Je k dispozici sada Multi-Targeting Pack pro rozhraní Microsoft .NET Framework 4 Platform Update 1

Úvod

Tento článek popisuje novou sadu Multi-Targeting Pack (MT Pack) pro rozhraní Microsoft .NET Framework 4 Platform Update 1. Sada MT Pack umožňuje vývojářům vytvářet aplikace, které jsou zaměřeny na nová rozhraní API aktualizace Runtime pro rozhraní .NET Framework 4 Platform Update 1. 

Další informace o aktualizaci Runtime Update pro rozhraní .NET Framework 4 Platform Update 1 získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:  
2478063   .NET Framework 4 Platform Update 1 - aktualizace Runtime Update
Sada MT Pack je součástí aktualizace Design-Time Update produktu Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1 (SP1).

Další informace o aktualizaci Design-Time Update produktu Microsoft Visual Studio 2010 Service Pack 1 (SP1) naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:  
2495593   Je k dispozici aktualizace produktu Visual Studio 2010 SP1, která přidává podporu návrhu a vývoje aplikací pro prostředí Microsoft .NET Framework 4 Platform Update 1

Další informace

Sada MT Pack je součástí aktualizace Microsoft .NET Framework 4 Platform Update 1 - Design-Time Update for Visual Studio 2010 SP1. Sada MT Pack přidává nová referenční sestavení, soubory IntelliSense a další podpůrné soubory.

Poznámky:
  • Po instalaci aktualizace Design-Time Update for Visual Studio 2010 SP1 vybere produkt Visual Studio 2010 automaticky pro všechny nové projekty cílové rozhraní Platform Update 1. Chcete-li vyvíjet aplikace pro jiné verze rozhraní .NET Framework, je třeba příslušnou verzi zvolit v seznamu Cílové rozhraní Framework.
  • Pokud není cílové rozhraní správně nastaveno na hodnotu Platform Update 1, nelze sestavovat žádné aplikace, které volají nová veřejná rozhraní API z aktualizace Runtime Update pro rozhraní Platform Update 1.
  • Pokud změníte cílové rozhraní na libovolnou jinou verzi rozhraní .NET Framework než Platform Update 1, nezobrazí se panel nástrojů Stavový stroj. Následně dojde k nekonzistencím v aktivním projektu pracovního postupu, který používá rozhraní Platform Update 1.

Informace o aktualizaci

Jak získat tuto aktualizaci

Aktualizace je k dispozici ke stažení na následujícím webu služby Stažení softwaru:

Stáhnout Stáhnout balíček aktualizace

Další informace o tom, jak stahovat soubory podpory společnosti Microsoft, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak získat soubory podpory společnosti Microsoft ze serverů služeb online
Tento soubor byl zkontrolován na výskyt virů. Společnost Microsoft použila ke kontrole tohoto souboru nejnovější antivirový software, který byl v době jeho publikování k dispozici. Po publikování je soubor uložen na zabezpečených serverech neumožňujících neoprávněné změny souborů.

Požadavky

Instalace této aktualizace zabezpečení vyžaduje, aby byla v počítači nainstalována Instalační služba systému Windows verze 3.1 nebo novější.

Chcete-li získat nejnovější verzi Instalační služby systému Windows, navštivte následující web společnosti Microsoft:

Přepínače příkazového řádku pro tuto aktualizaci

Další informace o různých přepínačích příkazového řádku, které tato aktualizace podporuje, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:Informace o Instalační službě systému Windows naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Požadavek na restartování

Tato aktualizace nevyžaduje restartování počítače po instalaci, pokud se aktualizované soubory nepoužívají nebo nejsou uzamčeny.

Známé problémy této aktualizace

Problém 1
Pokud vytvoříte web nebo webovou aplikaci v produktu Visual Studio 2010, které jsou zaměřeny na rozhraní .NET Framework 4 Platform Update 1, a pokud je znovu vytvořen soubor Web.config, dojde při sestavování aplikace k chybě. 

Příčina

Tento problém je způsoben nesprávnou hodnotou atributu targetFramework, která je vložena do souboru Web.config.

Řešení

Chcete-li tento problém vyřešit, otevřete soubor Web.config a ručně změňte atribut targetFramework na hodnotu 4.0.1
Problém 2
Při vytvoření nového projektu doplňku v produktu Visual Studio, zobrazí se po volbě cílového rozhraní .NET Framework 4 Platform Update 1 následující chybová zpráva:  
Průvodce doplňkem produktu Visual Studio: Došlo k chybě a průvodce nemohl generovat projekt. Ověřte, zda je správně nainstalován programovací jazyk.
Řešení

Při řešení problému postupujte takto:
  1. Při vytváření projektu doplňku produktu Visual Studio vyberte jako cílové rozhraní .NET Framework 4.
  2. Po vytvoření projektu doplňku vyberte pro projekt cílové rozhraní .NET Framework 4 Platform Update 1.
Problém 3

Pokud otevřete libovolný projekt zaměřený na rozhraní Platform Update 1 v počítači, ve kterém je spuštěn produkt Visual Studio 2010 SP1 bez instalované sady MT Pack (protože nebyla instalována aktualizace Design-Time Update popsaná v článku KB2495593), zobrazí se následující chybová zpráva:
Cílové rozhraní projektu není nainstalováno
Tato zpráva určuje, že chybí sada cílů. 

Řešení

Chcete-li tento problém vyřešit, nainstalujte před otevřením projektu v produktu Visual Studio 2010 SP1 aktualizaci Design-Time Update. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
2495593 Je k dispozici aktualizace produktu Visual Studio 2010 SP1, která přidává podporu návrhu a vývoje aplikací pro prostředí Microsoft .NET Framework 4 Platform Update 1

Informace o odinstalaci aktualizace

Tuto aktualizaci je možné odebrat pomocí ovládacího panelu Přidat nebo odebrat programy.

Informace o nahrazení opravy Hotfix

Tato oprava hotfix nenahrazuje dříve vydanou opravu hotfix.

Informace o souborech

Globální verze této aktualizace má následující nebo vyšší atributy souborů. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Při zobrazení informací o souborech jsou data a čas převedeny na místní čas. Rozdíl mezi místním časem a časem UTC naleznete na kartě Časové pásmo na panelu Datum a čas v okně Ovládací panely.

File nameFile versionFile sizeDateTime
FullTrust.xmlNot Applicable102 24-Aug-101:14
Internet.xmlNot Applicable1,751 24-Aug-101:14
LocalIntranet.xmlNot Applicable2,454 24-Aug-101:14
System.Activities.Core.Presentation.xmlNot Applicable5,480 24-Aug-102:14
System.Activities.Presentation.xmlNot Applicable265,420 24-Aug-102:14
System.Activities.DurableInstancing.xmlNot Applicable8,228 18-Feb-113:39
System.Activities.xmlNot Applicable971,148 18-Feb-113:39
System.ServiceModel.Activities.xmlNot Applicable221,404 18-Feb-113:39
FrameworkList.xmlNot Applicable1,128 18-Feb-113:39
System.Activities.Core.Presentation.dll4.0.30319.447388,488 25-Mar-117:29
System.Activities.DurableInstancing.dll4.0.30319.44728,552 25-Mar-117:29
System.Activities.Presentation.dll4.0.30319.447915,832 25-Mar-117:29
System.Activities.dll4.0.30319.447459,104 25-Mar-117:29
System.ServiceModel.Activities.dll4.0.30319.447102,776 25-Mar-117:29
Vlastnosti

ID článku: 2495638 - Poslední kontrola: 24. 8. 2011 - Revize: 1

Váš názor