MS11-049: Popis aktualizace zabezpečení pro systém SQL Server 2008 R2 GDR: 14. června 2011

ÚVOD

Společnost Microsoft vydala bulletin zabezpečení MS11-049 Chcete-li zobrazit celý bulletin zabezpečení, navštivte jeden z následujících webů společnosti Microsoft:

Pomoc a podpora pro tuto aktualizaci zabezpečení

Pro domácí uživatele je k dispozici bezplatná podpora na čísle 1-866-PCSAFETY ve Spojených státech a v Kanadě , nebo se mohou obrátit na místní pobočku společnosti Microsoft. Informace o tom, jak kontaktovat místní pobočku společnosti Microsoft ohledně podpory aktualizace zabezpečení, naleznete na následujícím webu mezinárodní podpory: Zákazníci v Severní Americe mohou také na následujícím webu společnosti Microsoft získat neomezenou bezplatnou podporu e-mailem nebo neomezenou individuální podporu formou chatu: Pro podnikové zákazníky je podpora pro aktualizace zabezpečení k dispozici prostřednictvím standardních kontaktů podpory.

Další informace

Známé problémy s touto aktualizací zabezpečení

 • Po dokončení instalace této aktualizace zabezpečení se může stát, že nebude možné spustit původní verzi (RTM) systému SQL Server 2008 R2. Uvedené potíže se vyskytly u systémů s původní prodejní verzí systému SQL Server 2008 R2, v nichž je nakonfigurován řídicí bod stavového nástroje. U těchto systémů se aktualizaci zabezpečení nedaří nainstalovat skripty pro upgrade. Pokud k těmto potížím dojde, může se v protokolu událostí systému SQL Server zobrazit zpráva podobná této:  datum, čas spid7s Provádění [sysutility_mdw].sysutility_ucp_core.sp_initialize_mdw_internal
  datum, čas spid7s Systém SQL Server blokoval přístup k proceduře sys.xp_qv komponenty Agent XPs, protože tato komponenta je v rámci konfigurace zabezpečení pro tento server vypnuta. Správce systému může povolit použití komponenty Agent XPs pomocí funkce sp_configure. Další informace o povolení komponenty Agent XPs naleznete v části Surface Area Configuration (Konfigurace zranitelné oblasti) v dokumentaci SQL Server Books Online (Online knihy pro SQL Server).
  datum, čas spid7s Chyba: 15281, Závažnost: 16, Stav: 1.
  datum, čas spid7s Systém SQL Server blokoval přístup k proceduře sys.xp_qv komponenty Agent XPs, protože tato komponenta je v rámci konfigurace zabezpečení pro tento server vypnuta. Správce systému může povolit použití komponenty Agent XPs pomocí funkce sp_configure. Další informace o povolení komponenty Agent XPs naleznete v části Surface Area Configuration (Konfigurace zranitelné oblasti) v dokumentaci SQL Server Books Online (Online knihy pro SQL Server).
  datum, čas spid7s Chyba: 912, Závažnost: 21, Stav: 2.
  datum, čas spid7s Upgrade úrovně skriptu pro hlavní databázi se nezdařila, protože při kroku upgradu sqlagent100_msdb_upgrade.sql došlo k chybě 15281, stav 1, závažnost 16. Jedná se o závažný chybový stav, který by mohl ovlivnit běžnou činnost. Databáze bude převedena do stavu offline. Pokud k této chybě dojde během upgradu hlavní databáze, nebude možné spustit celou instanci systému SQL Server. Ověřte, zda soubor protokolu chyb neobsahuje chyby, proveďte příslušné nápravné kroky a pak restartujte databázi, aby bylo možné dokončit kroky upgradu skriptu.
  datum, čas spid7s Chyba: 3417, Závažnost: 21, Stav: 3.
  datum, čas spid7s Nelze obnovit hlavní databázi. Nelze spustit systém SQL Server. Obnovte hlavní databázi z úplné zálohy, opravte ji nebo ji vytvořte znovu. Další informace o znovuvytvoření hlavní databáze naleznete v dokumentaci SQL Server Books Online.


  Jedná se o známý problém, který je popsán v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  2163980 OPRAVA: Po dokončení instalace balíčku kumulativní aktualizace 1 pro systém SQL Server 2008 R2 nelze spustit službu SQL Server, pokud v instanci systému SQL Server existuje řídicí bod stavového nástroje
  Poznámka:


  Tyto potíže jsou specifické pro aktualizaci zabezpečení 2494088 pro systém SQL Server 2008 R2. Dochází k nim pouze u systémů, v nichž je spuštěná původní prodejní verze systému SQL Server 2008 R2. Pokud jste již nainstalovali kumulativní aktualizaci (CU) nebo důležitou opravu hotfix na vyžádání (COD) a již nepoužíváte původní prodejní verzi systému SQL Server 2008 R2, je třeba nainstalovat místo aktualizace zabezpečení 2494088 aktualizaci zabezpečení 2494086. Vzhledem k tomu, že aktualizace zabezpečení 2494086 zahrnuje opravu z aktualizace 2163980, k potížím v této situaci nedojde.


  Chcete-li tento problém vyřešit, použijte jednu z následujících metod, která je vhodná pro danou situaci:
  • Aktualizace zabezpečení 2494088 je již nainstalována a původní prodejní verze systému SQL Server 2008 R2 je nyní ve stavu selhání
   Pokud je systém SQL Server 2008 R2 již ve stavu selhání, použijte postup popsaný v části Alternativní řešení článku 2163980 znalostní báze Microsoft Knowledge:
   2163980 OPRAVA: Po dokončení instalace balíčku kumulativní aktualizace 1 pro systém SQL Server 2008 R2 nelze spustit službu SQL Server, pokud v instanci systému SQL Server existuje řídicí bod stavového nástroje
   Po použití alternativního řešení popsaného v článku KB2163980 restartujte systém SQL Server. Upgrade je pak dokončen úspěšně.
  • Původní prodejní verze systému SQL Server 2008 R2 je ve funkčním stavu. Aktualizace zabezpečení 2494088 nebyla nainstalována
   Chcete-li se těmto potížím vyhnout, postupujte takto:
   1. Pro příslušnou instanci ukončete službu Agent serveru SQL Server. V případě clusterovaného systému SQL Server je třeba převést prostředky Agenta serveru SQL Server do režimu offline.


    Důležité:t Je-li služba Agent serveru SQL Server při zahájení instalace spuštěna, dojde k jejímu zastavení. Tím je zablokována možnost sp_configure komponenty Agent XPs.
   2. Přihlaste se k systému SQL Server a ověřte, zda je možnost sp_configure Agent XPs povolena.
   3. Nainstalujte aktualizaci zabezpečení 2494088.
   4. Po dokončení instalace aktualizace zabezpečení 2494088 spusťte službu Agent serveru SQL Server.
   Další informace Aktualizace zabezpečení 2494088 byla vydána 14. června 2011 jako součást bulletinu zabezpečení MS11-049. Tento bulletin zabezpečení je určen pro systémy SQL Server 2005, SQL Server 2008 a SQL Server 2008 R2. Tyto aktualizace zabezpečení jsou k dispozici prostřednictvím automatických aktualizací. Další informace získáte na následujících webech společnosti Microsoft: Další informace o terminologii používané k popisu aktualizací systému SQL Server naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
   935897 Tým systému SQL Server nabízí model přírůstkové správy, který poskytuje opravy hotfix pro ohlášené potíže
 • Použijete-li pro tento balíček aktualizace zabezpečení přepínač /? nebo /Help, zobrazí se chybová zpráva.

  K těmto potížím dochází, protože balíčky systému Microsoft SQL Server 2008 R2 používají nový argument příkazového řádku IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS, který je vyžadován pro instalace z příkazového řádku. K zobrazení nápovědy pro tyto balíčky použijte následující přepínače: 
  • /IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS /?
  • /IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS /Help
  Chcete-li zobrazit informace nápovědy, zadejte na příkazovém řádku například následující příkaz:
  SQLServer2008R2-KB2494086-x64 /IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS /?
 • Po dokončení instalace této aktualizace zabezpečení se u položek Přidat nebo odebrat programy pro tuto aktualizaci zabezpečení v nadpisu nezobrazí text Security Update (Aktualizace zabezpečení).

  Poznámka: Tento problém je pouze kosmetický a neovlivňuje funkčnost této aktualizace zabezpečení.
 • Po dokončení instalace této aktualizace zabezpečení průvodce instalací zobrazí tuto aktualizaci zabezpečení jako Update Program (Program aktualizace), a nikoli jako Security Update (Aktualizace zabezpečení).

  Poznámka: Tento problém je pouze kosmetický a neovlivňuje funkčnost této aktualizace zabezpečení.

INFORMACE O SOUBORECH

Anglická verze (Spojené státy) této aktualizace softwaru instaluje soubory, které mají atributy uvedené v následujících tabulkách. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Data a časy těchto souborů se zobrazují v místním počítači podle místního času a podle aktuálního nastavení letního času. Data a časy se mohou změnit, provedete-li se soubory určité operace.

Pro všechny podporované systémy pro platformu x86


Služba analyzování serveru SQL


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1sql_as_keyfile.dll2009.100.1617.01366424-Apr-201101:29x861033
2xmsrv.dll10.50.1617.02076656024-Apr-201101:20x861033

Nástroj Business Intelligence Development Studio


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1dataprofileviewer.exe10.50.1617.031318424-Apr-201101:35x861033
2dtspipeline.dll2009.100.1617.069513624-Apr-201101:33x861033
3microsoft.analysisservices.design.dll10.50.1617.0592060824-Apr-201101:32x860
4microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.1617.0198844824-Apr-201101:32x861033
5microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.1617.0100131224-Apr-201101:32x860
6microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.1617.0592880024-Apr-201101:32x860
7microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1617.0416342424-Apr-201101:32x860
8microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1617.056304024-Apr-201101:31x860
9microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1617.0125116824-Apr-201101:31x860
10microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1617.025584024-Apr-201101:31x860
11microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1617.031728024-Apr-201101:31x860
12microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1617.026403224-Apr-201101:31x860
13microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1617.015344024-Apr-201101:31x860
14microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1617.0517923224-Apr-201101:31x860
15microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1617.011248024-Apr-201101:31x860
16microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1617.0125936024-Apr-201101:31x860
17microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.1617.010428824-Apr-201101:31x860
18microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1617.029270424-Apr-201101:31x860
19microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1617.019849624-Apr-201101:31x860
20microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1617.06742424-Apr-201101:31x860
21microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1617.029680024-Apr-201101:30x860
22sql_bids_keyfile.dll2009.100.1617.01366424-Apr-201101:29x861033
23sqldest.dll2009.100.1617.018057624-Apr-201101:28x861033
24sqlmanagerui.dll10.50.1617.0757948824-Apr-201101:27x860
25txgroupdups.dll2009.100.1617.025840024-Apr-201101:20x861033

Společné jádro databázových služeb


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1617.015344022-Apr-201114:14x860
2microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.1617.0561750424-Apr-201101:30x860
3microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.1617.0304521622-Apr-201114:14x860
4microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1617.018620824-Apr-201101:29x860
5microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1617.0114057622-Apr-201114:14x860
6msgprox.dll2009.100.1617.020310424-Apr-201101:29x861033
7replprov.dll2009.100.1617.057635224-Apr-201101:28x861033
8replrec.dll2009.100.1617.079190424-Apr-201101:27x861033
9replsub.dll2009.100.1617.041251224-Apr-201101:28x861033
10sql_common_core_keyfile.dll2009.100.1617.01366424-Apr-201101:29x861033
11svrenumapi100.dll2009.100.1617.078064024-Apr-201101:20x861033
12xmlsub.dll2009.100.1617.019337624-Apr-201101:20x861033

Sdílené jádro databázových služeb


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1distrib.exe2009.100.1617.07561624-Apr-201101:33x861033
2dtspipeline.dll2009.100.1617.069513624-Apr-201101:33x861033
3microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1617.06742424-Apr-201101:31x860
4microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1617.015344022-Apr-201114:14x860
5microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1617.034595222-Apr-201114:14x860
6microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1617.029680024-Apr-201101:30x860
7microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.1617.08380824-Apr-201101:30x860
8microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1617.0176777624-Apr-201101:29x861033
9microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.1617.0304521622-Apr-201114:14x860
10microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1617.018620824-Apr-201101:29x860
11microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1617.0114057622-Apr-201114:14x860
12rdistcom.dll2009.100.1617.065212824-Apr-201101:28x861033
13replmerg.exe2009.100.1617.034185624-Apr-201101:33x861033
14snapshot.exe10.50.1617.01366424-Apr-201101:35x861033
15sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.1617.01366424-Apr-201101:29x861033
16sqlmergx.dll2009.100.1617.019440024-Apr-201101:20x861033

Integrační služby


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1dtspipeline.dll2009.100.1617.069513624-Apr-201101:33x861033
2microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1617.06742424-Apr-201101:31x860
3microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1617.029680024-Apr-201101:30x860
4msdtssrvr.exe10.50.1617.021488024-Apr-201101:35x861033
5sql_is_keyfile.dll2009.100.1617.01366424-Apr-201101:29x861033
6sqldest.dll2009.100.1617.018057624-Apr-201101:28x861033
7txgroupdups.dll2009.100.1617.025840024-Apr-201101:20x861033

Služba SQL Reporting Services


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.1617.056304024-Apr-201101:31x860
2microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1617.056304024-Apr-201101:31x860
3microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy10.50.1617.0125116824-Apr-201101:31x860
4microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1617.0125116824-Apr-201101:31x860
5microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy10.50.1617.025584024-Apr-201101:31x860
6microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1617.025584024-Apr-201101:31x860
7microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.1617.031728024-Apr-201101:31x860
8microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1617.031728024-Apr-201101:31x860
9microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy10.50.1617.026403224-Apr-201101:31x860
10microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1617.026403224-Apr-201101:31x860
11microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy10.50.1617.015344024-Apr-201101:31x860
12microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1617.015344024-Apr-201101:31x860
13microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy10.50.1617.0517923224-Apr-201101:31x860
14microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1617.0517923224-Apr-201101:31x860
15microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.1617.011248024-Apr-201101:31x860
16microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1617.011248024-Apr-201101:31x860
17microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.1617.0125936024-Apr-201101:31x860
18microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1617.0125936024-Apr-201101:31x860
19microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy10.50.1617.010428824-Apr-201101:31x860
20microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.1617.010428824-Apr-201101:31x860
21microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy10.50.1617.029270424-Apr-201101:31x860
22microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1617.029270424-Apr-201101:31x860
23microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy10.50.1617.019849624-Apr-201101:31x860
24microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1617.019849624-Apr-201101:31x860
29reportingserviceslibrary.dll10.50.1617.0145187224-Apr-201101:27x860
30reportingservicesnativeserver.dll2009.100.1617.013091224-Apr-201101:27x861033
31reportingservicesservice.exe2009.100.1617.0117795224-Apr-201101:33x861033
32reportingserviceswebserver.dll10.50.1617.0160752024-Apr-201101:27x860
33reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.1617.0197616024-Apr-201101:27x860
34rsconfigtool.exe10.50.1617.0133308824-Apr-201101:35x861033
35sql_rs_keyfile.dll2009.100.1617.01366424-Apr-201101:29x861033

Aplikace Management Studio


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1appidpackage.dll10.50.1617.0106684824-Apr-201101:35x860
2copydatabasewizard.exe10.50.1617.066134424-Apr-201101:35x861033
3dataprofileviewer.exe10.50.1617.031318424-Apr-201101:35x861033
4dtspipeline.dll2009.100.1617.069513624-Apr-201101:33x861033
5microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1617.0416342424-Apr-201101:32x860
6microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1617.0125116824-Apr-201101:31x860
7microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1617.06742424-Apr-201101:31x860
8microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1617.034595222-Apr-201114:14x860
9microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1617.029680024-Apr-201101:30x860
10microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.1617.08380824-Apr-201101:30x860
11microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll10.50.1617.0329097624-Apr-201101:30x860
12microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.1617.038691224-Apr-201101:30x860
13microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.1617.0561750424-Apr-201101:30x860
14microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.1617.09200024-Apr-201101:30x860
15microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1617.0176777624-Apr-201101:29x861033
16microsoft.xmleditor.dll2.0.50727.506574137619-Nov-201004:31x861033
17objectexplorer.dll10.50.1617.0337699224-Apr-201101:27x860
18radlangsvc.dll10.50.1617.014524824-Apr-201101:27x860
19rsconfigtool.exe10.50.1617.0133308824-Apr-201101:35x861033
20sql_ssms_keyfile.dll2009.100.1617.01366424-Apr-201101:29x861033
21sqldest.dll2009.100.1617.018057624-Apr-201101:28x861033
22sqleditors.dll10.50.1617.0124297624-Apr-201101:27x860
23sqlmanagerui.dll10.50.1617.0757948824-Apr-201101:27x860
24txgroupdups.dll2009.100.1617.025840024-Apr-201101:20x861033

Nástroje SQL


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1autoadmin.dll2009.100.1617.093782424-Apr-201101:33x861033
2dtspipeline.dll2009.100.1617.069513624-Apr-201101:33x861033
3microsoft.analysisservices.deployment.exe10.50.1617.050569624-Apr-201101:35x861033
4microsoft.analysisservices.design.dll10.50.1617.0592060824-Apr-201101:32x860
5microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.1617.0198844824-Apr-201101:32x861033
6microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.1617.0100131224-Apr-201101:32x860
7microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.1617.0592880024-Apr-201101:32x860
8microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1617.06742424-Apr-201101:31x860
9sql_tools_keyfile.dll2009.100.1617.01366424-Apr-201101:29x861033

Nativní klient systému SQL


File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.1617.014,17624-Apr-201107:40x64
Instapi.dll2005.90.1399.041,68831-Mar-201006:43x64
Instapi.dll2005.90.1399.035,03231-Mar-201007:01x86
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228-Mar-200918:26x86
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-200918:25x86
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-200918:28x86
Sqlncli10.dll2009.100.1617.02,832,73624-Apr-201107:37x64
Sqlncli10.dll2009.100.1617.02,568,54424-Apr-201108:20x86
Msvcm80.dll8.0.50727.4027515,07227-Mar-200919:38x64
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,068,36827-Mar-200919:40x64
Msvcr80.dll8.0.50727.4027802,62427-Mar-200919:39x64
Msvcm80.dll8.0.50727.4027515,07227-Mar-200919:38x64
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,068,36827-Mar-200919:40x64
Msvcr80.dll8.0.50727.4027802,62427-Mar-200919:39x64
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228-Mar-200918:26x86
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-200918:25x86
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-200918:28x86
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228-Mar-200918:26x86
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-200918:25x86
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-200918:28x86

Nativní klient systému SQL


File nameFile versionFile sizeDateTime
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.1617.013,66424-Apr-201108:29
Instapi.dll2005.90.1399.035,03231-Mar-201007:01
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228-Mar-200918:26
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-200918:25
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-200918:28
Sqlncli10.dll2009.100.1617.02,568,54424-Apr-201108:20
Sqlnclir10.rll2009.100.1600.1226,14403-Apr-201018:04
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228-Mar-200918:26
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-200918:25
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-200918:28
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228-Mar-200918:26
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-200918:25
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-200918:28

Nativní klient systému SQL


File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.1617.014,17624-Apr-201107:40x64
Instapi.dll2005.90.1399.041,68831-Mar-201006:43x64
Instapi.dll2005.90.1399.035,03231-Mar-201007:01x86
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228-Mar-200918:26x86
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-200918:25x86
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-200918:28x86
Sqlncli10.dll2009.100.1617.02,832,73624-Apr-201107:37x64
Sqlncli10.dll2009.100.1617.02,568,54424-Apr-201108:20x86
Msvcm80.dll8.0.50727.4027515,07227-Mar-200919:38x64
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,068,36827-Mar-200919:40x64
Msvcr80.dll8.0.50727.4027802,62427-Mar-200919:39x64
Msvcm80.dll8.0.50727.4027515,07227-Mar-200919:38x64
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,068,36827-Mar-200919:40x64
Msvcr80.dll8.0.50727.4027802,62427-Mar-200919:39x64
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228-Mar-200918:26x86
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-200918:25x86
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-200918:28x86
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228-Mar-200918:26x86
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-200918:25x86
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-200918:28x86

Pro všechny podporované systémy pro platformu x64


Integrace služby Analysis Services do služby SharePoint


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll10.50.1617.080880024-Apr-201100:42x860
2microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll10.50.1617.080880024-Apr-201101:32x860

Služba analyzování serveru SQL


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll10.50.1617.080880024-Apr-201100:42x860
2microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll10.50.1617.080880024-Apr-201101:32x860

Nástroj Business Intelligence Development Studio


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1dataprofileviewer.exe10.50.1617.031318424-Apr-201101:35x861033
2dtspipeline.dll2009.100.1617.069513624-Apr-201101:33x861033
3microsoft.analysisservices.design.dll10.50.1617.0592060824-Apr-201101:32x860
4microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.1617.0198844824-Apr-201101:32x861033
5microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.1617.0100131224-Apr-201101:32x860
6microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.1617.0592880024-Apr-201101:32x860
7microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1617.0416342424-Apr-201101:32x860
8microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1617.056304024-Apr-201101:31x860
9microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1617.0125116824-Apr-201101:31x860
10microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1617.025584024-Apr-201101:31x860
11microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1617.031728024-Apr-201101:31x860
12microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1617.026403224-Apr-201101:31x860
13microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1617.015344024-Apr-201101:31x860
14microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1617.0517923224-Apr-201101:31x860
15microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1617.011248024-Apr-201101:31x860
16microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1617.0125936024-Apr-201101:31x860
17microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.1617.010428824-Apr-201101:31x860
18microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1617.029270424-Apr-201101:31x860
19microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1617.019849624-Apr-201101:31x860
20microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1617.06742424-Apr-201101:31x860
21microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1617.029680024-Apr-201101:30x860
22sql_bids_keyfile.dll2009.100.1617.01417624-Apr-201100:40x641033
23sqldest.dll2009.100.1617.018057624-Apr-201101:28x861033
24sqlmanagerui.dll10.50.1617.0757948824-Apr-201101:27x860
25txgroupdups.dll2009.100.1617.025840024-Apr-201101:20x861033

Společné jádro databázových služeb


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1617.015344022-Apr-201114:14x860
2microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1617.015344024-Apr-201100:40x860
3microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.1617.0561750424-Apr-201100:40x860
4microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.1617.0304521622-Apr-201114:14x860
5microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.1617.0304521624-Apr-201100:37x860
6microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1617.018620824-Apr-201100:37x860
7microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1617.018620824-Apr-201101:29x860
8microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1617.0114057622-Apr-201114:14x860
9microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1617.0114057624-Apr-201100:37x860
10msgprox.dll2009.100.1617.024713624-Apr-201100:40x641033
11msgprox.dll2009.100.1617.020310424-Apr-201101:29x861033
12replprov.dll2009.100.1617.072841624-Apr-201100:37x641033
13replprov.dll2009.100.1617.057635224-Apr-201101:28x861033
14replrec.dll2009.100.1617.097929624-Apr-201100:36x641033
15replrec.dll2009.100.1617.079190424-Apr-201101:27x861033
16replsub.dll2009.100.1617.049545624-Apr-201100:37x641033
17replsub.dll2009.100.1617.041251224-Apr-201101:28x861033
18sql_common_core_keyfile.dll2009.100.1617.01417624-Apr-201100:40x641033
19svrenumapi100.dll2009.100.1617.078064024-Apr-201101:20x861033
20svrenumapi100.dll2009.100.1617.0104278424-Apr-201100:30x641033
21xmlsub.dll2009.100.1617.019337624-Apr-201101:20x861033
22xmlsub.dll2009.100.1617.030908824-Apr-201100:30x641033

Základní instance databázových služeb


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1atxcore.dll2009.100.1617.03158424-Apr-201100:40x641033
2datacollectorcontroller.dll2009.100.1617.026249624-Apr-201100:40x641033
5sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.1617.01417624-Apr-201100:40x641033
6sqlagent.exe2009.100.1617.042838424-Apr-201100:40x641033
7sqlos.dll2009.100.1617.01571224-Apr-201100:37x641033
8sqlscriptdowngrade.dll2009.100.1617.01571224-Apr-201100:37x641033
9sqlscriptupgrade.dll2009.100.1617.0460886424-Apr-201100:37x641033
10sqlservr.exe2009.100.1617.06191600024-Apr-201100:40x641033

Sdílené jádro databázových služeb


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1distrib.exe2009.100.1617.08790424-Apr-201100:43x641033
2dtspipeline.dll2009.100.1617.0108835224-Apr-201100:40x641033
3microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1617.06742424-Apr-201100:41x860
4microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1617.015344022-Apr-201114:14x860
5microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1617.034595222-Apr-201114:14x860
6microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1617.034595224-Apr-201100:40x860
7microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1617.029680024-Apr-201101:30x860
8microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.1617.08380824-Apr-201100:40x860
9microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1617.0194288024-Apr-201100:37x641033
10microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1617.0176777624-Apr-201101:29x861033
11microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.1617.0304521622-Apr-201114:14x860
12microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1617.018620824-Apr-201101:29x860
13microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1617.0114057622-Apr-201114:14x860
14rdistcom.dll2009.100.1617.079139224-Apr-201100:37x641033
15replmerg.exe2009.100.1617.040995224-Apr-201100:43x641033
16snapshot.exe10.50.1617.01366424-Apr-201100:43x861033
17snapshot.exe10.50.1617.01366424-Apr-201101:35x861033
18sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.1617.01417624-Apr-201100:40x641033
19sqlmergx.dll2009.100.1617.023126424-Apr-201100:37x641033

Integrační služby


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1dtspipeline.dll2009.100.1617.0108835224-Apr-201100:40x641033
2microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1617.06742424-Apr-201100:41x860
3microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1617.029680024-Apr-201101:30x860
4msdtssrvr.exe10.50.1617.021078424-Apr-201100:43x641033
5sql_is_keyfile.dll2009.100.1617.01417624-Apr-201100:40x641033
6sqldest.dll2009.100.1617.026454424-Apr-201100:37x641033
7txgroupdups.dll2009.100.1617.047753624-Apr-201100:30x641033

Služba SQL Reporting Services


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.1617.056304024-Apr-201101:31x860
2microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1617.056304024-Apr-201100:41x860
3microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy10.50.1617.0125116824-Apr-201101:31x860
4microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1617.0125116824-Apr-201100:41x860
5microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy10.50.1617.025584024-Apr-201101:31x860
6microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1617.025584024-Apr-201100:41x860
7microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.1617.031728024-Apr-201101:31x860
8microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1617.031728024-Apr-201100:41x860
9microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy10.50.1617.026403224-Apr-201101:31x860
10microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1617.026403224-Apr-201100:41x860
11microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy10.50.1617.015344024-Apr-201101:31x860
12microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1617.015344024-Apr-201100:41x860
13microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy10.50.1617.0517923224-Apr-201101:31x860
14microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1617.0517923224-Apr-201100:41x860
15microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.1617.011248024-Apr-201101:31x860
16microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1617.011248024-Apr-201100:41x860
17microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.1617.0125936024-Apr-201101:31x860
18microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1617.0125936024-Apr-201100:41x860
19microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy10.50.1617.010428824-Apr-201101:31x860
20microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.1617.010428824-Apr-201100:41x860
21microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy10.50.1617.029270424-Apr-201101:31x860
22microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1617.029270424-Apr-201100:41x860
23microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy10.50.1617.019849624-Apr-201101:31x860
24microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1617.019849624-Apr-201100:41x860
29reportingserviceslibrary.dll10.50.1617.0145187224-Apr-201100:36x860
30reportingservicesnativeserver.dll2009.100.1617.016470424-Apr-201100:36x641033
31reportingservicesservice.exe2009.100.1617.0217532824-Apr-201100:43x641033
32reportingserviceswebserver.dll10.50.1617.0160752024-Apr-201100:36x860
33reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.1617.0197616024-Apr-201100:36x860
34rsconfigtool.exe10.50.1617.0133308824-Apr-201101:35x861033
35sql_rs_keyfile.dll2009.100.1617.01417624-Apr-201100:40x641033

Aplikace Management Studio


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1appidpackage.dll10.50.1617.0106684824-Apr-201101:35x860
2copydatabasewizard.exe10.50.1617.066134424-Apr-201101:35x861033
3dataprofileviewer.exe10.50.1617.031318424-Apr-201101:35x861033
4dtspipeline.dll2009.100.1617.069513624-Apr-201101:33x861033
5microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1617.0416342424-Apr-201101:32x860
6microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1617.0125116824-Apr-201101:31x860
7microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1617.06742424-Apr-201101:31x860
8microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1617.034595222-Apr-201114:14x860
9microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1617.034595224-Apr-201100:40x860
10microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1617.029680024-Apr-201101:30x860
11microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.1617.08380824-Apr-201101:30x860
12microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll10.50.1617.0329097624-Apr-201101:30x860
13microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.1617.038691224-Apr-201101:30x860
14microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.1617.0561750424-Apr-201101:30x860
15microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.1617.09200024-Apr-201101:30x860
16microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1617.0176777624-Apr-201101:29x861033
17microsoft.xmleditor.dll2.0.50727.506574137619-Nov-201004:31x861033
18objectexplorer.dll10.50.1617.0337699224-Apr-201101:27x860
19radlangsvc.dll10.50.1617.014524824-Apr-201101:27x860
20rsconfigtool.exe10.50.1617.0133308824-Apr-201101:35x861033
21sql_ssms_keyfile.dll2009.100.1617.01417624-Apr-201100:40x641033
22sqldest.dll2009.100.1617.018057624-Apr-201101:28x861033
23sqleditors.dll10.50.1617.0124297624-Apr-201101:27x860
24sqlmanagerui.dll10.50.1617.0757948824-Apr-201101:27x860
25txgroupdups.dll2009.100.1617.025840024-Apr-201101:20x861033

Nástroje SQL


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1autoadmin.dll2009.100.1617.093782424-Apr-201101:33x861033
2dtspipeline.dll2009.100.1617.0108835224-Apr-201100:40x641033
3dtspipeline.dll2009.100.1617.069513624-Apr-201101:33x861033
4microsoft.analysisservices.deployment.exe10.50.1617.050569624-Apr-201101:35x861033
5microsoft.analysisservices.design.dll10.50.1617.0592060824-Apr-201101:32x860
6microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.1617.0198844824-Apr-201101:32x861033
7microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.1617.0100131224-Apr-201101:32x860
8microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.1617.0592880024-Apr-201101:32x860
9microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1617.06742424-Apr-201100:41x860
10microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1617.06742424-Apr-201101:31x860
11sql_tools_keyfile.dll2009.100.1617.01417624-Apr-201100:40x641033

Nativní klient systému SQL


File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.1617.014,17624-Apr-201107:40x64
Instapi.dll2005.90.1399.041,68831-Mar-201006:43x64
Instapi.dll2005.90.1399.035,03231-Mar-201007:01x86
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228-Mar-200918:26x86
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-200918:25x86
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-200918:28x86
Sqlncli10.dll2009.100.1617.02,832,73624-Apr-201107:37x64
Sqlncli10.dll2009.100.1617.02,568,54424-Apr-201108:20x86
Msvcm80.dll8.0.50727.4027515,07227-Mar-200919:38x64
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,068,36827-Mar-200919:40x64
Msvcr80.dll8.0.50727.4027802,62427-Mar-200919:39x64
Msvcm80.dll8.0.50727.4027515,07227-Mar-200919:38x64
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,068,36827-Mar-200919:40x64
Msvcr80.dll8.0.50727.4027802,62427-Mar-200919:39x64
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228-Mar-200918:26x86
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-200918:25x86
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-200918:28x86
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228-Mar-200918:26x86
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-200918:25x86
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-200918:28x86

Pro všechny podporované systémy pro platformu IA-64


Společné jádro databázových služeb


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1617.015344022-Apr-201114:14x860
2microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1617.015344024-Apr-201100:06x860
3microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.1617.0561750424-Apr-201100:05x860
4microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.1617.0304521622-Apr-201114:14x860
5microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.1617.0304521624-Apr-201100:05x860
6microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1617.018620824-Apr-201100:05x860
7microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1617.018620824-Apr-201101:29x860
8microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1617.0114057622-Apr-201114:14x860
9microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1617.0114057624-Apr-201100:05x860
10msgprox.dll2009.100.1617.053846424-Apr-201100:06ia641033
11msgprox.dll2009.100.1617.020310424-Apr-201101:29x861033
12replprov.dll2009.100.1617.0164540824-Apr-201100:03ia641033
13replprov.dll2009.100.1617.057635224-Apr-201101:28x861033
14replrec.dll2009.100.1617.079190424-Apr-201101:27x861033
15replrec.dll2009.100.1617.0213334424-Apr-201100:02ia641033
16replsub.dll2009.100.1617.0112112024-Apr-201100:03ia641033
17replsub.dll2009.100.1617.041251224-Apr-201101:28x861033
18sql_common_core_keyfile.dll2009.100.1617.01929624-Apr-201100:06ia641033
19svrenumapi100.dll2009.100.1617.0272726423-Apr-201123:56ia641033
20svrenumapi100.dll2009.100.1617.078064024-Apr-201101:20x861033
21xmlsub.dll2009.100.1617.056304023-Apr-201123:56ia641033
22xmlsub.dll2009.100.1617.019337624-Apr-201101:20x861033

Základní instance databázových služeb


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1atxcore.dll2009.100.1617.06332824-Apr-201100:06ia641033
2datacollectorcontroller.dll2009.100.1617.047702424-Apr-201100:06ia641033
5sql_engine_core_inst_keyfile.dll2009.100.1617.01929624-Apr-201100:06ia641033
6sqlagent.exe2009.100.1617.0120355224-Apr-201100:09ia641033
7sqlos.dll2009.100.1617.02236823-Apr-201123:56ia641033
8sqlscriptdowngrade.dll2009.100.1617.02083223-Apr-201123:56ia641033
9sqlscriptupgrade.dll2009.100.1617.0461500823-Apr-201123:56ia641033
10sqlservr.exe2009.100.1617.012165769624-Apr-201100:09ia641033

Sdílené jádro databázových služeb


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1distrib.exe2009.100.1617.020924824-Apr-201100:11ia641033
2dtspipeline.dll2009.100.1617.0202582424-Apr-201100:06ia641033
3microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1617.06742424-Apr-201100:06x860
4microsoft.sqlserver.connectioninfo.dll10.50.1617.015344022-Apr-201114:14x860
5microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1617.034595222-Apr-201114:14x860
6microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1617.034595224-Apr-201100:06x860
7microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1617.029680024-Apr-201101:30x860
8microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.1617.08380824-Apr-201100:05x860
9microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1617.0266377624-Apr-201100:05ia641033
10microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1617.0176777624-Apr-201101:29x861033
11microsoft.sqlserver.smo.dll10.50.1617.0304521622-Apr-201114:14x860
12microsoft.sqlserver.smoextended.dll10.50.1617.018620824-Apr-201101:29x860
13microsoft.sqlserver.sqlenum.dll10.50.1617.0114057622-Apr-201114:14x860
14rdistcom.dll2009.100.1617.0184150424-Apr-201100:04ia641033
15replmerg.exe2009.100.1617.097366424-Apr-201100:10ia641033
16snapshot.exe10.50.1617.01366424-Apr-201101:35x861033
17snapshot.exe10.50.1617.01366424-Apr-201100:11x861033
18sql_engine_core_shared_keyfile.dll2009.100.1617.01929624-Apr-201100:06ia641033
19sqlmergx.dll2009.100.1617.043606423-Apr-201123:56ia641033

Integrační služby


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1dtspipeline.dll2009.100.1617.0202582424-Apr-201100:06ia641033
2microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1617.06742424-Apr-201100:06x860
3microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1617.029680024-Apr-201101:30x860
4msdtssrvr.exe10.50.1617.021078424-Apr-201100:11ia641033
5sql_is_keyfile.dll2009.100.1617.01929624-Apr-201100:06ia641033
6sqldest.dll2009.100.1617.060502424-Apr-201100:03ia641033
7txgroupdups.dll2009.100.1617.094396823-Apr-201123:56ia641033

Služba SQL Reporting Services


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll.deploy10.50.1617.056304024-Apr-201101:31x860
2microsoft.reportingservices.dataextensions.xmlaclient.dll10.50.1617.056304024-Apr-201100:08x860
3microsoft.reportingservices.diagnostics.dll.deploy10.50.1617.0125116824-Apr-201101:31x860
4microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1617.0125116824-Apr-201100:08x860
5microsoft.reportingservices.excelrendering.dll.deploy10.50.1617.025584024-Apr-201101:31x860
6microsoft.reportingservices.excelrendering.dll10.50.1617.025584024-Apr-201100:08x860
7microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll.deploy10.50.1617.031728024-Apr-201101:31x860
8microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll10.50.1617.031728024-Apr-201100:07x860
9microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll.deploy10.50.1617.026403224-Apr-201101:31x860
10microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll10.50.1617.026403224-Apr-201100:08x860
11microsoft.reportingservices.imagerendering.dll.deploy10.50.1617.015344024-Apr-201101:31x860
12microsoft.reportingservices.imagerendering.dll10.50.1617.015344024-Apr-201100:08x860
13microsoft.reportingservices.processingcore.dll.deploy10.50.1617.0517923224-Apr-201101:31x860
14microsoft.reportingservices.processingcore.dll10.50.1617.0517923224-Apr-201100:07x860
15microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll.deploy10.50.1617.011248024-Apr-201101:31x860
16microsoft.reportingservices.processingobjectmodel.dll10.50.1617.011248024-Apr-201100:07x860
17microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll.deploy10.50.1617.0125936024-Apr-201101:31x860
18microsoft.reportingservices.rdlobjectmodel.dll10.50.1617.0125936024-Apr-201100:07x860
19microsoft.reportingservices.richtext.dll.deploy10.50.1617.010428824-Apr-201101:31x860
20microsoft.reportingservices.richtext.dll10.50.1617.010428824-Apr-201100:06x860
21microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll.deploy10.50.1617.029270424-Apr-201101:31x860
22microsoft.reportingservices.spbprocessing.dll10.50.1617.029270424-Apr-201100:06x860
23microsoft.reportingservices.wordrendering.dll.deploy10.50.1617.019849624-Apr-201101:31x860
24microsoft.reportingservices.wordrendering.dll10.50.1617.019849624-Apr-201100:06x860
29reportingserviceslibrary.dll10.50.1617.0145187224-Apr-201100:02x860
30reportingservicesnativeserver.dll2009.100.1617.024150424-Apr-201100:02ia641033
31reportingservicesservice.exe2009.100.1617.0358025624-Apr-201100:10ia641033
32reportingserviceswebserver.dll10.50.1617.0160752024-Apr-201100:02x860
33reportingserviceswebuserinterface.dll10.50.1617.0197616024-Apr-201100:02x860
34rsconfigtool.exe10.50.1617.0133308824-Apr-201101:35x861033
35sql_rs_keyfile.dll2009.100.1617.01929624-Apr-201100:06ia641033

Aplikace Management Studio


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1appidpackage.dll10.50.1617.0106684824-Apr-201101:35x860
2copydatabasewizard.exe10.50.1617.066134424-Apr-201101:35x861033
3dataprofileviewer.exe10.50.1617.031318424-Apr-201101:35x861033
4dtspipeline.dll2009.100.1617.069513624-Apr-201101:33x861033
5microsoft.datatransformationservices.design.dll10.50.1617.0416342424-Apr-201101:32x860
6microsoft.reportingservices.diagnostics.dll10.50.1617.0125116824-Apr-201101:31x860
7microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1617.06742424-Apr-201101:31x860
8microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1617.034595222-Apr-201114:14x860
9microsoft.sqlserver.dmf.dll10.50.1617.034595224-Apr-201100:06x860
10microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll10.50.1617.029680024-Apr-201101:30x860
11microsoft.sqlserver.management.collectortasks.dll10.50.1617.08380824-Apr-201101:30x860
12microsoft.sqlserver.management.datacollectionuitasks.dll10.50.1617.0329097624-Apr-201101:30x860
13microsoft.sqlserver.management.resourcemonitorwidgets.dll10.50.1617.038691224-Apr-201101:30x860
14microsoft.sqlserver.management.sqlparser.dll10.50.1617.0561750424-Apr-201101:30x860
15microsoft.sqlserver.management.sqlstudio.resourcemonitor.dll10.50.1617.09200024-Apr-201101:30x860
16microsoft.sqlserver.replication.dll2009.100.1617.0176777624-Apr-201101:29x861033
17microsoft.xmleditor.dll2.0.50727.506574137619-Nov-201004:31x861033
18objectexplorer.dll10.50.1617.0337699224-Apr-201101:27x860
19radlangsvc.dll10.50.1617.014524824-Apr-201101:27x860
20rsconfigtool.exe10.50.1617.0133308824-Apr-201101:35x861033
21sql_ssms_keyfile.dll2009.100.1617.01929624-Apr-201100:06ia641033
22sqldest.dll2009.100.1617.018057624-Apr-201101:28x861033
23sqleditors.dll10.50.1617.0124297624-Apr-201101:27x860
24sqlmanagerui.dll10.50.1617.0757948824-Apr-201101:27x860
25txgroupdups.dll2009.100.1617.025840024-Apr-201101:20x861033

Nástroje SQL


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1autoadmin.dll2009.100.1617.093782424-Apr-201101:33x861033
2dtspipeline.dll2009.100.1617.0202582424-Apr-201100:06ia641033
3dtspipeline.dll2009.100.1617.069513624-Apr-201101:33x861033
4microsoft.analysisservices.deployment.exe10.50.1617.050569624-Apr-201101:35x861033
5microsoft.analysisservices.design.dll10.50.1617.0592060824-Apr-201101:32x860
6microsoft.analysisservices.project.dll2009.100.1617.0198844824-Apr-201101:32x861033
7microsoft.analysisservices.viewers.dll10.50.1617.0100131224-Apr-201101:32x860
8microsoft.analysisservices.wizards.dll10.50.1617.0592880024-Apr-201101:32x860
9microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1617.06742424-Apr-201100:06x860
10microsoft.sqlserver.adonetsrc.dll10.50.1617.06742424-Apr-201101:31x860
11sql_tools_keyfile.dll2009.100.1617.01929624-Apr-201100:06ia641033

Nativní klient systému SQL


File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Sqlncli_keyfile.dll2009.100.1617.019,29624-Apr-201107:06IA-64
Instapi.dll2005.90.1399.0100,56831-Mar-201006:43IA-64
Instapi.dll2005.90.1399.035,03231-Mar-201007:01x86
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228-Mar-200918:26x86
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-200918:25x86
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-200918:28x86
Sqlncli10.dll2009.100.1617.05,861,72824-Apr-201106:56IA-64
Sqlncli10.dll2009.100.1617.02,568,54424-Apr-201108:20x86
Msvcm80.dll8.0.50727.4027574,46427-Mar-200920:58IA-64
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,404,73627-Mar-200920:53IA-64
Msvcr80.dll8.0.50727.40271,495,87227-Mar-200920:53IA-64
Msvcm80.dll8.0.50727.4027574,46427-Mar-200920:58IA-64
Msvcp80.dll8.0.50727.40271,404,73627-Mar-200920:53IA-64
Msvcr80.dll8.0.50727.40271,495,87227-Mar-200920:53IA-64
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228-Mar-200918:26x86
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-200918:25x86
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-200918:28x86
Msvcm80.dll8.0.50727.4027479,23228-Mar-200918:26x86
Msvcp80.dll8.0.50727.4027554,83228-Mar-200918:25x86
Msvcr80.dll8.0.50727.4027632,65628-Mar-200918:28x86

Služba analyzování serveru SQL


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1sql_as_keyfile.dll2009.100.1617.01929624-Apr-201100:06ia641033
2xmsrv.dll10.50.1617.04773411223-Apr-201123:56ia641033

Integrace služby Analysis Services do služby SharePoint


#File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformLCID
1microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll10.50.1617.080880024-Apr-201100:09x860
2microsoft.analysisservices.sharepoint.integration.dll10.50.1617.080880024-Apr-201101:32x860

PLATNOST

Kromě produktů, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt, se tento článek rovněž vztahuje na následující produkt:
 • SQL Server 2008 R2 Management Studio Express
Vlastnosti

ID článku: 2494088 - Poslední kontrola: 23. 6. 2011 - Revize: 1

Váš názor