. Pokud k tomu dojde, jiné produkty nebo aktualizace nefungují očekávaným způsobem.

Jak potíže obejít

Chcete-li těmto potížím předejít, před pokusem o instalaci rozhraní .NET Framework 4 nebo aktualizace rozhraní .NET Framework 4 se ujistěte, že počítač nečeká na restartování. Postupujte takto:
  1. Restartujte počítač.
  2. Nainstalujte rozhraní .NET Framework 4 nebo jakékoli aktualizace pro rozhraní .NET Framework 4.
  3. Restartujte počítač.

Řešení

Je k dispozici aktualizace od společnosti Microsoft. Instalací této aktualizace zabráníte těmto potížím při instalaci budoucích aktualizací rozhraní .NET Framework 4.

Poznámky:
  • Tato aktualizace se nevztahuje na instalace produktů nebo aktualizací, které již byly provedeny. Pokud se domníváte, že tento problém mohl ovlivnit instalaci jiného produktu nebo aktualizace, měli byste tento produkt nebo aktualizaci opravit pomocí ovládacího panelu Přidat nebo odebrat programy. Pokud se tím potíže nevyřeší, může být třeba jiný produkt nebo aktualizaci zcela odebrat a znovu nainstalovat.
  • Tato aktualizace řeší tyto potíže pouze v kontextu instalace aktualizací rozhraní .NET Framework 4. Tato aktualizace neřeší tyto potíže, pokud k nim dochází při instalaci produktu .NET Framework 4. Pokud k těmto potížím dochází při instalaci rozhraní .NET Framework 4, naleznete další informace o jejich řešení v části Alternativní řešení. 

Informace o souborech ke stažení

V centru pro stahování služby Stažení softwaru je k dispozici ke stažení následující soubor:

Stáhnout Stáhnout balíček

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Soubor je uložený na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Požadavky

Instalace této aktualizace zabezpečení vyžaduje, aby byla v počítači nainstalována Instalační služba systému Windows verze 3.1 nebo novější. Chcete-li stáhnout nejnovější verzi Instalační služby systému Windows, přejděte na následující web společnosti Microsoft:

Přepínače příkazového řádku pro tuto aktualizaci

Informace o různých přepínačích příkazového řádku podporovaných v této aktualizaci naleznete v následujícím dokumentu:
Další informace o Instalační službě systému Windows naleznete na webu MSDN pro Instalační službu systému Windows.

Požadavek na restartování

Po instalaci této aktualizace není třeba restartovat počítač.

Informace o odebrání aktualizace

Tuto aktualizaci zabezpečení je možné odebrat pomocí ovládacího panelu Přidat nebo odebrat programy.

Informace o nahrazení aktualizace

Tato aktualizace nenahrazuje žádné dříve vydané aktualizace.

Informace o souborech

Globální verze této aktualizace používá k instalaci této aktualizace balíček Instalační služby systému Windows. Data a časy souborů v následující tabulce jsou uvedeny ve formátu Coordinated Universal Time (UTC). Při zobrazení informací o souboru je datum převedeno na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.
Microsoft .NET Framework 4, 32bitová verze
File nameFile versionFile sizeDateTime
Setup.exe10.0.30319.39678,15225-Nov-201012:24
SetupEngine.dll10.0.30319.396809,30425-Nov-201012:24
SetupUi.dll10.0.30319.396295,24825-Nov-201012:24
Microsoft .NET Framework 4, 64bitová verze
File nameFile versionFile sizeDateTime
Setup.exe10.0.30319.39678,15225-Nov-201012:24
SetupEngine.dll10.0.30319.396809,30425-Nov-201012:24
SetupUi.dll10.0.30319.396295,24825-Nov-201012:24
Microsoft .NET Framework 4, verze IA-64
File nameFile versionFile sizeDateTime
Setup.exe10.0.30319.39678,15225-Nov-201012:24
SetupEngine.dll10.0.30319.396809,30425-Nov-201012:24
SetupUi.dll10.0.30319.396295,24825-Nov-201012:24

Prohlášení

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.
Vlastnosti

ID článku: 2473228 - Poslední kontrola: 10. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor