Opakovaně výzva k zadání kódu product key při pokusu o spuštění všech Office pro Mac 2011 aplikace

Příznaky

Při pokusu o spuštění všech Office pro Mac 2011 aplikaci, budete vyzváni k zadání kódu product key a aktivace programu nebo zakoupit produkt online. Tato výzva se zobrazí, i když je produkt licencován.

Příčina

K tomuto problému dochází, protože Office for Mac 2011 licenční soubor chybí nebo ID instalace licence neodpovídá ID instalace počítače, na kterém je nainstalován Office for Mac 2011. Příklad scénáře jsou-li tato situace může nastat:
 • Připojení v konfiguraci RAID 5 v eSATA externí jednotky 4 jednotky. Toto je Nepodporovaná konfigurace pomocí Office for Mac. Řešením je použít místo eSATA Firewire 800.
 • Kopírovat všechny Microsoft Office for Mac 2011 složek a souborů, včetně souboru licence do druhého počítače a potom zkuste spustit aplikaci sady Office v druhém počítači. V takovém případě budete vyzváni pro informace o licenci protože informace pro program a druhý počítač neodpovídá.
 • Kopírovat všechny Microsoft Office for Mac 2011 složky a soubory s výjimkou souboru licence do druhého počítače a pokusu o spuštění aplikace sady Office v druhém počítači. V takovém případě budete vyzváni pro informace o licenci, protože chybí informace o programu.
 • Licenční soubory jsou poškozeny.
 • Sady Office pro Mac instalace je poškozen.
 • Název vašeho počítače pevný disk obsahuje speciální znaky. Název obsahuje například lomítka.
 • Profil uživatele nefunguje správně.
Chcete-li tento problém vyřešit, použijte jednu nebo více z následujících metod.

Metoda 1: Odebrání licenční soubory

Poznámka: Pokud licenční soubory sady Office for Mac 2011 neexistují v počítači, přejděte k další metodě.

Odeberte com.microsoft.office.licensing.helper.plist. Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. V nabídce Přejít klepněte na příkaz počítač.
 2. Poklepejte na ikonu pevného disku. Výchozí název bude Macintosh HD.
 3. Otevřete knihovnua poté otevřete LaunchDaemons.
 4. Přetáhněte com.microsoft.office.licensing.helper.plist do koše.
Odeberte com.microsoft.office.licensing.helper. Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. V nabídce Přejít klepněte na příkaz počítač.
 2. Poklepejte na ikonu pevného disku. Výchozí název bude Macintosh HD.
 3. Otevřete knihovnua poté otevřete PrivilegedHelperTools.
 4. Přetáhněte com.microsoft.office.licensing.helper do koše.
Odeberte com.microsoft.office.licensing.plist. Chcete-li to provést, postupujte takto:
 1. V nabídce Přejít klepněte na příkaz počítač.
 2. Poklepejte na ikonu pevného disku. Výchozí název bude Macintosh HD.
 3. Otevřete knihovnua poté otevřete Předvolby.
 4. Přetáhněte com.microsoft.office.licensing.plist do koše.
Pokud problém přetrvává, přejděte k další metodě.

Metoda 2: Zkontrolujte název jednotky pevného disku

Ujistěte se, že název vašeho počítače pevný disk následuje správné konvence. Název by neměl obsahovat žádné zvláštní znaky, například lomítko (/) nebo otazník (?). Název by měl obsahovat alfa a číselné znaky. Však název nemůže začínat číselné znaky.

Chcete-li vyhledat název jednotky pevného disku, postupujte takto:
 1. Ukončete všechny aplikace.
 2. V nabídce Přejít klepněte na příkaz počítač.
 3. V seznamu vyhledejte název jednotky pevného disku.
Pokud je název pevného disku následuje správné konvence, není nutná žádná další akce. Příklady názvů legitimní jednotku pevného disku: Macintosh HD nebo Mac HD 1.

Pokud je pevný disk jednotka název nedodržuje správné konvence, změňte ji tak Ano. Příklad názvu nesprávné jednotky pevného disku bude 1 Mac HD.


Pokud problém přetrvává, přejděte k další metodě.

Metoda 3: Vytvoření nového uživatelského účtu

Někdy poškození informací konkrétního uživatele. K tomuto problému lze zabránit programu v instalaci, spuštění nebo ve správném spuštění. Chcete-li zjistit, zda je poškozena informace o uživateli, přihlaste jako nový uživatel nebo vytvořte nový uživatelský účet, který má pověření pro správu a potom otestujte program. Další informace o tom, jak vytvořit nový uživatelský účet, klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

2439218 testování uživatelského účtu k řešení sady Office pro Mac aplikace

Poznámka: Při vytváření nového uživatelského účtu, ujistěte se, vytvořit jako správce.

Pokud problém přetrvává, přejděte k další metodě.

Metoda 4: Spusťte aplikaci v nouzovém režimu

Restartujte počítač v nouzovém režimu a potom spusťte všechny sady Office pro Mac 2011 aplikace. Další informace o tom, jak restartovat počítač v nouzovém režimu klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

2398596 provedení čistého spuštění (bezpečné spuštění) k určení, zda programy na pozadí narušuje Office for Mac

Pokud problém přetrvává, přejděte k další metodě.

Metoda 5: Odebrání a přeinstalaci sady Office pro Mac

Informace o tom, jak odebrat a přeinstalovat systém Office pro Mac 2011 klepněte na následující čísla článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

2398768 jak zcela odebrat sadu Office pro Mac 2011
Vlastnosti

ID článku: 2476507 - Poslední kontrola: 23. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor