Po změně písmene spouštěcího oddílu není možné přihlášení k systému

Upozornění: Tento článek obsahuje informace o úpravách registru. Předtím, než provedete jakékoli úpravy registru, prověřte své schopnosti obnovit registr v případě, že dojde k potížím. Informace o možnostech obnovení registru naleznete v nápovědě pro program Regedit.exe v tématu Obnovení registru nebo v nápovědě pro program Regedt32.exe v tématu Obnovení klíče registru.

Příznaky

Při pokusu o přihlášení k počítači se systémem Windows 2000 s použitím platného uživatelského jména a hesla se zobrazí dialog
Systém načítá vaše osobní nastavení
a po něm dialog
Systém ukládá vaše nastavení
. Nezobrazí se ovšem plocha a znovu se otevře přihlašovací dialog
Vítá vás systém Windows
.


Poznámka
: Pokud je stránkovací soubor uložený na systémovém nebo spouštěcím oddílu, může se před zobrazením přihlašovacího dialogu "Vítá vás systém Windows" zobrazit také následující chybová zpráva:
[Omezená virtuální paměť]

Systém nemá stránkovací soubor nebo je stránkovací soubor příliš malý.

Příčina

K těmto potížím může dojít, pokud písmeno jednotky spouštěcího oddílu systému Windows 2000 neodpovídá písmenu jednotky přiřazenému při instalaci systému Windows 2000. Systém Windows 2000 uchovává záznam o písmenech jednotek v databázi registru a mění jejich přiřazení na základě identifikátoru GUID (Globally Unique Identifiers) každého svazku. Jestliže se identifikátor GUID svazku změní nebo je duplicitní (pomocí softwaru pro klonování pevného disku), nemusí být spouštěcímu svazku přiřazeno původní písmeno.


K tomu také může dojít v případě rozdělení zrcadlení systémového/spouštěcího svazku a následném pokusu o spuštění počítače z původní stínové jednotky, když původní primární jednotka chybí nebo je nepřístupná. K tomu dochází proto, že identifikátor GUID svazku stínové jednotky je jiný než původní primární jednotky a nemá přiřazené stejné písmeno jednotky.

Řešení

Upozornění: Chybné použití programu Editor registru může způsobit vážné potíže, které mohou vést k nutnosti přeinstalace operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že potíže způsobené chybným použitím programu Editor registru mohou být odstraněny. Tento program používáte pouze na vlastní nebezpečí.

Informace o úpravách registru naleznete v nápovědě pro program Editor registru (Regedit.exe) v tématu Změna klíčů a hodnot nebo v nápovědě pro program Regedt32.exe v tématech Přidání a odstranění informací v registru nebo Úpravy informací v registru. Doporučujeme zazálohovat registr před provedením úprav. Pokud používáte operační systém Windows NT nebo Windows 2000, doporučujeme také aktualizovat Záchrannou opravnou disketu.

Poznámka
: Pokud je počítač připojený k počítačové síti, ale není součástí domény, může být nutné namapovat připojení ke složce IPC$ počítače pomocí oprávnění místního správce, aby bylo možné níže popsaným způsobem použít program Regedit.exe či Regedt32.exe k provedení změn.


Pokud chcete povolit přihlášení anebo změnu písmene jednotky spouštěcího svazku na původně přiřazené písmeno, postupujte podle následujících pokynů:
net use \\remote_machine_name\IPC$ /user:administrator *
Pro opravu použijte jeden z následujících postupů:
 1. Odeberte všechny klonované pevné disky přidané do počítače od okamžiku, kdy začalo docházet k potížím s přihlášením, restartujte počítač a poté se pokuste přihlásit.
 2. Pokud je počítač připojený k počítačové síti, spusťte v jiném počítači program Regedit.exe a vzdáleně otevřete a upravte registr počítače, ve kterém dochází k potížím. Podle pokynů uvedených v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base změňte písmeno jednotky zpět na původní přiřazené spouštěcímu oddílu:
  223188 Jak změnit písmeno systémové/spouštěcí jednotky v systému Windows 2000
 3. Pokud je počítač připojený k počítačové síti, spusťte v jiném počítači program Regedt32.exe či Regedit.exe a vzdáleně otevřete a upravte registr počítače, ve kterém dochází k potížím. Změnou následující položky odeberte úplnou cestu k položce Userinit.exe:


  Změňte položku z:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\Current Version\Winlogon\Userinit:Reg_SZ:C:\WINNT\system32\userinit.exe
  Na položku:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\Current Version\Winlogon\Userinit:Reg_SZ:userinit.exe
  Po změně výše uvedené položky registru a následném úspěšném přihlášení přiřaďte podle pokynů v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base spouštěcímu oddílu správné písmeno jednotky a restartujte počítač:
  223188 Jak změnit písmeno systémové/spouštěcí jednotky v systému Windows 2000
 4. Na jednotce, které je přiřazeno písmeno původního spouštěcího oddílu, vytvořte adresářovou strukturu Winnt\System32 a poté do ní rozbalte a zkopírujte soubor Userinit.exe z disku CD-ROM systému Windows 2000.


  Pokud je povolená místní zásada zabezpečení "Konzola pro zotavení: Umožnit kopírování disket a přístup ke všem jednotkám a složkám", můžete tento postup provést pomocí Konzoly pro zotavení. Tato zásada povoluje použití následujícího příkazu, který umožní neomezený přístup ke všem jednotkám a cestám:
  SET allowallpaths = TRUE
  Podle pokynů v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base můžete tento krok implementovat jako zásadu na řadiči domény, který ji přenese na místní počítač:
  235364 Popis příkazu SET v Konzole pro zotavení
  Po provedení výše uvedených pokynů a následném úspěšném přihlášení přiřaďte podle pokynů v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base spouštěcímu oddílu správné písmeno jednotky a restartujte počítač:
  223188 Jak změnit písmeno systémové/spouštěcí jednotky v systému Windows 2000
 5. V počítači obsahujícím pouze systémovou/spouštěcí jednotku restartujte pomocí spouštěcí diskety systému DOS nebo Windows 9x, která obsahuje program fdisk.exe, a zadejte následující příkaz:
  FDISK /MBR
  Tento příkaz přepíše hlavní spouštěcí záznam (Master Boot Record, MBR) a vymaže signaturu disku přidruženou k identifikátoru GUID svazku. Systém Windows 2000 přiřadí výchozí písmeno jednotky a umožní přihlášení. Další informace o příkazu FDISK naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  69013 Příkaz FDISK /MBR přepisuje hlavní spouštěcí záznam

Prohlášení

Spolecnost Microsoft potvrdila, že toto je problém týkající se produktu Microsoft, které jsou vyjmenovány v sekci "Týká se" tohoto clánku.

Další informace

Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

234048 Jak systém Windows 2000 přiřazuje, rezervuje a spravuje písmena jednotek
Vlastnosti

ID článku: 249321 - Poslední kontrola: 24. 5. 2004 - Revize: 1

Váš názor