Obvyklé příčiny chyby „HTTP 404 – Soubor nebyl nalezen“ zobrazované službou IIS

Důrazně doporučujeme, aby všichni uživatelé provedli upgrade na Internetovou informační službu (IIS) verze 6.0 v systému Microsoft Windows Server 2003. Služba IIS 6.0 výrazně zvyšuje zabezpečení webové infrastruktury. Další informace o tématech souvisejících se zabezpečením u služby IIS najdete na následujícím webu společnosti Microsoft:
Důležité: Tento článek je určen pro správce Internetové informační služby (IIS). Pokud nejste správcem služby IIS, ale chcete se dozvědět, co tato chyba, která se může zobrazit v okně webového prohlížeče, znamená, přečtěte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
264284 Jak postupovat při zobrazení chybové zprávy „Stránka nebyla nalezena“ v okně prohlížeče (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Příznaky

Při pokusu o zobrazení webové stránky se v horní části okna prohlížeče zobrazí následující chybová zpráva:
Stránka nebyla nalezena.
Stránka, kterou hledáte, byla pravděpodobně odstraněna, byl změněn její název nebo je dočasně nedostupná.
Níže na webové stránce se dále zobrazí následující chybová zpráva:
HTTP 404 – Soubor nebyl nalezen.
Internetová informační služba

Příčina

Webový server vrací chybu „HTTP 404 – Soubor nebyl nalezen“ tehdy, pokud nemůže načíst požadovanou stránku.

Mezi obvyklé příčiny této chyby patří:
  • Požadovaný soubor byl přejmenován.
  • Požadovaný soubor byl přesunut do jiného umístění nebo byl odstraněn.
  • Požadovaný soubor není dočasně k dispozici z důvodu údržby, aktualizace či jiného neznámého důvodu.
  • Požadovaný soubor neexistuje.
  • IIS 6.0: Není povoleno příslušné rozšíření webové služby nebo typ MIME.
  • Virtuální adresář je mapován ke kořenu jednotky na jiném serveru.

Řešení

Chcete-li odstranit tyto potíže, ověřte, zda požadovaný soubor existuje v počítači se službou IIS a zda je ve správném umístění.

Pomocí modulu snap-in konzoly Microsoft Management Console (MMC) služby IIS určete, kde v systému souborů počítače serveru IIS má požadovaný soubor být.

To je obzvláště důležité tehdy, pokud webový server používá virtuální adresář (VDIR), který se nenachází v domácím adresáři webového serveru, ale objevuje se tak v klientském prohlížeči. Tento virtuální adresář musí být mapován k podsložce na jednotce nebo odkazovat na soubory podle názvu.

Předpokládejme například, že adresou URL, která způsobila chybu 404, je http://Microsoft.Com/Test/File1.htm a modul snap-in IIS indikuje, že u webu Microsoft.Com je adresář /Test/ ve skutečnosti virtuálním adresářem mapovaným na umístění c:\Information v počítači se službou IIS. To znamená, že musíte ověřit, zda je soubor File1.htm umístěn v adresáři c:\Information (a že jeho název je zadán správně).


IIS6 – dynamický obsah: Do souboru protokolu W3C Extended je zaznamenána položka 404.2, pokud nejsou povolena webová rozšíření. Pomocí modulu snap-in konzoly MMC (Microsoft Management Console) služby IIS povolte příslušné webové rozšíření. Mezi výchozí webová rozšíření patří: ASP, ASP.net, kód vložený na straně serveru, publikování WebDAV, rozšíření FrontPage Server Extensions a rozhraní CGI (Common Gateway Interface). Vlastní rozšíření musíte přidat a výslovně povolit sami. Další informace naleznete v souboru nápovědy ke službě IIS 6.0.
IIS6 – statický obsah: Pokud není rozšíření namapováno na známé rozšíření ve vlastnosti Mapování MIME, je do souboru protokolu W3C Extended zaznamenána položka 404.3. Pomocí modulu snap-in konzoly MMC (Microsoft Management Console) služby IIS nakonfigurujte příslušné rozšíření ve vlastnosti Mapování MIME. Další informace naleznete v souboru nápovědy ke službě IIS 6.0.

Další informace o jiných, méně obvyklých příčinách této chyby naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

247714 Použití příkazu PUT pro dlouhé názvy souborů způsobuje chybu „HTTP 404 – Soubor nebyl nalezen“ (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

221553 Nastavení atributů souborů tvořících webový obsah způsobuje chybu „404 – Soubor nebyl nalezen“ (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

216803 Skryté statické soubory služby IIS vracejí chybu 404 nebo chybu odmítnutí přístupu (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

288123 Chyba HTTP 404 „Stránku nelze zobrazit“ při pokusu o připojení k serveru OWA po upgradu ze systému Exchange Server 5.5 na Exchange 2000 Server (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Další informace

Další informace o virtuálních adresářích VDIR naleznete v tématu „O správě webového serveru“ v dokumentaci k serveru IIS 5.0 v následujícím umístění:
Administration\Web Site Management\About Web Site Management
Poznámka: Pokud jste dokumentaci k serveru IIS 5.0 nainstalovali do místního počítače, naleznete uvedené téma na následující adrese URL:Chcete-li toto téma zobrazit v počítači se systémem Microsoft Windows Server 2003, ve kterém je nainstalována služba IIS, zkopírujte do adresního řádku prohlížeče následující odkaz a stiskněte klávesu ENTER:
mk:@MSITStore:C:\WINDOWS\help\iismmc.chm::/HTM/qss_wss_troubleshooting.htm
Poznámka: C:\Windows představuje kořenovou složku systému. Pokud je operační systém Windows nainstalován na jiné jednotce, je třeba odkaz příslušným způsobem upravit.

K dokumentaci k produktu také můžete získat přístup prostřednictvím Správce služby IIS. Další informace o tom, jak získat přístup k této funkci nápovědy, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

815127 Jak získat přístup k nápovědě služby IIS 6.0 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Vlastnosti

ID článku: 248033 - Poslední kontrola: 24. 1. 2006 - Revize: 1

Váš názor