Jak ručně odebrat programy ze seznamu Přidat nebo odebrat programy

DŮLEŽITÉ: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows

Souhrn

Tento článek popisuje, jak se provádí ruční odebrání položek z panelu Přidat nebo odebrat programy, pokud je položka nadále zobrazena po pokusu o její odebrání z panelu Přidat nebo odebrat programy.

Další informace

UPOZORNĚNÍ: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalování operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že bude možné vyřešit problémy vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Programy kompatibilní se systémem Windows mohou mít odinstalační program nebo funkci. Panel Přidat nebo odebrat programy zobrazuje všechny programy kompatibilní se systémem Windows, které mají vlastní odinstalační program nebo funkci. Pokud odinstalujete program, ale klíč registru, který slouží k zobrazení názvu programu, není správně odebrán, bude pravděpodobně třeba ručně odebrat program ze seznamu Přidat nebo odebrat programy:


 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit. Do pole Otevřít zadejte příkaz regedit a stiskněte klávesu ENTER.
 2. Vyhledejte v registru následující klíč a klepněte na něj:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
 3. Klepněte na klíč registru Odinstalovat a potom klepněte na příkaz Exportovat soubor registru v nabídce Registr.
 4. V zobrazeném dialogovém okně Exportovat soubor registru klepněte v seznamu Uložit do na možnost Plocha. Do pole Název souboru zadejte text uninstall a klepněte na tlačítko Uložit.
 5. Každý klíč ve větvi Uninstall představuje program, který se zobrazí v panelu Přidat nebo odebrat programy. Chcete-li určit, který program představuje určitý klíč, klepněte na něj a zobrazí se následující hodnoty:
  DisplayName – údaj hodnoty pro klíč DisplayName je název, který je uveden v seznamu Přidat nebo odebrat programy.

  a

  UninstallString – údaj hodnoty pro klíč UninstallString je program, který slouží k odinstalaci programu
  .
 6. Po identifikaci klíče registru představujícího program, který zůstal v seznamu Přidat nebo odebrat programy, klepněte na tento klíč pravým tlačítkem myši a pak klepněte na příkaz Odstranit.
 7. Po odstranění klíče klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení a klepněte na příkaz Ovládací panely.
 8. V okně Ovládací panely poklepejte na ikonu Přidat nebo odebrat programy.
 9. V seznamu Přidat nebo odebrat programy ověřte, zda program, jehož klíč registru byl odstraněn, již není v seznamu uveden.
 10. Pokud seznam programů v okně Přidat nebo odebrat programy není správný, na ploše poklepejte na soubor Uninstall.reg, čímž obnovíte původní seznam programů v registru.
 11. Pokud je seznam programů v okně Přidat nebo odebrat programy správný, klepněte pravým tlačítkem myši na soubor Uninstall.reg na ploše a potom klepněte na příkaz Odstranit.
Vlastnosti

ID článku: 247501 - Poslední kontrola: 16. 6. 2006 - Revize: 1

Váš názor