Kartu ISV je zobrazena na pásu karet ve všech formulářích a mřížky po upgradu z aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011

Příznaky

Po upgradu z aplikace Microsoft Dynamics CRM 4.0 pro aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 kartu ISV je zobrazena na pásu karet ve všech formulářích a mřížky.

Příčina

K tomuto chování dochází, protože ISV konfiguračního souboru je přenesen do pásu karet inovovaný systém. Tento soubor má následující strukturu XML:
<TabDisplayRules> <TabDisplayRule TabCommand="Mscrm.Isv.Global">
<PageRule Address="*" />
</TabDisplayRule >
</TabDisplayRules >

Řešení

Toto chování je záměrné.

Můžete aktualizovat RibbonDiffXml části souboru Customizations.xml nastavte PageRule ke splnění požadavků na systém.

Další informace

Informace o přizpůsobení pásu karet a způsob práce s částí RibbonDiffXml naleznete Microsoft Dynamics CRM 2011 Software Development Kit (SDK).

Microsoft Dynamics CRM 2011 SDK stáhnout, navštivte následující web společnosti Microsoft:

Další informace o aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2011 SDK naleznete na následujícím webu Microsoft Developer Network (MSDN):

Vlastnosti

ID článku: 2501761 - Poslední kontrola: 23. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor