Pokud k vyhledání aktualizací použijete službu Windows Update, nebude k dispozici možnost stáhnout aktualizaci Windows 7 SP1

Příznaky

Pokud k vyhledání aktualizací použijete službu Windows Update, pravděpodobně nebude k dispozici možnost stáhnout aktualizaci Windows 7 Service Pack 1 (SP1).

Příčina

Existují určité situace, kdy instalace systému Windows 7 SP1 nemusí proběhnout úspěšně. S cílem vyhnout se těmto situacím není aktualizace Windows 7 SP1 nabízena prostřednictvím služby Windows Update, pokud počítač splňuje některý z následujících bodů:
 • Aktualizace Windows SP1 je již nainstalována nebo dosud nebyla odinstalována předprodejní verze aktualizace Windows 7 SP1.
 • Nejprve je třeba nainstalovat jinou aktualizaci, teprve pak bude k dispozici aktualizace Windows 7 SP1.
 • Program ve vašem počítači brání v instalaci aktualizace Windows 7 SP1.
 • V počítači nejsou k dispozici systémové soubory, které jsou nutné k instalaci aktualizace Windows 7 SP1.

Řešení

Chcete-li tento problém vyřešit, proveďte kroky v dále uvedených metodách, počínaje metodou 1. Pokud metoda 1 problém nevyřeší, přejděte k metodě 2.

Metoda 1: Ověření, zda aktualizace Windows 7 SP1 dosud není nainstalována a zda není spuštěna předprodejní verze aktualizace Windows 7 SP1


Postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko StartTlačítko Start , klikněte pravým tlačítkem myši na položku Počítač a poté klikněte na příkaz Vlastnosti.
 2. Ověřte nastavení v části Verze systému Windows:
  1. Je-li v seznamu uvedena položka Service Pack 1, aktualizace Windows 7 SP1 je v počítači již nainstalována.
  2. Je-li za položkou Service Pack 1 uvedeno číslo verze (např. v.153 nebo v.720), je v počítači dosud nainstalována předprodejní verze aktualizace Windows 7 SP1. Je třeba ji nejprve odinstalovat. Teprve pak služba Windows Update nabídne prodejní verzi aktualizace SP1. Další informace naleznete v tématu

   Odinstalace aktualizace Windows 7 SP1.

Metoda 2: Vyhledání čekajících aktualizací


Je možné, že nejprve bude třeba do počítače nainstalovat aktualizaci 2454826, 2534366 a 2533552 a teprve pak bude na webu Windows Update nabídnuta aktualizace Windows 7 SP1.

Chcete-li tyto aktualizace nainstalovat pomocí služby Windows Update, použijte následující postup:
 1. Klikněte na tlačítko StartTlačítko Start , klikněte na příkaz Všechny programy a poté na příkaz Windows Update.
 2. V navigačním podokně klikněte na tlačítko Zkontrolovat aktualizace a vyčkejte, dokud systém Windows nevyhledá nejnovější aktualizace pro váš počítač.
 3. Pokud se zobrazí důležité aktualizace, klikněte na tlačítko Instalovat aktualizace.
   Povolení v nástroji Řízení uživatelských účtů Jestliže se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte akci.
 4. Pokud budete po dokončení instalace vyzváni, restartujte počítač.
 5. Zkontrolujte znovu službu Windows Update, zda je aktualizace Windows 7 SP1 nyní k dispozici.
Aktualizace 2454826, 2534366 a 2533552 jsou rovněž k dispozici ke stažení na webu služby Stažení softwaru. Další informace o těchto aktualizacích a o jejich instalaci naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
2534366Při instalaci aktualizace Windows 7 SP1 dojde v počítači, v němž jsou nainstalovány všechny jazykové sady, k chybě 0xC0000009A
2533552 Je k dispozici aktualizace, která při pokusu o instalaci aktualizace Windows 7 SP1 nebo Windows Server 2008 R2 SP1 zabrání chybové zprávě 0xC0000034
2454826 K dispozici je aktualizace týkající se výkonu a funkcí pro systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2

Metoda 3: Ověření, zda v počítači není nainstalována nekompatibilní verze programu SafeCentral


Může se stát, že aktualizace Windows SP1 není na webu Windows Update uvedena, jsou-li v počítači nainstalovány určité verze programu SafeCentral. SafeCentral je program pro zabezpečení od společnosti SafeCentral, Inc.

Pokud je v počítači nainstalován program SafeCentral verze 2.9.0.0 nebo dřívější verze, je před zahájením instalace aktualizace Windows 7 SP1 nejprve třeba provést aktualizaci programu SafeCentral.

Chcete-li určit, zda je nainstalován program SafeCentral, postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko StartTlačítko Start a pak postupně klikněte na položky Ovládací panely, Programy a Programy a funkce.
 2. V seznamu programů vyhledejte program SafeCentral. Je-li nainstalován program SafeCentral verze 2.9.0.0 nebo dřívější verze, přejděte na web SafeCentral, kde naleznete další informace.

Metoda 4: Ověření, zda je k dispozici integrovaný grafický ovladač Igdkmd32.sys nebo Igdkmd64.sys společnosti Intel a zda byl tento ovladač upgradován


Aktualizace Windows 7 SP1 se nezobrazí na webu Windows Update, je-li v počítači uložen jeden z následujících souborů.
 • Igdkmd32.sys (32bitová verze), verze 8.15.10.2104 až 8.15.10.2141,
 • Igdkmd64.sys (64bitová verze), verze 8.15.10.2104 až 8.15.10.2141.
O těchto ovladačích je známo, že způsobují potíže s určitými aplikacemi, které využívají technologii D2D (Direct2D). Použijete-li například za určitých okolností tyto ovladače současně se službou Windows Live Mail, může se stát, že dojde k chybě služby Windows Live Mail. 

Chcete-li vyhledat integrované grafické ovladače společnosti Intel a ověřit jejich verze, postupujte takto:
 1. Spusťte nástroj pro diagnostiku rozhraní DirectX. Klikněte na tlačítko StartTlačítko Start , do pole Prohledat programy a soubory zadejte text dxdia a pak stiskněte klávesu Enter.
 2. Klikněte na kartu Zobrazení.
 3. Poznamenejte si ovladač a jeho verzi.
 4. Pokud používáte integrovaný grafický ovladač společnosti Intel a verzi ovladače 8.15.10.2104 až 8.15.10.2141, navštivte web výrobce a ověřte, zda je k dispozici novější ovladač.
Aktualizace 2454826 je rovněž k dispozici ke stažení na webu služby Stažení softwaru. Tato aktualizace může pomoci s vylepšením výkonu a funkcí v rámci těchto potíží. Další informace o této aktualizaci a o její instalaci naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
2454826 K dispozici je aktualizace týkající se výkonu a funkcí pro systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2

Metoda 5: Ověření, zda k vlastnímu nastavení instalace systému Windows 7 nepoužíváte program vLite


vLite je program jiného výrobce, který se používá k vlastnímu nastavení instalace systému Windows 7. O programu vLite je známo, že odebírá některé systémové komponenty systému Windows. Pokud jste si jisti, že jste k vlastnímu nastavení instalace systému Windows 7 použili program vLite, neměli byste očekávat, že vám služba Windows Update nabídne možnost instalovat aktualizaci Windows 7 SP1.

Další informace o potížích, o nichž je známo, že nastávají, pokud používáte program vLite a pokoušíte se nainstalovat aktualizaci Windows 7 SP1, naleznete v tématu Proč se při instalaci aktualizace Windows 7 SP1 zobrazuje chybová zpráva, že systémové komponenty nejsou k dispozici. .

Další informace o získání samostatné verze aktualizace Windows 7 SP1 naleznete v článku Informace o postupu při instalaci aktualizace Windows 7 Service Pack 1 (SP1)..

Jak se vyhnout potížím s programem vLite

Pokud jste vyzkoušeli všechny kroky uvedené v tomto článku a služba Windows Update stále nenabízí možnost instalace aktualizace Windows 7 SP1, můžete se potížím s programem vLite vyhnout instalací aktualizace Windows 7 SP1 z webu služby
Stažení softwaru.

Důležité: Doporučený postup instalace aktualizace Windows 7 SP1 je pomocí služby Windows Update. Informace o postupu instalace aktualizace Windows 7 SP1 pomocí služby Windows Update naleznete v tématu
Instalace aktualizace Windows 7 SP1 . Pokud se tyto potíže rozhodnete vyřešit instalací aktualizace Service Pack z webu služby Stažení softwaru, měli byste před instalací aktualizace Windows 7 Service Pack 1 z webu služby Stažení softwaru provést určité kroky. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
2505743 Kroky před instalací aktualizace Windows 7 Service Pack 1 z webu služby Stažení softwaru

Důležité: Pokud nepoužijete postup uvedený v článku 2505743 znalostní báze Knowledge Base, může se stát, že instalace aktualizace Service Pack z webu služby Stažení softwaru nebude mít optimální průběh. 

Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.

Společnost Microsoft se vám snaží usnadnit získání technické podpory poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto kontaktní informace se mohou bez upozornění změnit. Společnost Microsoft neručí za správnost informací o kontaktech na jiné výrobce.

Metoda 6: Stažení aktualizace Windows 7 SP1 z webu služby Stažení softwaru

Pokud jste vyzkoušeli všechny metody uvedené výše a aktualizace Windows 7 SP1 stále není na webu Windows Update k dispozici, stáhněte aktualizaci Windows 7 SP1 z webu služby Stažení softwaru:
Vlastnosti

ID článku: 2498452 - Poslední kontrola: 31. 1. 2014 - Revize: 1

Váš názor