Zásady podpory Microsoft pro pevné disky s 4K sektory ve Windows

Souhrn

V příštích několika letech budou výrobci paměťových zařízení přecházet z výroby jednotek pevných disků se sektory o velikosti 512 bajtů na disky se sektory o velikosti 4096 bajtů (tedy 4 kB). Tento má více motivů. Mezi ně patří zvýšení hustoty úložiště a spolehlivosti. Tento přechod způsobí problémy s kompatibilitou stávajícího softwaru (včetně operačních systémů a aplikací).

Tento článek popisuje aktuální zásady podpory společnosti Microsoft pro tyto nové typy jednotek v operačních systémech Windows. Aplikace a hardwarová zařízení mohou mít po připojení k jednotkám tohoto nového typu problémy se spolehlivostí a výkonem. Informace o zásadách podpory pro tyto nové typy jednotek vám poskytne výrobce příslušné aplikace a hardwaru.

Tento článek pojednává o třech typech jednotek. Jelikož se zásady podpory společnosti Microsoft u každého z těchto typů liší, zkontrolujte nainstalovaný typ jednotky a teprve pak pokračujte ve čtení.

Typ jednotkyPodpora/funkčnost
Nativní velikost 4 kB (velikost logického sektoru 4 kB): K tomuto typu patří většina jednotek větších než 2 terabajty a jednotek s připojením USB.Podporováno v následujících operačních systémech:

 • Windows 8
 • Windows Server 2012
Advanced Format nebo 512e (velikost fyzického sektoru 4 kB a velikost logického sektoru 512 bajtů)Podporováno v následujících operačních systémech:
 • Windows Vista
 • Windows 7
 • Windows Server 2008*
 • Windows Server 2008 R2*
 • Windows Server 2012
 • Windows 8
* S výjimkou technologie Hyper-V. Další informace naleznete v části Požadavky na podporu aplikací u jednotek s velkým sektorem.

Zvláštní požadavky jsou uvedeny v následující části. Spouštějte pouze aplikace a hardware, které podporují tyto jednotky.
Nativní velikost 512 bajtů (velikost fyzického i logického sektoru 512 bajtů)Podporováno na všech platformách.

Chcete-li si ověřit, který typ jednotky používáte, postupujte takto:
 1. Nainstalujte aktualizaci z článku http://support.microsoft.com/kb/982018/cs.
 2. Na příkazový řádek se zvýšeným oprávněním zadejte následující příkaz:
  Fsutil fsinfo ntfsinfo x: (kde x: představuje jednotku, kterou chcete zkontrolovat)
 3. Na základě hodnot Počet bajtů na sektor a Počet bajtů na fyzický sektor určete typ jednotky, který používáte. K tomu použijte následující tabulku:

  Hodnota Počet bajtů na sektorHodnota Počet bajtů na fyzický sektorTyp jednotky
  40964096Nativní velikost 4 kB
  5124096Advanced Format (označuje se také jako 512e)
  512512Nativní velikost 512 bajtů

Zvláštní požadavky na podporu společnosti Microsoft podle verze operačního systému

Windows 8 a Windows Server 2012

Níže uvedený seznam obsahuje souhrn nových funkcí v rámci systémů Windows 8 a Windows Server 2012, které pomáhají zlepšit práci uživatelů s disky s velkými sektory. Podrobnější popis jednotlivých položek naleznete na následujícím webu:

 • Staví na podpoře disků se sektorem o velikosti 4 kB s emulací (512e) v systému Windows 7 SP1 a poskytuje plnou podporu disků se sektorem o velikosti 4 kB bez emulace (nativní velikost 4 kB). Příklady podporovaných aplikací a scénářů:
  • Možnost instalace systému Windows na disk se sektorem o velikosti 4 kB bez emulace (disk s nativním sektorem 4 kB) a spuštění z tohoto disku
  • Nový formát souborů VHDx
  • Plná podpora technologie Hyper-V
  • Zálohování systému Windows
  • Plná podpora v systému souborů NT (NTFS)
  • Plná podpora s novou funkcí SSP (Storage Spaces and Pools)
  • Plná podpora s programem Windows Defender

Windows 7 a Windows Server 2008 R2

 • Nainstalujte aktualizaci SP1 (Service Pack 1) nebo nainstalujte aktualizaci popsanou v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  982018 Je k dispozici aktualizace, která vylepšuje kompatibilitu systémů Windows 7 a Windows Server 2008 R2 s disky s rozšířeným formátem
 • Přesvědčte se, zda jsou aktuální ovladače a firmware řadiče paměťového zařízení a dalších hardwarových komponent. Ujistěte se také, zda ovladače a firmware podporují disky s velkými sektory.
 • Použijte aktualizované prostředí Windows PE (Preinstallation Environment) pro aktualizaci SP1, které bude vydáno v rámci aktualizovaných součástí sady Windows AIK (Automated Installation Kit) Supplement for Windows 7 SP1 a sady Windows OPK (OEM Preinstallation Kit). Případně můžete aktualizaci 982018 vložit do prostředí Windows PE.

  Sadu Windows AIK (Automated Installation Kit) Supplement for Windows 7 SP1 si můžete stáhnout z následujícího webu společnosti Microsoft:

Windows Vista a Windows Server 2008

 • Nainstalujte opravu hotfix, která je popsána v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  2553708 Kumulativní oprava hotfix, která zlepšuje kompatibilitu systémů Windows Vista a Windows Server 2008 s disky s technologií Advanced Format
 • Přesvědčte se, zda jsou aktuální ovladače a firmware řadiče paměťového zařízení a dalších hardwarových komponent. Ujistěte se také, zda ovladače a firmware podporují disky s velkými sektory.

Windows Server 2003 a Windows XP

Ve verzích operačního systému založených na systému Windows XP společnost Microsoft nepodporuje disky s velkými sektory, jako jsou disky s nativními sektory 4 kB, disky 512e nebo disky s jinými nativními sektory než o velikosti 512 bajtů. To platí mimo jiné i pro následující systémy:
 • Windows Home Server 1.0
 • Windows Server 2003
 • Windows Server 2003 R2
 • Windows XP 64-Bit Edition
 • Windows XP Embedded
 • Windows Small Business Server 2003
 • Windows Small Business Server 2003 R2
Zásady podpory těchto typů jednotek v těchto prostředích vám poskytnou výrobci aplikací a hardwaru.

Požadavky na podporu aplikací pro disky s velkými sektory


Vedle podpory operačního systému Windows by si měli správci a uživatelé ověřit i to, zda jejich aplikace podporují tyto disky s velkými sektory. Mezi scénáře a problémy, které je třeba vzít na vědomí, patří výkon, spolehlivost, zálohování a obnovení. Zde jsou uvedeny informace o podpoře některých aplikací a produktů společnosti Microsoft:

Známé problémy s kompatibilitou

Při použití jednotek s velkými sektory mohou nastat následující známé problémy s kompatibilitou:
 • Jsou-li splněny podmínky popsané v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base, v systémech Windows 7 a Windows 2008 R2 dojde při instalaci k chybě Instalační program systému Windows nemůže nakonfigurovat systém Windows pro fungování s hardwarem tohoto počítače:
  2466753 Chyba instalace v počítači se systémem Windows Server 2008 R2 nebo Windows 7: Instalační program systému Windows nemůže nakonfigurovat systém Windows pro fungování s hardwarem tohoto počítače
 • Používáte-li jednotku s logickými sektory jiné velikosti než 512 bajtů, může dojít k selhání operace zálohování bitové kopie systému a obnovení a zobrazí se následující chybová zpráva:

  Nelze vytvořit jeden ze záložních souborů.
  Podrobnosti: Žádost nebylo možno provést z důvodu chyby zařízení I/O.

  Kód chyby: 0x8078002A
 • Vytvoříte-li na jednotce s nativním sektorem o velikosti 4 kB v systému Windows Server 2008 R2 virtuální pevný disk pomocí programu Správa disků nebo technologie Hyper-V, při operaci dojde k chybě Nesprávná funkce.

  • V programu Správa disků se zobrazí následující chybová zpráva:
   Správce virtuálních disků – Nesprávná funkce
  • Při použití průvodce novým virtuálním pevným diskem se v technologii Hyper-V zobrazí následující chybová zpráva:
   Server zjistil chybu při vytváření virtuálního pevného disku. Systému se nepodařilo vytvořit I:\Disk0.vhd. Kód chyby: Nesprávná funkce.
  • Při použití průvodce novým virtuálním počítačem se v technologii Hyper-V zobrazí následující chybová zpráva:
   Server zjistil chybu při konfiguraci pevného disku v TestVM. Systému se nepodařilo vytvořit I:\TestVM\TestVM.vhd. Kód chyby: Nesprávná funkce.
 • Pokud program fsutil.exe po instalaci nejnovějšího ovladače paměťového zařízení a požadovaných oprav hotfix stále zobrazuje zprávu Počet bajtů na fyzický sektor: <Nepodporováno>, zkontrolujte, zda v registru existuje následující cesta:

  HKLM\CurrentControlSet\Services\<název služby miniportu>\Parameters\Device\
  Název: EnableQueryAccessAlignment
  Typ: REG_DWORD
  Hodnota: 1: Povolit

Nepodporované scénáře


Pokud jsou vaše paměťové zařízení a operační systém označeny jako nepodporované, oddělení podpory společnosti Microsoft poskytne zákazníkům, kteří o to požádají, rady pro odstraňování potíží. Společnost Microsoft nezaručuje, že v případě potíží souvisejících s nepodporovanými paměťovými zařízeními bude možné nalézt řešení. Nebude-li nalezeno žádné řešení, náklady na prozkoumání daného problému nebudou vráceny. Pokud zákazník nesouhlasí s tím, že řešení není zaručeno, oddělení podpory společnosti Microsoft se nebude pokoušet o odstranění daného problému a zákazníkovi vrátí náklady uhrazené za prozkoumání daného problému.

Oddělení podpory společnosti Microsoft Support použije při izolaci problému s paměťovým zařízením standardní procesy pro odstraňování potíží. Mezi typické metody odstraňování potíží, které oddělení podpory společnosti Microsoft používá, patří tyto:
 • Využití znalostní báze Microsoft Knowledge Base. Znalostní báze Microsoft Knowledge Base je zákazníkům k dispozici prostřednictvím webu Microsoft TechNet a na následujícím webu společnosti Microsoft:
 • Určení toho, zda lze dané potíže replikovat v podporovaném úložišti (je-li to možné).

  Poznámka: Pokud úložiště není podporováno, není k dispozici žádná podpora v podobě oprav hotfix. Oddělení podpory společnosti Microsoft nebude moci zjistit, zda jsou potíže způsobeny nekompatibilním hardwarem, nebo nežádoucím chováním softwaru.
Pokud neexistuje žádné řešení těchto potíží, oddělení podpory společnosti Microsoft může doporučit užitečné alternativy. Může postupovat například takto:
 • Požádá zákazníka, aby problém reprodukoval na podporovaném paměťovém zařízení.
 • Požádá zákazníka, aby se při hledání řešení obrátil na výrobce paměťového zařízení.


Další informace

Další informace o jednotkách těchto nových typů naleznete na následujícím webu MSDN (Microsoft Developer Network):
Vlastnosti

ID článku: 2510009 - Poslední kontrola: 11. 1. 2013 - Revize: 1

Váš názor