Postup před instalací aktualizací Windows 7 SP1 a Windows Server 2008 R2 SP1 prostřednictvím služby Stažení softwaru

Souhrn

Aktualizace Windows 7 SP1 a Windows Server 2008 R2 SP1 jsou aktualizace pro systémy Windows 7 a Windows Server 2008 R2, které obsahují dříve vydané opravy určitých problémů se spolehlivostí, výkonem a kompatibilitou. Před instalací aktualizace Windows 7 SP1 nebo Windows Server 2008 R2 SP1 je vhodné provést určité kroky, které pomohou zajistit úspěšnou instalaci. Navrhované přípravné kroky jsou následující:

 1. Zálohování důležitých dat (tento krok je vhodné provádět před instalací důležité aktualizace jakéhokoli softwaru)
 2. Aktualizace ovladačů hardwaru (mezi hlavní ovladače, který je třeba aktualizovat, patří ovladač grafické karty, ovladač tiskárny a ovladač síťové karty)
 3. Kontrola, zda jsou nainstalovány všechny aktualizace systému Windows(jiné než aktualizace Windows 7 SP1 nebo Windows Server 2008 R2 SP1) – slouží ke kontrole aktuálního stavu všech ostatních součástí
  Instalace aktualizací systému Windows KB2454826, KB2534366 a KB2533552 (tyto aktualizace přispějí k úspěchu instalace aktualizace Service Pack)
 4. Vyhledání virů a malwaru
 5. Spuštění služby Windows Update a instalace aktualizace Windows 7 SP1 nebo Windows Server 2008 R2 SP1
  nebo
  Instalace aktualizace Windows 7 SP1 nebo Windows Server 2008 R2 SP1 pomocí služby Stažení softwaru
Další informace o provedení těchto kroků naleznete v podrobném postupu v části Další informace v tomto článku znalostní báze KB.

Další informace

Důležité: Před instalací aktualizace SP1 nezapomeňte provést následující kroky.

Krok 1: Vytvoření zálohy důležitých souborů

Vytvořte zálohu souborů na externím pevném disku, na disku DVD nebo CD, v jednotce USB Flash nebo v síťové složce. Informace o zálohování souborů naleznete v tématu Zálohování souborů.

Krok 2: Aktualizace ovladačů zařízení


Podle potřeby proveďte aktualizaci ovladačů zařízení. K tomuto účelu můžete využít ovládací panel Windows Update nebo web výrobce zařízení. 

Důležité: Pokud používáte integrovaný grafický ovladač společnosti Intel, měli byste si být vědomi toho, že u určitých verzí integrovaného grafického ovladače společnosti Intel a aplikací s podporou D2D, jako jsou například určité verze programu Windows Mail, dochází ke známým potížím.

Krok 3: Navštivte službu Windows Update a nainstalujte aktualizaci systému Windows KB2454826, KB2534366 nebo KB2533552, pokud jsou vám nabízeny.

Spusťte službu Windows Update, a pokud se vám nabídne možnost instalace aktualizace KB2454826, KB2534366 nebo KB2533552, proveďte instalaci. Pokud instalujete aktualizaci Service Pack z webu služby Stažení softwaru a nenainstalujete tyto aktualizace, může v systému Windows dojít ve vzácných případech k chybě STOP.

Tato aktualizace budou nainstalovány automaticky, pokud k instalaci aktualizace Service Pack použijete službu Windows Update. Pokud však k instalaci aktualizace Service Pack použijete web služby Stažení softwaru, tyto aktualizace se nainstalují automaticky.

Krok 4: Vyhledání virů a malwaru

Pomocí antivirového softwaru zkontrolujte, zda se ve vašem počítači nenachází malware. Pokud v počítači nemáte v současné době nainstalován žádný software chránící proti virům nebo malwaru, společnost Microsoft vám nabízí bezplatný antivirový software Microsoft Security Essentials, který si můžete stáhnout na stránce Microsoft Security Essentials.

K vyhledání antivirových programů jiných výrobců můžete rovněž použít web Poskytovatelé softwaru pro zabezpečení zákazníků společnosti Microsoft.

Důležité: Je-li počítač nakažen malwarem a nainstalujete aktualizaci SP1, může se zobrazit modrá obrazovka nebo chyba služby Windows Update, např. chyba 8007f0f4 nebo FFFFFFFF. Je-li detekován malware, služba Windows Update nebude moci nainstalovat aktualizaci SP1. 

Krok 5: Instalace aktualizace Windows 7 SP1 nebo Windows Server 2008 R2 SP1


Nainstalujte aktualizaci 7 SP1 nebo Windows Server 2008 R2 SP1 pomocí služby Windows Update. Pokud služba Windows Update nenabízí možnost instalace této aktualizace Service Pack, prostudujte si článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base číslo 2498452. Pokud při instalaci aktualizace Service Pack z webu Windows Update dojde k potížím, přejděte k tématu Řešení potíží s instalací aktualizace Service Pack pro systém Windows 7. Další informace o postupu instalace aktualizace SP1 pomocí služby Windows Update naleznete v tématu Instalace aktualizace Windows 7 SP1.

nebo

Nainstalujte aktualizaci Windows 7 SP1 nebo Windows Server 2008 R2 SP1 pomocí služby Stažení softwaru.Služba Stažení softwaru nabízí balíček pro síťovou instalaci aktualizace Windows 7 SP1 určený pro odborníky v oboru IT a vývojáře.

Další poznámky k instalaci

 • Používáte-li přenosný počítač, ověřte, zda je připojen k napájení z elektrické sítě. V průběhu instalace jej rovněž neodpojujte ani neprovádějte jeho restartování.
 • Budete vyzváni k restartování počítače. Proto před začátkem instalace uložte veškerou práci a ukončete všechny spuštěné programy.
 • Instalace aktualizace Service Pack z webu služby Stažení softwaru bude vyžadovat o něco více místa na disku než instalace aktualizace Service Pack z webu Windows Update. Není-li na pevném disku dostatek místa k instalaci aktualizace Service Pack, budete vyzváni k uvolnění dalšího místa.

Známé problémy

Integrované grafické ovladače společnosti Intel. Verze integrovaného grafického ovladače společnosti Intel, o jejichž problematičnosti se ví, jsou Igdkmd32.sys a Igdkmd64.sys verze 8.15.10.2104 až 8.15.10.2141. Další informace o známém problému s těmito ovladači a programem Windows Mail naleznete v článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base 2505524 (Tento text může být v angličtině).

Chcete-li ověřit, zda používáte integrovaný grafický ovladač společnosti Intel Igdkmd32.sys nebo Igdkmd64.sys verze 8.15.10.2104 až 8.15.10.2141, postupujte takto: 
 1. Spusťte nástroj pro diagnostiku rozhraní DirectX. Klikněte na tlačítko Start, do pole Prohledat programy a soubory zadejte text dxdiag a pak stiskněte klávesu Enter.
 2. Klikněte na kartu Zobrazení.
 3. Poznamenejte si ovladač a jeho verzi.
 4. Pokud používáte integrovaný grafický ovladač společnosti Intel Igdkmd32.sys nebo Igdkmd64.sys verze 8.15.10.2104 až 8.15.10.2141, navštivte web výrobce, ověřte, zda je k dispozici novější ovladač, a pak tento ovladač stáhněte a nainstalujte.

Další zdroje informací

Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
971759 Zálohování nebo přenos dat v počítači se systémem Windows
Další informace o chybě 8007f0f4 nebo FFFFFFFF služby Windows Update naleznete v části Chyba 8007f0f4 nebo FFFFFFFF služby Windows Update.


Vlastnosti

ID článku: 2505743 - Poslední kontrola: 8. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor