Povolení nebo zákaz softwarového vykreslování v aplikaci Internet Explorer 9

Souhrn

Hardwarová akcelerace je nová funkce aplikace Internet Explorer 9, která aplikaci Internet Explorer umožňuje přesunout veškeré grafické a textové vykreslování z procesoru (CPU) na grafickou kartu (GPU). V některých případech je třeba hardwarovou akceleraci povolit nebo zakázat za účelem ověření kompatibility hardwaru či softwaru při zobrazování některých internetových webů, například webů obsahujících datové proudy videa nebo video na celou obrazovku.

Chcete-li, abychom hardwarovou akceleraci povolili nebo zakázali za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li tyto potíže vyřešit sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická opravaChcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na tlačítko nebo odkaz Opravit. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit a postupujte podle kroků v průvodci opravou.
Poznámky:
 • Pokud vaše grafická karta nebo ovladač grafické karty nepodporují hardwarovou akceleraci GPU, nebude automatická oprava fungovat.
 • Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Poté přejděte k části Byly potíže vyřešeny?.Manuální oprava

Chcete-li zakázat hardwarovou akceleraci a místo hardwarového vykreslování použít k zobrazení webové stránky softwarové vykreslování, postupujte takto:

 1. Klikněte na položky Start, Ovládací panely, Sítě a zabezpečení a klikněte na položku Možnosti Internetu.
 2. Klikněte na kartu Upřesnit a přejděte do sekce Akcelerovaná grafika.
 3. Zaškrtněte políčko Místo vykreslování pomocí GPU používat softwarové vykreslování.
 4. Klikněte na tlačítko Použít a potom na tlačítko OK.
 5. Zavřete všechna otevřená okna aplikace Internet Explorer 9 a aplikaci Internet Explorer 9 restartujte.
 6. Zobrazte webovou stránku v aplikaci Internet Explorer 9.
Chcete-li hardwarovou akceleraci znovu povolit, postupujte podle výše uvedeného návodu a zrušte zaškrtnutí políčka Místo vykreslování pomocí GPU používat softwarové vykreslování.


Byly potíže vyřešeny?

 • Ověřte, zda jsou potíže vyřešeny. Pokud ano, v této části již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud potíže přetrvávají, můžete kontaktovat podporu.
 • Uvítáme vaše názory. Chcete-li nám sdělit svůj názor nebo nahlásit potíže s tímto řešením, uveďte poznámky v blogu Fix it for me (Automatická oprava) nebo nám odešlete e-mailovou zprávu.

Další informace

Podporuje moje grafická karta a ovladač grafické karty hardwarovou akceleraci?

Pokud aplikace Internet Explorer zjistí, že vaše grafická karta nebo ovladač grafické karty hardwarovou akceleraci GPU nepodporují, bude možnost Místo vykreslování pomocí GPU používat softwarové vykreslování zaškrtnutá a neaktivní. Aplikace Internet Explorer 9 bude vynucovat softwarové vykreslování namísto vykreslování pomocí GPU z následujících důvodů:
 1. Pokud je aplikace Internet Explorer 9 spuštěna v relaci vzdálené plochy
 2. Pokud grafická karta počítače a její ovladač figurují v seznamu náhradního softwaru pro aplikaci Internet Explorer 9. Grafická karta a její ovladač se mohou v seznamu náhradního softwaru objevit z následujících důvodů:
  • Grafická karta a ovladač poskytují pomalejší vykreslení běžného webového obsahu než softwarové vykreslování
  • Ovladač grafické karty má závažné problémy se stabilitou nebo zabezpečením, například při vykreslování často navštěvovaných webů dochází v aplikaci Internet Explorer k chybě
  • Grafická karta nebo její ovladač mají závažné problémy s kvalitou při vykreslování webového obsahu (včetně nových funkcí, například HTML5, CSS3, SVG, >canvas< a >video<) nebo oblíbených ovládacích prvků ActiveX, například ve formátu Adobe Flash

Pokud aplikace Internet Explorer 9 zjistí, že vaše aktuální grafická karta nebo ovladač grafické karty nepodporují hardwarovou akceleraci pomocí GPU, můžete vyhledat a stáhnout novější verzi ovladače grafické karty, která hardwarovou akceleraci podporuje. Postupujte takto:

Tyto informace platí pro stolní počítače. Používáte-li přenosný počítač, navštivte web výrobce grafické karty a nainstalujte nejnovější ovladač grafické karty podporující akceleraci pomocí GPU. Další informace o postupu při kontaktování výrobce hardwaru naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru

 1. Kliknutím na tlačítko Start , položku Všechny programy a příkaz Windows Update spusťte službu Windows Update. Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte akci.
 2. V levém podokně klikněte na odkaz Vyhledat aktualizace.
 3. Chcete-li zjistit, zda jsou k dispozici aktualizované ovladače grafické karty, klikněte na odkaz pro volitelné aktualizace. Služba Windows Update zobrazí seznam aktualizovaných ovladačů, které jsou k dispozici.
 4. Jsou-li aktualizace k dispozici, klikněte na požadovaný ovladač a pak klikněte na tlačítko Instalovat. Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte akci.
Samostatné stažení a instalace ovladače

Pokud systém Windows nenajde ovladač grafické karty a grafická karta nebyla dodána se softwarem ovladače, můžete ovladač vyhledat na webu výrobce. Aktualizace ovladačů jsou na těchto webech často k dispozici v sekci podpory.

 1. Klikněte na tlačítko Start, na položky Ovládací panely, Vzhled a přizpůsobení, Přizpůsobení a Zobrazení a poté klikněte na možnost Nastavení zobrazení.
 2. Klikněte na možnost Změnit nastavení zobrazení, klikněte na položku Upřesnit nastavení a pak klikněte na kartu Adaptér.
 3. Klikněte na kartu Adaptér a poznamenejte si údaj Typ adaptéru.
 4. Pak klikněte na tlačítko Vlastnosti a na kartu Ovladač a poznamenejte si aktuální údaj Verze ovladače.
Chcete-li najít aktualizovaný ovladač, navštivte web Seznam kontaktů dodavatelů hardwaru a softwaru. Najděte příslušného výrobce, přejděte na jeho web a vyhledejte a stáhněte nejnovější ovladač grafické karty.

Najdete-li aktualizovaný ovladač, postupujte podle pokynů k instalaci na příslušném webu. Většina ovladačů se instaluje sama – po jejich stažení většinou stačí dvakrát kliknout na stažený soubor a ovladač se sám nainstaluje do počítače.

Některá zařízení mají ovladače, které musíte nainstalovat sami. Jestliže stáhnete ovladač, který se nenainstaluje sám, postupujte následujícím způsobem.

K provedení těchto kroků je třeba, abyste se přihlásili jako správce.

 1. Kliknutím na tlačítko Start, na možnost Ovládací panely, na položku Systém a zabezpečení a na položku Správce zařízení v části Systém otevřete Správce zařízení. Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte akci.
 2. Kliknutím na tlačítko Start, na možnost Ovládací panely, na položku Systém a zabezpečení a na položku Správce zařízení v části Systém otevřete Správce zařízení. Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte akci.
 3. Klikněte na kartu Ovladač, klikněte na příkaz Aktualizovat ovladač a potom postupujte podle pokynů. Pokud se zobrazí výzva k zadání hesla správce nebo k potvrzení, zadejte heslo nebo potvrďte akci.
Poznámka: Pokud se problém nevyřeší instalací nejnovějšího ovladače grafické karty, může být třeba provést upgrade grafické karty na grafickou kartu podporující hardwarovou akceleraci.

Společnost Microsoft se ve spolupráci s výrobci počítačů a grafických karet snaží v co nejvíce počítačích provést automatickou aktualizaci na nejnovější verze ovladačů.Vlastnosti

ID článku: 2528233 - Poslední kontrola: 22. 11. 2011 - Revize: 1

Windows Internet Explorer 9

Váš názor