MS11-050: Kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer: 14. června 2011

Aktualizace popisovaná v tomto článku byla nahrazena novější aktualizací. Tento problém lze vyřešit instalací nejnovější kumulativní aktualizace zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer. Chcete-li nainstalovat nejnovější aktualizaci, navštivte následující web společnosti Microsoft:Další technické informace o nejnovější kumulativní aktualizaci zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

ÚVOD

Společnost Microsoft vydala bulletin zabezpečení MS11-050. Chcete-li zobrazit celý bulletin zabezpečení, navštivte jeden z následujících webů společnosti Microsoft:

Pomoc a podpora pro tuto aktualizaci zabezpečení

Pro domácí uživatele je k dispozici bezplatná podpora na čísle 1-866-PCSAFETY ve Spojených státech a v Kanadě , nebo se mohou obrátit na místní pobočku společnosti Microsoft. Informace o tom, jak kontaktovat místní pobočku společnosti Microsoft ohledně podpory aktualizace zabezpečení, naleznete na následujícím webu mezinárodní podpory: Zákazníci v Severní Americe mohou také na následujícím webu společnosti Microsoft získat neomezenou bezplatnou podporu e-mailem nebo neomezenou individuální podporu formou chatu: Pro podnikové zákazníky je podpora pro aktualizace zabezpečení k dispozici prostřednictvím standardních kontaktů podpory.

Další informace

Opravy netýkající se zabezpečení obsažené v této aktualizaci zabezpečení

Opravy GDR (General Distribution Release)

V závislosti na verzi systému Windows a verzi příslušné aktualizace se jednotlivé aktualizace nemusí nainstalovat. Stav své aktualizace zjistíte pomocí následujících jednotlivých článků.


Číslo článkuNázev článku
2534409 Když zavřete modální dialogové okno, které je spuštěno ovládacím prvkem VB6 ActiveX v aplikaci Internet Explorer 9, webová stránka přestane reagovat
2539352 Nevrácená paměť, jsou-li v aplikaci Internet Explorer 7 nebo Internet Explorer 8 použity metody window.createPopup a document.createStyleSheet
2555207 Úkoly se nezobrazují v seznamu odkazů připojené ikony aplikace Internet Explorer 9 v systému Windows 7 nebo Windows Server 2008 R2
2556260 Po odstranění obsahu buňky v aplikaci Windows Internet Explorer 8 v počítači se systémem Windows Vista nebo Windows Server 2008 nelze tuto buňku upravit v mřížce DHMTL
2566263 Při pokusu o stažení souboru v aplikaci Internet Explorer 9 se neočekávaně zobrazí zpráva upozornění: Tento typ souboru by mohl počítač poškodit
2566258 Při pokusu o stažení souboru v aplikaci Internet Explorer 9 se proces stahování zastaví na 99 procentech
2566149 V hebrejské verzi aplikace Internet Explorer 9 nelze změnit velikost panelu Adresa
2565653 V počítači s nainstalovaným ovladačem grafického adaptéru iMesh nebo NVidia dochází k chybě aplikace Internet Explorer 9
2565609 Hardwarová akcelerace aplikace Internet Explorer 9 nemusí v některých virtualizačních prostředích fungovat
2565080 Je-li vlastnost background-origin změněna prostřednictvím sdružené vlastnosti background v aplikaci Internet Explorer 9, k události změny vlastnosti origin nedojde
2565076 Sdružená vlastnost background nevrací prázdný řetězec, zobrazíte-li webovou stránku v aplikaci Internet Explorer 9
2564594 Při zobrazení webové stránky v aplikaci Internet Explorer 9 se gradient grafiky SVG zobrazuje nerovnoměrně
2555751 U konstruktoru Function dochází v režimu standardů aplikace Internet Explorer 9 k chybě
2555542 Jak nastavit aplikaci Internet Explorer 9 tak, aby ke kontrole domén připnutého webu v rozhraní API SiteMode a u definic úkolů používala domény na nejvyšší úrovni
2554852 Velikost písma vstupního nebo textového pole je v aplikaci Internet Explorer 8 nebo Internet Explorer 9 menší, než se očekávalo
2554771 Některé buňky tabulek se v aplikaci Internet Explorer 8 a Internet Explorer 9 nemusí zobrazit, pokud příslušná tabulka obsahuje několik sloupců s rozdílnými atributy colspan
2526430 Aplikace Internet Explorer 8 nerespektuje nastavení zásad skupiny funkcí zabezpečení

Opravy hotfix

Balíčky aktualizace zabezpečení 2530548 pro systémy Windows XP a Windows Server 2003 obsahují soubory opravy hotfix aplikace Internet Explorer a soubory aktualizace GDR (General Distribution Release). Nepocházejí-li stávající soubory aplikace Internet Explorer z prostředí opravy hotfix, aktualizace zabezpečení 2530548 nainstaluje soubory GDR.

Účelem oprav hotfix je opravit pouze problémy, které jsou popsány v článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base souvisejících s opravami hotfix. Opravy hotfix nainstalujte pouze do systémů, ve kterých dochází k popsaným problémům.

Tyto opravy hotfix mohou být dále testovány. Pokud vás tedy uvedený problém příliš neobtěžuje, doporučujeme počkat na další aktualizaci Service Pack, která bude obsahovat tyto opravy hotfix. Další informace o instalaci oprav hotfix obsažených v aktualizaci zabezpečení 2530548 naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
897225 Instalace oprav hotfix, které jsou součástí kumulativních aktualizací zabezpečení pro aplikaci Internet Explorer

Poznámka: Kromě instalace souborů oprav hotfix si prostudujte i článek znalostní báze Microsoft Knowledge Base týkající se konkrétní opravy hotfix, kterou je třeba nainstalovat. Dozvíte se, jakou úpravu registru je třeba provést, abyste povolili danou opravu hotfix.

Další informace o tom, jak zjistit, zda jsou stávající soubory aplikace Internet Explorer z prostředí opravy hotfix nebo GDR, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
824994 Popis obsahu balíčků aktualizace softwaru pro systém Windows XP Service Pack 2 a Windows Server 2003

INFORMACE O SOUBORECHSeznam souborů, které jsou poskytovány v rámci těchto balíčků, zobrazíte kliknutím na následující odkaz:

Jak zjistíte, zda používáte 32bitovou nebo 64bitovou edici systému Windows

Pokud si nejste jisti, jakou verzi systému Windows používáte nebo zda je to 32bitová nebo 64bitová verze, spusťte nástroj Systémové informace (Msinfo32.exe) a zkontrolujte hodnotu, která je uvedena u položky Typ systému. Postupujte takto:
  1. Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit nebo klikněte na položku Zahájit hledání.
  2. Zadejte příkaz msinfo32.exe a stiskněte klávesu ENTER.
  3. V okně Systémové informace se podívejte na hodnotu u položky Typ systému.
    • V případě 32bitových edic systému Windows má položka Typ systému hodnotu PC založené na procesoru x86.
    • V případě 64bitových edic systému Windows má položka Typ systému hodnotu PC založené na procesoru x64.
Další informace o tom, jak zjistit, zda počítač používá 32bitovou nebo 64bitovou edici systému Windows, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
827218 Jak zjistit, zda počítač používá 32bitovou nebo 64bitovou verzi operačního systému Windows
Vlastnosti

ID článku: 2530548 - Poslední kontrola: 26. 8. 2011 - Revize: 1

Váš názor