V počítači se systémem Windows Server 2008 R2, v němž je nainstalován procesor s podporou funkce AVX, nelze spustit virtuální počítače

Příznaky

Předpokládejme následující situaci:
 • V počítači se systémem Windows Server 2008 R2 je použit procesor Intel, který podporuje funkci AVX (Advanced Vector Extensions).

  Poznámka:
  Společnost Intel zavedla podporu funkce AVX u procesorů řady Sandy Bridge.
 • Do tohoto počítače nainstalujete serverovou roli Hyper-V.
 • Vytvoříte v počítači virtuální počítač a pokusíte se jej spustit.
V tomto případě virtuální počítač nelze spustit. Dále se zobrazí chybová zpráva podobná některé z následujících chybových zpráv:
Při pokusu o spuštění vybraných virtuálních počítačů došlo k chybě.
Počítač <název virtuálního počítače> nelze inicializovat.

Počítač <název virtuálního počítače> nelze inicializovat. (ID virtuálního počítače<identifikátor GUID virtuálního počítače>)
Rovněž v protokolu událostí Protokoly aplikací a služeb je v uzlu Hyper-V-Worker je zaznamenána událost 3040, která obsahuje chybovou zprávu podobnou následující:
Virtuálnímu počítači <název virtuálního počítače> se nepodařilo nastavit nebo změnit vlastnost oddílu

Příčina

K těmto potížím dochází, protože systém Windows Server 2008 R2 nepodporuje funkci AVX.

Řešení

Poznámka: Tato oprava hotfix zakáže použití funkce AVX ve virtuálních procesorech, takže bude možné úspěšně spustit virtuální počítače. Chcete-li, aby virtuální počítače bylo možné spustit podle očekávání a aby mohly využívat instrukce AVX, je třeba upgradovat na systém Windows Server 2008 R2 SP1, který podporuje funkci AVX.

Informace o opravě hotfix

Společnost Microsoft nabízí podporovanou opravu hotfix. Tato oprava hotfix je však určena pouze k odstranění problému popsaného v tomto článku. Tuto opravu hotfix instalujte pouze do systémů, ve kterých dochází k potížím popsaným v tomto článku. Tato oprava hotfix může být dále testována. Pokud vás tedy uvedený problém příliš neobtěžuje, doporučujeme, abyste počkali na další aktualizaci softwaru, která bude tuto opravu obsahovat.

Pokud je aktualizace k dispozici a je možné ji stáhnout, je v horní části tohoto článku část Oprava hotfix je k dispozici ke stažení. Není-li tato část uvedena, obraťte se na služby zákazníkům a podporu společnosti Microsoft, kde můžete tuto opravu hotfix získat.

Poznámka: Pokud nastanou další problémy nebo bude nutné další řešení potíží, bude možná třeba vytvořit další samostatný požadavek na službu podpory. Další dotazy a žádosti o podporu, které se netýkají této konkrétní opravy hotfix, podléhají běžným sazbám za poskytnutí podpory. Úplný seznam telefonních čísel služeb zákazníkům a podpory společnosti Microsoft naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft, kde také můžete vytvořit samostatný požadavek na služby: Poznámka: Ve formuláři Oprava hotfix je k dispozici ke stažení se zobrazují jazyky, pro které je oprava hotfix k dispozici. Pokud zde váš jazyk není uveden, je to proto, že oprava hotfix pro něj není k dispozici.

Požadavky

Chcete-li nainstalovat tuto opravu hotfix, je třeba, aby byl v počítači spuštěn systém Windows Server 2008 R2 a byla nainstalována serverová role Hyper-V.

Informace o registru

Použití opravy hotfix v tomto balíčku nevyžaduje žádné úpravy registru.

Požadavek na restartování

Po instalaci této opravy hotfix bude třeba restartovat počítač.

Informace o nahrazení opravy hotfix

Tato oprava hotfix nenahrazuje dříve vydanou opravu hotfix.

Informace o souborech

Globální verze této opravy hotfix instaluje soubory, které mají atributy uvedené v následujících tabulkách. Data a časy jednotlivých souborů jsou uvedeny ve formátu UTC (Coordinated Universal Time). Data a časy těchto souborů se zobrazují v místním počítači podle místního času a podle aktuálního nastavení letního času. Data a časy se mohou změnit, provedete-li se soubory určité operace.
Poznámky k informacím o souborech pro systém Windows Server 2008 R2
 • Soubory týkající se konkrétního produktu, milníku (RTM, SPn) a složky služby (LDR, GDR) lze identifikovat porovnáním čísel verzí souborů podle následující tabulky:

  VerzeProduktMilníkSložka služby
  6.1.760 0.16xxxWindows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0.20xxxWindows Server 2008 R2RTMLDR
 • Soubory MANIFEST a MUM nainstalované v každém prostředí jsou uvedeny samostatně v části Další informace o souborech pro systém Windows Server 2008 R2. Soubory MUM a MANIFEST a příslušné soubory CAT katalogu zabezpečení jsou důležité k uchování stavu aktualizované součásti. Soubory katalogu zabezpečení, pro něž nejsou uvedeny atributy, jsou podepsané digitálním podpisem společnosti Microsoft.
Pro všechny podporované verze x64 systému Windows Server 2008 R2
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Hvax64.exe6.1.7600.16774634,36805-Mar-201103:40x64
Hvboot.sys6.1.7600.16774117,63205-Mar-201106:26x64
Hvix64.exe6.1.7600.16774686,59205-Mar-201103:40x64
Hvax64.exe6.1.7600.20916634,36805-Mar-201103:41x64
Hvboot.sys6.1.7600.20916117,63205-Mar-201106:30x64
Hvix64.exe6.1.7600.20916686,59205-Mar-201103:41x64

Jak potíže obejít

Alternativní řešení pro systém Windows Server 2008 R2

Chcete-li tyto potíže obejít, můžete pomocí nastavení vlastnosti WMI vynutit kompatibilní příznaky procesoru. Tato vlastnost není přístupná ze žádného uživatelského rozhraní (UI). Informace o této vlastnosti však naleznete na webu služby MSDN (Microsoft Software Developer Network). Je možné, že toto alternativní řešení bude třeba použít pro všechny virtuální počítače, které budou vytvořeny. Tato změna je trvalá i po restartování počítače. Existují však dva známé problémy související s použitím tohoto alternativního řešení. Prohlédněte si rovněž následující ukázku skriptu Windows PowerShell.
 • Toto alternativní řešení rovněž nastaví kompatibilitu pro další funkce procesoru, jako je například velikost řádku vyrovnávací paměti. Proto pak virtuální počítače nemohou plně využívat veškerých možností procesoru.
 • Toto alternativní řešení je třeba spustit vždy, když je vytvořen nový virtuální počítač.
Dále je uvedena ukázka skriptu Windows PowerShell.
        LimitProcFeatures.ps1:

$VirtualMachines = gwmi -namespace "root\virtualization" Msvm_ComputerSystem $VMManagementService = Get-WmiObject -Namespace "root\virtualization" -Class Msvm_VirtualSystemManagementService

foreach ($vm in $VirtualMachines) { $vmName = $vm.Name $vmElementName = $vm.ElementName if(!$vm.Caption.Contains("Hosting Computer System")) { Write-Output "Limiting $vmElementName CPU features" $VMProcessors = (gwmi -namespace "root\virtualization" Msvm_ProcessorSettingData) | where { $_.InstanceID -match "Microsoft:$vmName.*" } $VMProcessors | foreach { $_.LimitProcessorFeatures = $true} $retValue = $VMProcessors | foreach {$VMManagementService.ModifyVirtualSystemResources($vm.__PATH, $_.GetText([System.Management.TextFormat]::WmiDtd20) )} if(!$retValue.ReturnValue) { Write-Output "Success"; } } }

Prohlášení

Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.

Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.

Další informace

Další informace o funkci AVX naleznete na následujícím webu společnosti Intel:Další informace o terminologii používané v aktualizacích softwaru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

824684 Popis standardní terminologie používané při popisu aktualizací softwaru společnosti Microsoft

Společnost Microsoft se vám snaží usnadnit získání technické podpory poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto kontaktní informace se mohou bez upozornění změnit. Společnost Microsoft neručí za správnost informací o kontaktech na jiné výrobce.

Další informace o souborech


Další informace o souborech pro systém Windows Server 2008 R2

Další soubory pro všechny podporované verze x64 systému Windows Server 2008 R2
File nameAmd64_7592163787ae17c6846e4fb2b40f8f5a_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20916_none_7de78a62dc4f2890.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)08:43
PlatformNot applicable
File nameAmd64_f19b40c4485ced443925c7cae3f5dd26_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16774_none_1c5e1475a6ccebec.manifest
File versionNot applicable
File size710
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)08:43
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-drivers-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16774_none_8c501c427f2f0db2.manifest
File versionNot applicable
File size4,163
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)07:03
PlatformNot applicable
File nameAmd64_microsoft-hyper-v-drivers-hypervisor_31bf3856ad364e35_6.1.7600.20916_none_8d1c9b0f981a35ab.manifest
File versionNot applicable
File size4,163
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)07:13
PlatformNot applicable
File nameUpdate.mum
File versionNot applicable
File size1,462
Date (UTC)05-Mar-2011
Time (UTC)08:43
PlatformNot applicable
Vlastnosti

ID článku: 2517374 - Poslední kontrola: 24. 8. 2011 - Revize: 1

Váš názor