OPRAVA: AK901 nesprávný datový prvek 997 funkční Potvrzení zprávy při použití BizTalk Server 2009 přijímat 837 dokumentu

Platí pro: BizTalk Server 2009 BranchBizTalk Server 2009 DeveloperBizTalk Server 2009 Enterprise

Příznaky


Jde o takovouto situaci:
 • Pomocí serveru Microsoft BizTalk Server 2009 přijímat přenositelnost zdravotní pojištění a Accountability Act (HIPAA) zprávy.
 • Obdržíte jednu z následujících druhů 837 dokumenty:
  • Zubní
  • Institucionální
  • Professional
 • Jedna ze sad transakce zamítnuta a nejméně jedna transakce sad je přijat v funkční skupiny během zpracování dokumentu.
V tomto scénáři BizTalk Server generuje X12 997 funkční potvrzení (ACK) zprávy nesprávně obsahující kód chyby "E" v prvku AK901 data.

Poznámky
 • Kód chyby "P" (částečně přijaty) je správné chybový kód.
 • Další informace o 997 funkční ACK zpráva naleznete v části "Další informace".

Řešení


Chcete-li tento problém vyřešit, použijte následující kumulativní aktualizaci. Po instalaci této kumulativní aktualizace, je správně vygenerován chybový kód "P" v AK901 datové prvky 997 funkční potvrzení.

Pokud chcete generovat kód chyby "P", klepnutím zaškrtněte políčko Generovat "P" v AK901, pokud byly odmítnuty na nejméně jedna transakce sad v následujícím umístění ke generování chybový kód "P":
Stránka Vlastnosti EDI strany - > X12-vlastnosti > strana jako Interchange odesílatele -> ověření a vygenerování ACK
 
Poznámky
 • Klepnutím zaškrtněte políčko Generovat 997 před klepnutím zaškrtněte políčko Generovat "P" v AK901, pokud byly odmítnuty na nejméně jedna transakce sad .
 • Ve výchozím nastavení není zaškrtnuto políčko Generovat "P" v AK901, pokud byly odmítnuty na nejméně jedna transakce sad .

Informace o kumulativní aktualizaci

Oprava hotfix, která řeší tento problém je zahrnuta v balíčku kumulativní aktualizace 2 pro BizTalk Server 2009.

Další informace o tom, jak získat balíček kumulativní aktualizace, získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
2497794 kumulativní aktualizace 2 pro BizTalk Server 2009

Další informace


BizTalk Server generuje 997 funkční Potvrzení zprávy poskytnout podrobné chyby pro každou funkční skupinu v X12 výměnu. 997 funkční Potvrzení zprávy závisí na nastavení ACK strany.

997 funkční ACK zpráva obsahuje několik segmentů. Každý segment obsahuje informace o chybě, identifikované při příchozí výměny, je ověřen. Například AK5 a AK9 segmenty jsou dva druhy segmenty 997 funkční Potvrzení zprávy. AK5 segment označuje, zda konkrétní transakci sada je přijat nebo zamítnut. AK9 segment označuje, zda je funkční skupiny přijato, částečně přijato nebo odmítnuto. AK501 element je první prvek v AK5 segmentech a obsahuje kód nastavení potvrzení transakce. AK901 element je první prvek v segmentu AK9 a obsahuje kód potvrdit funkční skupiny.

Stav


Společnost Microsoft potvrdila, že se jedná o problém v produktech společnosti Microsoft, které jsou uvedeny v části "Platí pro".

Odkazy


Další informace o opravách hotfix serveru BizTalk Server klepněte na následující číslo článku databáze Microsoft Knowledge Base:

2003907 informace o opravách hotfix serveru BizTalk Server

Další informace o X12 997 ACK zpráva, naleznete na následujícím webu MSDN:Další informace o X12 997 kódy chyb zpráv ACK naleznete na následujícím webu MSDN: