NAV výjimky jsou zaznamenány v Dynamics Connector při spuštění mapy NAV zákazníka na účet

Platí pro: Dynamics CRM 4.0Microsoft Dynamics NAV 2009 R2

Příznaky


Při mapování NAV zákazníka v adaptéru Dynamics NAV systém účet, dojde k následující chybě:

[Účet zákazníka NAV] došlo k chybě při zpracování klíč [551d5211-b925-e011-9c0e-00155d430600]. Došlo k výjimce v produktu Microsoft Dynamics NAV

1: Pokud kontakt aplikace Microsoft Dynamics CRM obsahuje jiný kontakt jako nadřazený zákazník, tento scénář není podporován v produktu Microsoft Dynamics NAV.

2: v případě zrušení objednávky v aplikaci Microsoft Dynamics CRM není aktualizován přidružené prodejní objednávky v aplikaci Microsoft Dynamics NAV, protože neexistuje žádný stav "zrušeno".

Pokud je povoleno trasování služby integrace je dále zaznamenána následující chybová zpráva:

UPOZORNĚNÍ TID:TP-5 [2011-01-21T16:51:35.1340078-06:00]: [účet zákazníka NAV] došlo k chybě při zpracování klíč [2a6f8576-b025-e011-9c0e-00155d430600]. Došlo k výjimce v produktu Microsoft Dynamics NAV

---Výpis výjimky---
Zachycena výjimka: Došlo k výjimce v produktu Microsoft Dynamics NAV
Trasování zásobníku:
v Microsoft.Dynamics.Integration.Adapters.Nav2009.NavObjectProvider.WriteObject (objekt hodnoty)
v Microsoft.Dynamics.Integration.AdapterAbstractionLayer.MixedObjectProviderProxy.WriteObject (objekt hodnoty)
v Microsoft.Dynamics.Integration.Service.RecordRetryThread.Run (objekt úlohy)
Vnitřní výjimka: Sekvence obsahuje více než jeden odpovídající prvek
Trasování zásobníku:
na System.Linq.Enumerable.SingleOrDefault[TSource] (IEnumerable'1 zdroj predikátu Func'2)
v Microsoft.Dynamics.Integration.Adapters.Nav2009.CustomerObjectProvider.WriteDynamicObject (objekt hodnoty)
v Microsoft.Dynamics.Integration.Adapters.Nav2009.NavObjectProvider.WriteObject (objekt hodnoty)

Příčina


K této chybě dochází, pokud má účet z CRM začleněny do NAV další adresu, který přesně odpovídá primární adresu.

Řešení


Tento problém bude vyřešen v budoucí aktualizaci adaptéru Dynamics NAV.

Další informace


I přes tuto zprávu účet je úspěšně integrováno z CRM NAV.

Postup: nastavení a povolit konektor pro aplikaci Microsoft Dynamics
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg502494.aspx

Návod: Nastavení aplikace Microsoft Dynamics NAV a Microsoft Dynamics CRM k používání konektoru
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg481835.aspx

Mapování entit mezi produktem Microsoft Dynamics NAV a Microsoft Dynamics CRM
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg502482.aspx