QueryCategory funkce ve skriptu MSPL nevrací informace o přítomnosti ve službě Lync Server 2010

Platí pro: Lync Server 2010 Enterprise EditionLync Server 2010 Standard Edition

Příznaky


Jde o takovouto situaci:
  • Můžete nasadit vlastní aplikace v prostředí Microsoft službě Lync Server 2010. To provedete instalaci skriptu Microsoft SIP zpracování jazyka (MSPL) na serveru front-end službě Lync Server 2010. MSPL skript pomocí funkce QueryCategory ověřit stav uživatele.
  • Službě Lync 2010 uživatel vyzývá jiného uživatele službě Lync 2010 pro rychlé zasílání zpráv relaci.
  • Můžete ověřit odpovídající protokolu v prohlížeči událostí.
V tomto scénáři protokolu zobrazí varovná zpráva, která uvádí, že QueryCategory funkce vrátí hodnotu NULL namísto informace o stavu jako řetězec.

Řešení


Chcete-li tento problém vyřešit, nainstalujte následující kumulativní aktualizaci:
2500442 Popis aktualizace pro službě Lync Server 2010: Duben 2011

Stav


Společnost Microsoft potvrzuje, že se jedná o problém v produktech této společnosti, které jsou uvedeny v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt.