MS11-024: Chyba zabezpečení v Editoru titulních stránek faxových zpráv systému Windows by mohla umožnit vzdálené spuštění kódu: 12. dubna 2011

Podpora systému Windows Vista Service Pack 1 (SP1) končí 12. července 2011. Chcete-li pokračovat v přijímání aktualizací zabezpečení pro systém Windows, ověřte, zda používáte systém Windows Vista s aktualizací Service Pack 2 (SP2). Další informace naleznete na této webové stránce společnosti Microsoft: Končí podpora pro některé verze systému Windows.

ÚVOD

Společnost Microsoft vydala bulletin zabezpečení MS11-024. Chcete-li zobrazit celý bulletin zabezpečení, navštivte jeden z následujících webů společnosti Microsoft:

Pomoc a podpora pro tuto aktualizaci zabezpečení

Pro domácí uživatele je k dispozici bezplatná podpora na čísle 1-866-PCSAFETY ve Spojených státech a v Kanadě , nebo se mohou obrátit na místní pobočku společnosti Microsoft. Informace o tom, jak kontaktovat místní pobočku společnosti Microsoft ohledně podpory aktualizace zabezpečení, naleznete na následujícím webu mezinárodní podpory: Zákazníci v Severní Americe mohou také na následujícím webu společnosti Microsoft získat neomezenou bezplatnou podporu e-mailem nebo neomezenou individuální podporu formou chatu: Pro podnikové zákazníky je podpora pro aktualizace zabezpečení k dispozici prostřednictvím standardních kontaktů podpory.

Další informace

Známé problémy a další informace o této aktualizaci zabezpečení

Následující články obsahují další informace o této aktualizaci zabezpečení ve vztahu k jednotlivým verzím produktů. Články mohou obsahovat informace o známých problémech. Pokud tomu tak je, pod daným odkazem na článek je uveden příslušný známý problém.
  • 2491683 MS11-024: Popis aktualizace zabezpečení pro Editor titulních stránek faxových zpráv systému Windows: 12. dubna 2011
  • 2506212 MS11-024: Popis aktualizace zabezpečení pro součásti MFC Editoru titulních stránek faxových zpráv systému Windows: 12. dubna 2011

    Dále jsou uvedeny známé problémy aktualizace zabezpečení 2506212. Další informace o těchto známých problémech naleznete v aktualizaci zabezpečení 2506212.
    • Po dokončení instalace aktualizace zabezpečení může dojít k chybě aplikace využívající objekty odvozené od třídy CArchive.
    • Po instalaci součásti služby Fax systému Windows do systému Windows Server 2003 se nabídne aktualizace 2506212, i když jste ji už nainstalovali.
Vlastnosti

ID článku: 2527308 - Poslední kontrola: 16. 1. 2012 - Revize: 1

Váš názor