Nelze nainstalovat sadu Visual Studio 2008 SP1 nebo aktualizaci sady Visual Studio 2008 SP1, protože instalační program nemůže vytvořit soubor protokolu


Příznaky


Při pokusu o instalaci sady Microsoft Visual Studio 2008 Service Pack 1 (SP1) nebo aktualizace pro sadu Visual Studio 2008 s aktualizací SP1 se zobrazí chybová zpráva s informací o výjimce a proces instalace se zastaví.

Příčina


K tomuto problému dochází, protože modul chainer instalačního programu nemůže vytvořit soubor protokolu ve složce temp. Tento problém může nastat, pokud nemá zařízení obsahující složku temp dostatek volného místa. K tomuto problému může dojít také v případě, že nemáte dostatečná oprávnění k zápisu do složky temp.

Jak potíže obejít


Chcete-li se těmto potížím vyhnout, zadejte do okna příkazového řádku se zvýšenými oprávněními následující příkaz:
VS08SP1_VS90SP1-KB#######-x86.exe /log <platná složka>\
Poznámka: Zástupný symbol ####### představuje číslo článku znalostní báze KB s danou aktualizací. Ověřte, zda má účet, ze kterého spouštíte instalační program, oprávnění k zápisu do cílové složky. Dále zajistěte dostatek volného místa pro instalaci. Jsou nezbytné přibližně 4 GB volného místa.