Při velké kapacitě paměti RAM nainstalované v počítači dochází k chybě "Nedostatek paměti"

Pokud tento článek nepopisuje potíže, které máte s vaším hardwarem, naleznete další informace o hardwaru na webu na následující adrese:

Příznaky

Pokud počítač s jedním ze systémů Windows uvedených výše obsahuje více než 512 megabajtů fyzické paměti RAM (například 768 megabajtů), může docházet k následujícím potížím:
 • Při běhu systému Windows nelze spustit relaci systému MS-DOS či příkazový řádek. Při takovém pokusu může dojít k následující chybě:
  Pro spuštění programu není dost paměti.

  Ukončete jeden nebo více programů a akci zopakujte.
 • Při spouštění systému Windows počítač přestává reagovat nebo se zastavuje a dochází k následující chybě:
  Nedostatek paměti pro inicializaci Windows. Ukončete jeden nebo více rezidentních programů nebo odeberte postradatelné pomůcky ze souborů CONFIG.SYS a AUTOEXEC.BAT a restartujte počítač.

Příčina

32bitový ovladač mezipaměti pro chráněný režim systému Windows (Vcache) určuje maximální velikost mezipaměti na základě kapacity paměti RAM, která je k dispozici při spuštění systému Windows. Ovladač Vcache poté rezervuje tolik adres paměti, kolik je třeba pro přístup k mezipaměti o maximální velikosti, aby bylo možné v případě nutnosti velikost mezipaměti zvětšit. Tyto adresy jsou přidělovány v oblasti virtuálních adres od 0xC0000000 do 0xFFFFFFFF (3 až 4 gigabajty) známé jako systémová oblast.


V počítačích s velkou pamětí RAM může být maximální velikost mezipaměti tak velká, že ovladač Vcache spotřebuje všechny adresy v systémové oblasti, takže nezbudou žádné další adresy pro ostatní funkce, jako je například otevírání příkazového řádku systému MS-DOS (vytváření nového virtuálního počítače).

Jak potíže obejít

Tyto potíže můžete odstranit následujícím způsobem:
 • Ke snížení maximální možné velikosti mezipaměti, kterou používá ovladač Vcache, použijte hodnotu MaxFileCache v souboru System.ini a nastavte ji na 512 megabajtů (524 288 kB) či méně.
  Další informace o použití hodnoty MaxFileCache naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  108079 Maximální velikost mezipaměti pro 32bitový přístup k souborům
 • Velikost paměti používanou systémem Windows omezte pomocí nástroje Pomůcka systémové konfigurace na 512 megabajtů či méně.
  Další informace o použití nástroje Pomůcka systémové konfigurace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  181966 Rozšířené nastavení nástroje Pomůcka systémové konfigurace pro odstraňování potíží
 • Snižte kapacitu paměti nainstalované do počítače na 512 MB či méně.

Prohlášení

Spolecnost Microsoft potvrdila, že toto je problém týkající se produktu Microsoft, které jsou vyjmenovány v sekci "Týká se" tohoto clánku.

Další informace

Ovladač Vcache je interně omezen na maximální velikost mezipaměti 800 MB.


K těmto potížím může častěji docházet při použití grafických karet Advanced Graphics Port (AGP), protože obor sběrnice AGP je také mapován na adresy v systémové oblasti. Pokud například ovladač Vcache používá maximální velikost mezipaměti 800 MB a grafická karta AGP má mapovaný obor 128 MB, zbývá pro další systémový kód a data jen velmi malý virtuální adresní prostor.
Vlastnosti

ID článku: 253912 - Poslední kontrola: 17. 5. 2011 - Revize: 1

Váš názor