Chyba: Jeden nebo několik ovládacích prvků ActiveX nelze zobrazit (při spouštění konzoly Microsoft Management Console)

Příznaky

Při spuštění konzoly MMC (Microsoft Management Console), například nástroje services.msc nebo gpedit.msc, se může zobrazit následující chybová zpráva:
Jeden nebo několik ovládacích prvků ActiveX nelze zobrazit. Možné důvody: 1) Aktuální nastavení zabezpečení neumožňuje na této stránce spouštět ovládací prvky ActiveX. 2) Zablokovali jste vydavatele jednoho z těchto ovládacích prvků. Důsledkem toho nebude stránka pravděpodobně zobrazena správně.

Když pak v této chybové zprávě kliknete na tlačítko OK, znovu se zobrazí stejná chybová zpráva.

Také mohou přestat fungovat miniaplikace na postranním panelu plochy, které se zobrazí jako černé čtverce se zelenou svislou čárou vedoucí dolů ze středu.


Řešení

Důležité: Tato část, metoda nebo úkol obsahuje kroky, které popisují úpravu registru. V případě úpravy registru nesprávným způsobem však mohou nastat závažné problémy. Proto vždy pečlivě kontrolujte, zda postupujete přesně podle těchto kroků. Jako dodatečnou ochranu registr před úpravami zálohujte. Potom můžete v případě problému registr obnovit. Další informace o zálohování a obnovení registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

322756 Postup zálohování a obnovení registru v systému Windows

Chcete-li tento problém vyřešit, proveďte kroky v dále uvedených metodách, počínaje metodou 1. Pokud metoda 1 problém nevyřeší, přejděte k metodě 2.

Metoda 1:


Chcete-li, abychom změnili hodnotu registru v poli Údaj hodnoty v podklíči Zones na hodnotu 0, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická opravaChcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na tlačítko nebo odkaz Opravit. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit a postupujte podle kroků v průvodci opravou.
Poznámky:
 • Tento balíček automaticky změní hodnotu registru Údaj hodnoty v podklíči Zones na hodnotu 0.
 • Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Poté přejděte k části Byly potíže vyřešeny?.Manuální oprava

V registru změňte údaj v poli Údaj hodnoty v nastavení registru Zones.

 1. Klikněte na tlačítko Start a do pole Hledat zadejte příkaz regedit.
 2. V okně Programy klikněte na položku regedit.exe.
 3. Přejděte na následující klíč registru a klikněte na podklíč 0.
 4. HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones\0
 5. V pravém podokně klikněte pravým tlačítkem myši na položku 1200 a pak klikněte na příkaz Změnit.
 6. V poli Údaj hodnoty přepište stávající hodnotu 3 hodnotou 1 nebo 0. Poté klikněte na tlačítko OK.
 7. Ukončete Editor registru.
 8. Spusťte konzolu MMC a ověřte, zda problém přetrvává.

K hodnotám 0, 1 a 3 je přiřazeno následující chování:
 • 0 = povoleno, akce je povolena
 • 1 = zobrazit výzvu
 • 3 = zakázáno, akce není povolena
Poznámka: Zadáte-li do pole Údaj hodnoty hodnotu 1, zobrazí se při spuštění aplikace Microsoft Project následující výzva:
Chcete povolit spouštění softwaru, jako jsou například ovládací prvky ActiveX a moduly plug-in?
Během používání aplikace Microsoft Project se dále zobrazuje následující výzva.
Pokud nechcete, aby se tato výzva zobrazovala, zadejte do pole Údaj hodnoty hodnotu 0.


Metoda 2:


Chcete-li, abychom z podklíče Zones odstranili nadbytečnou (parazitní) zónu za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická opravaChcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na tlačítko nebo odkaz Opravit. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit a postupujte podle kroků v průvodci opravou.


Poznámky:
 • Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Poté přejděte k části Byly potíže vyřešeny?.Manuální oprava

Pokud problém stále přetrvává, postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start, na příkaz Spustit, zadejte příkaz regedit a potom klikněte na tlačítko OK.
 2. Rozbalte následující podklíč registru:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Zones
 3. Odstraňte nadbytečnou (parazitní) zónu z podklíče Zones.
  Poznámka: Parazitní zóna je pseudografické číslo uvedené před číslem zóny 0. Pseudografické číslo vypadá jako zmenšené velké písmeno L.
 4. Ukončete Editor registru.
 5. Spusťte konzolu MMC a ověřte, zda problém přetrvává.

Byly potíže vyřešeny?

 • Ověřte, zda jsou potíže vyřešeny. Pokud ano, v této části již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud potíže přetrvávají, můžete kontaktovat podporu.
 • Uvítáme vaše názory. Chcete-li nám sdělit svůj názor nebo nahlásit potíže s tímto řešením, uveďte poznámky v blogu Fix it for me (Automatická oprava) nebo nám odešlete e-mail.

Vlastnosti

ID článku: 2506343 - Poslední kontrola: 27. 2. 2012 - Revize: 1

Váš názor