Při sdílení složky se všemi uživateli (možnost Everyone) dochází ke zdánlivě neočekávaným výsledkům


Příznaky


Předpokládejme následující situaci. Chcete-li se pokusit sdílet složku se všemi uživateli (možnost Everyone) a použít pro ni oprávnění ke čtení, postupujte takto:
  1. Klikněte na tuto složku pravým tlačítkem myši a poté klikněte na příkaz Vlastnosti.
  2. Klikněte na kartu Sdílení a pak kliknutím na tlačítko Sdílení otevřete dialogové okno Sdílení souborů.
  3. V dialogovém okně Sdílení souborů zadejte do pole text Everyone a pak klikněte na tlačítko Přidat. Ve výchozím nastavení jsou pro objekt Everyone nastavena oprávnění pro čtení.
  4. Klikněte na tlačítko Sdílet a pak klikněte na tlačítko Hotovo.
Po provedení těchto kroků očekáváte, že složka je sdílena s nastavením Everyone a že jsou nastavena oprávnění pro čtení. Chcete-li toto nastavení ověřit, postupujte takto:
  1. Klikněte na tuto složku pravým tlačítkem myši a poté klikněte na příkaz Vlastnosti.
  2. Klikněte na kartu Sdílení a pak kliknutím na tlačítko Rozšířené možnosti sdílení otevřete dialogové okno Rozšířené možnosti sdílení.
  3. Je možné, že v dialogovém okně Rozšířené možnosti sdílení se u objektu Everyone může zobrazit oprávnění Úplné řízení.
Tato situace může být poněkud nejasná, protože je možné, že jste v tomto dialogovém okně očekávali oprávnění ke čtení. K této situaci dojde pravděpodobněji, sdílíte-li složku, jejíž oprávnění ke sdílení nejsou dosud nakonfigurována. K této situaci například nedojde v případě složky, která je podsložkou v profilu uživatele, jako je například složka na ploše.

Příčina


K těmto potížím dochází, protože dialogové okno Sdílení souborů a dialogové okno Rozšířené možnosti sdílení zobrazují různá nastavení sdílení, která jsou založena na různých popisovačích zabezpečení. Tato dialogová okna využívají různé popisovače zabezpečení a rovněž vracejí informace z těchto různých popisovačů. Tyto potíže nezpůsobují chybu zabezpečení, protože jako aktuální oprávnění zabezpečení je použita nejvíce omezující kombinace popisovačů. Proto je v této situaci pro objekt Everyone jako skutečné oprávnění použito oprávnění pro čtení.