Soubory systému Office for Mac 2011 nelze otevřít přímo ze serveru, který podporuje pouze základní ověřování prostřednictvím jiného připojení než SSL

Důležité: Tento článek obsahuje postupy, které vedou k oslabení zabezpečení počítače nebo k vypnutí funkcí zabezpečení v počítači. Provedením těchto změn můžete vyřešit specifické potíže. Před provedením změn však doporučujeme vyhodnotit nebezpečí spojená s nasazením tohoto řešení v konkrétním prostředí. Pokud se rozhodnete tento postup použít, učiňte veškerá dodatečná opatření k ochraně počítače.

Příznaky

V klientském počítači jsou nainstalovány aplikace systému Microsoft Office for Mac 2011. Z tohoto počítače klienta se pokusíte o přístup k souboru systému Microsoft Office, který je uložen na webovém serveru (například na serveru SharePoint), pro nějž je nakonfigurováno základní ověřování. Připojení mezi počítačem a webovým serverem nepoužívá protokol SSL (Secure Sockets Layer). Pokusíte-li se o otevření nebo stažení souboru, projeví se následující příznaky:
 • Soubor systému Microsoft Office se neotevře nebo nestáhne. 
 • Při pokusu o otevření nebo stažení souboru se nezobrazí výzva k zadání hesla pro základní ověřování.
 • Při pokusu o otevření souboru se nezobrazí chybová zpráva. Spustí se příslušná aplikace systému Office for Mac 2011. Vybraný soubor se však neotevře.

Řešení

Chcete-li tyto potíže vyřešit, povolte na webovém serveru šifrování SSL. Ve výchozím nastavení mohou aplikace systému Office for Mac 2011 přistupovat k souborům na webovém serveru, který používá základní ověřování přes připojení SSL, a stahovat je.

Jak potíže obejít

Upozornění: Tento postup může oslabit zabezpečení počítače nebo sítě vůči útoku uživatelů se zlými úmysly nebo vůči škodlivému softwaru, například virům. Toto řešení se nedoporučuje, jsou ale poskytnuty informace, s jejichž pomocí můžete řešení implementovat podle vlastního uvážení. Tento postup používáte na vlastní nebezpečí.

Chcete-li vyřešit tyto potíže, umožněte aplikací systému Office for Mac 2011 připojit se k webovému serveru s využitím základního ověřování přes připojení SSL.
Upozornění:Povolení základního ověřování bez protokolu může představovat významné bezpečnostní riziko.

Vzhledem k tomu, že pověření uživatele nejsou při síťovém přenosu šifrována a jsou v síti odeslána jako prostý text, nedoporučujeme použití základního ověřování s nezabezpečeným připojením HTTP. Další informace naleznete v části Další informace. Chcete-li použít základní ověřování, doporučujeme, abyste na serveru vždy povolili šifrování SSL.
Následující informace popisují, jak aplikacím systému Office for Mac 2011 povolit otevírání souborů systému Microsoft Office přímo ze serveru, který podporuje pouze základní ověřování prostřednictvím jiného připojení než SSL. Tuto metodu byste měli použít pouze v případě, že jste si jisti použitím zašifrovaného kanálu mezi uživatelem a webovým serverem. Pro zabezpečená připojení se za optimální považují přímé propojení prostřednictvím kabelu nebo vyhrazené linky.

V klientském počítači přidejte klíč registru BasicAuthLevel a příslušnou hodnotu.
Důležité Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit.

 1. V nabídce Přejít klikněte na příkaz Nástroje.
 2. Spusťte položku Terminál.
 3. Na příkazovém řádku nástroje Terminál zadejte následující příkaz a pak stiskněte klávesu ENTER:
  defaults -currentHost write MicrosoftRegistrationDB hkey_current_user\\hkey_local_machine\\software\\microsoft\\office\\14.0\\common\\internet\\basicauthlevel -int [Authentication]
  Zástupný symbol [Ověřování] má jednu z následujících hodnot:
  • 0 –- základní ověřování je zakázáno
  • 1 – základní ověřování je povoleno pouze pro připojení SSL
  • 2 – základní ověřování je povoleno pro připojení SSL i pro připojení jiného typu

Další informace

Základní ověřování je běžně používaná standardní metoda získávání informací o uživatelském jméně a hesle. Výhoda základního ověřování spočívá v tom, že je součástí specifikace HTTP a je podporováno většinou prohlížečů. Základní ověřování však vyžaduje zadání uživatelského jména a hesla. Tyto informace jsou v rámci sítě odeslány nezašifrovaně. Metoda základního ověřování se nedoporučuje, pokud si nejste jisti, že připojení mezi uživatelem a webovým serverem je zabezpečené (například pomocí protokolu SSL nebo přímého připojení). U základního ověřování je heslo v síti přenášeno jako prostý text. Pokud toto heslo v síti zachytí sledovací program, může neoprávněný uživatel zjistit uživatelské jméno a heslo a využít tato pověření. Toto bezpečnostní riziko je důvodem toho, proč je ve výchozí konfiguraci aplikací systému Microsoft Office zakázáno základní ověřování prostřednictvím jiného připojení než SSL.
Vlastnosti

ID článku: 2498069 - Poslední kontrola: 21. 5. 2012 - Revize: 1

Váš názor