Popis procesu Svchost.exe v systému Windows 2000

Tento článek určený pro systém Microsoft Windows XP naleznete pod číslem 314056 .

Souhrn

Svchost.exe je název obecného hostitelského procesu pro služby spouštěné z knihoven DLL. Soubor Svchost.exe je uložený ve složce %SystemRoot%\System32. Při spouštění počítače kontroluje proces Svchost.exe část registru určenou pro služby a vytváří seznam služeb, které je nutné načíst. V jednom okamžiku může běžet i několik instancí procesu Svchost.exe. Každá z relací procesu Svchost.exe může obsahovat skupinu služeb, takže je možné spouštět samostatné služby v závislosti na tom, jak a kde běží proces Svchost.exe. Tento postup umožňuje lepší řízení a ladění.


Skupiny procesů Svchost.exe jsou určené následujícím klíčem registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost
Každá hodnota pod tímto klíčem představuje samostatnou skupinu procesu Svchost a zobrazuje se jako samostatná instance. Všechny hodnoty jsou typu REG_MULTI_SZ a obsahují služby, které běží v dané skupině procesu Svchost. Každá skupina procesu Svchost může obsahovat jeden či více názvů služeb načtených z následujícího klíče registru, jehož klíč Parameters obsahuje hodnotu ServiceDLL:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\
služba

Další informace

Pokud chcete zobrazit seznam služeb, které běží v procesu Svchost, postupujte podle následujících pokynů:
 1. Ze souboru Support.cab uloženého ve složce Support\Tools na disku CD-ROM systému Windows 2000 rozbalte soubor Tlist.exe.
 2. V nabídce
  Start
  klepněte na příkaz
  Spustit
  a poté zadejte příkaz
  cmd
  .
 3. Přejděte do složky, do které jste rozbalili nástroj Tlist.exe.
 4. Zadejte příkaz
  tlist -s
  .
Nástroj Tlist.exe zobrazí seznam aktivních procesů. Parametr
-s
zobrazuje seznam aktivních služeb v jednotlivých procesech. Další informace o jednotlivých procesech získáte po zadání příkazu
tlist pid
.


Následující příklad výstupu nástroje Tlist představuje dvě instance procesu Svchost.exe:
0 System Process

8 System

132 smss.exe

160 csrss.exe Název:

180 winlogon.exe Název: NetDDE Agent

208 services.exe Služby: AppMgmt,Browser,Dhcp,dmserver,Dnscache,Eventlog,lanmanserver,LanmanWorkstation,LmHosts,Messenger,PlugPlay,ProtectedStorage,seclogon,TrkWks,W32Time,Wmi

220 lsass.exe Služby: Netlogon,PolicyAgent,SamSs

404 svchost.exe Služby: RpcSs

452 spoolsv.exe Služby: Spooler

544 cisvc.exe Služby: cisvc

556 svchost.exe Služby: EventSystem,Netman,NtmsSvc,RasMan,SENS,TapiSrv

580 regsvc.exe Služby: RemoteRegistry

596 mstask.exe Služby: Schedule

660 snmp.exe Služby: SNMP

728 winmgmt.exe Služby: WinMgmt

852 cidaemon.exe Název: OleMainThreadWndName

812 explorer.exe Název: Program Manager

1032 OSA.EXE Název: Reminder

1300 cmd.exe Název: D:\WINNT5\System32\cmd.exe - tlist -s

1080 MAPISP32.EXE Název: WMS Idle

1264 rundll32.exe Název:

1000 mmc.exe Název: Device Manager

1144 tlist.exe
Nastavení registru pro tyto dvě skupiny je následující:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost:

netsvcs: Reg_Multi_SZ: EventSystem Ias Iprip Irmon Netman Nwsapagent Rasauto Rasman Remoteaccess SENS Sharedaccess Tapisrv Ntmssvc

rpcss :Reg_Multi_SZ: RpcSs

Vlastnosti

ID článku: 250320 - Poslední kontrola: 16. 3. 2004 - Revize: 1

Váš názor