Sada Microsoft Office 2010 Professional Plus se konfiguruje při každém spuštění

Příznaky

Při každém spuštění aplikace systému Microsoft Office 2010, například aplikace Outlook 2010, se zobrazí následující zpráva:

Počkejte na dokončení konfigurace produktu Microsoft Office Professional Plus 2010 v systému Windows.


Řešení

Jestliže chcete tento problém vyřešit, použijte jednu nebo více následujících metod v pořadí, v němž jsou uvedeny:

Metoda 1:
Je-li nainstalována starší verze systému Office, například Office 2003 nebo Office 2007, postupujte takto:


Chcete-li, abychom metodu 1 provedli za vás, přejděte k části Automatická oprava. Chcete-li metodu 1 provést sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická opravaChcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na tlačítko nebo odkaz Opravit. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit a postupujte podle kroků v průvodci opravou.
Poznámky
 • Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Poté přejděte k části Byly potíže vyřešeny?.Manuální oprava

 1. V systému Windows 7 nebo Windows Vista klikněte na tlačítko Start, na podnabídku Všechny programy, dále na položku Příslušenství a pak vyberte možnost Spustit.
 2. V systému Windows XP klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 3. Zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu ENTER:
 4. (Volitelné) Místo zadávání příkazového řádku můžete , pravým tlačítkem myši kliknout do prázdné části pole Spustit, vybrat příkaz Vložit a pak stisknout klávesu Enter.
 5. Ověřte, zda jsou potíže vyřešeny.

Jestliže potíže přetrvávají, přejděte k další metodě.

Metoda 2:


Chcete-li, abychom metodu 2 provedli za vás, přejděte k části
Automatická oprava. Chcete-li metodu 2 provést sami, přejděte k části Manuální oprava.

Automatická opravaChcete-li tyto potíže odstranit automaticky, klikněte na tlačítko nebo odkaz Opravit. V dialogovém okně Stažení souboru klikněte na položku Spustit a postupujte podle kroků v průvodci opravou.
Poznámky
 • Tento průvodce může být k dispozici pouze v angličtině. Tato automatická oprava však funguje i pro ostatní jazykové verze systému Windows.
 • Pokud právě nejste u počítače, který má tyto potíže, můžete opravu uložit na jednotku USB Flash nebo na disk CD a spustit ji v příslušném počítači později.

Poté přejděte k části Byly potíže vyřešeny?.Manuální oprava

 1. Klikněte na tlačítko Start, dále na příkaz Spustit, zadejte příkaz cmd a stiskněte klávesu ENTER.
 2. V systému Windows XP zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
  secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /verbose

  V systému Windows Vista zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu ENTER:
  secedit /configure /cfg %windir%\inf\defltbase.inf /db defltbase.sdb /verbose

  Zobrazí se zpráva informující o dokončení úkolu a upozornění, že některé akce nebylo možné provést. Tuto zprávu můžete ignorovat. Další informace o této zprávě naleznete v souboru %windir%\Security\Logs\Scesrv.log.

  Poznámka: V systému Windows Vista je soubor Defltbase.inf šablonou konfigurace zabezpečení pro výchozí zabezpečení. Nastavení pro tento soubor si můžete prohlédnout v následujícím umístění: %windir%\inf\defltbase.inf

 3. Ověřte, zda jsou potíže vyřešeny.
Poznámka: Po dokončení tohoto ručního postupu se může stát, že na přihlašovací obrazovce po spuštění počítače nebo pokusu o přepnutí uživatelů se již nebudou zobrazovat standardní uživatelské účty. K této situaci dojde proto, že po obnovení nastavení zabezpečení systému Windows jsou standardní uživatelské účty odebrány ze skupiny Users. Chcete-li přidat příslušné účty zpět do skupiny Users, postupujte takto:
 1. Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Všechny programy. Nebo klikněte na příkaz Programy.
 2. Klikněte na položku Příslušenství a pak na položku Příkazový řádek (Windows XP). Nebo klikněte pravým tlačítkem myši na položku Příkazový řádek a pak klikněte na příkaz Spustit jako správce (Windows Vista).
 3. V okně Příkazový řádek zadejte příkaz net users a pak stiskněte klávesu ENTER. Zobrazí se seznam uživatelských účtů.
 4. Pro každý název_účtu uvedený v příkazovém řádku, který není zobrazen na přihlašovací obrazovce nebo na obrazovce přepnutí uživatelů, zadejte následující příkaz a pak stiskněte klávesu ENTER:

  net localgroup users název_účtu /add
 5. Ověřte, zda jsou potíže vyřešeny.
Jestliže potíže přetrvávají, přejděte k další metodě.

Metoda 3:
Spusťte systém Office 2010 v nouzovém režimu. Postupujte takto:
 1. V nabídce Start klikněte na položku Všechny programy a potom vyberte položku Microsoft Office.
 2. Stiskněte a podržte klávesu CTRL a pak klikněte na aplikaci systému Office, kterou chcete spustit.
Pokud k potížím v nouzovém režimu nedojde, je možné, že souvisejí s doplňky jiných výrobců. Zakažte použití doplňků, spusťte systém Office 2010 a ověřte, zda k potížím dochází i nadále. Chcete-li zakázat doplňky, postupujte následujícím způsobem:
 1. Spusťte aplikaci systému Office 2010, například aplikaci Word 2010.
 2. V nabídce Soubor klikněte na příkaz Možnosti a pak vyberte možnost Doplňky.
 3. Klikněte na tlačítko Přejít vedle pole Správa, v němž se zobrazuje text Com-in Add.
 4. Ověřte, zda jsou k dispozici nějaké doplňky, a zrušením zaškrtnutí příslušného políčka je zakažte.
 5. Ukončete aplikaci systému Office a restartujte ji.
 6. Pokud k potížím po zrušení zaškrtnutí doplňků nedojde, zopakujte tento postup a vybírejte jednotlivé doplňky postupně po jednom. Restartujte systém Office a pokračujte v zaškrtávání, dokud k těmto potížím znovu nedojde. Poslední doplněk, který byl znovu zaškrtnut, by měl být zakázán.

Pokud k potížím dochází i v nouzovém režimu, doporučujeme odinstalovat systém Office 2010 a nainstalovat jej znovu. Chcete-li tuto akci provést, přečtěte si následující článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

290301 Odinstalace systému Office 2003, Office 2007 nebo Office 2010 v případě, že jej nelze odinstalovat pomocí ovládacího panelu

Byly potíže vyřešeny?

 • Ověřte, zda jsou potíže vyřešeny. Pokud ano, v této části již pro vás nejsou žádné potřebné informace. Pokud potíže přetrvávají, můžete kontaktovat podporu.
 • Uvítáme vaše názory. Chcete-li nám sdělit svůj názor nebo nahlásit potíže s tímto řešením, uveďte poznámky v blogu Fix it for me (Automatická oprava) nebo nám odešlete e-mail.
Vlastnosti

ID článku: 2528748 - Poslední kontrola: 20. 12. 2011 - Revize: 1

Microsoft Office Professional Plus 2010

Váš názor