Po dokončení instalace aktualizace zabezpečení 2449742 nebo 2446709 dojde k chybě systému Exchange Server, systému SQL Server nebo prostředí PowerShell

Příznaky

Po instalaci aktualizace zabezpečení do počítače 2449742 nebo 2446709 se systémem Microsoft Exchange Server, systémem Microsoft SQL Server nebo prostředím Microsoft PowerShell se mohou vyskytnout následující potíže:

 • Může dojít k chybě libovolné aplikace se závislostí na rozhraní .NET Framework 2.0 Service Pack 2 nebo .NET Framework 3.5 Service Pack 1.
 • V počítači se spuštěným systémem SQL Server nelze spustit prostředí PowerShell a nespustí se služba SQL Reporting Service.
 • V počítači se systémem Exchange Server nelze spustit prostředí PowerShell, konzolu nebo Prohlížeč událostí.
 • Služba Exchange Mailbox Replication Service je neočekávaně ukončena.

Dále je do protokolu aplikací zaznamenána nová událost. Tato událost je podobná některé z následujících událostí:
 • Chybující aplikace Powershell.exe, verze 6.0.6002.18111, časové razítko 0x4acfacc6, chybující modul mscorwks.dll, verze 2.0.50727.5653, časové razítko 0x4d54a59c, kód výjimky 0xc0000005, posun chyby 0x00000000001d9e19, ID procesu 0x%9, čas spuštění aplikace 0x%10.
 • .NET Runtime verze 2.0.50727.3053 - Závažná chyba spouštěcího modulu (000007FEF9216D36) (80131506)

Příčina

K těmto potížím dochází, je-li v počítači nainstalována poškozená verze opravy hotfix 979744 a je-li do ohroženého prostředí nainstalována aktualizace zabezpečení 2449742 nebo 2446709 (součást bulletinu zabezpečení MS11-028). Tyto potíže způsobí příznaky popsané v části Příznaky. 

Řešení

Při řešení těchto potíží postupujte takto:
 1. Ověřte, zda je v prostředí nainstalována poškozená verze opravy hotfix 979744.
 2. Nainstalujte nejnovější aktualizaci verzi opravy hotfix 979744 z libovolného z následujících dvou umístění: 
Poznámka: Poškozenou verzi opravy hotfix ani aktualizace zabezpečení není třeba odinstalovat. Po instalaci tohoto aktualizovaného balíčku opravy hotfix může být nutné restartovat počítač.

Další informace

Kroky umožňující zjistit, zda je v počítači nainstalována poškozená verze opravy hotfix 979744

 1. Klikněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, zadejte příkaz Regedit a stiskněte klávesu ENTER.
 2. Vyhledejte následující podklíč registru pro příslušný operační systém a architekturu a klikněte na něj:
  Pro všechny podporované verze x86 systémů Windows Vista a Windows Server 2008
  Klikněte na následující podklíč registru: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB979744~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0
  Pro všechny podporované verze x64 systémů Windows Vista a Windows Server 2008
  Klikněte na následující podklíč registru: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB979744~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0
  Pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2008
  Klikněte na následující podklíč registru: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB979744~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0
  Pro všechny podporované verze x86 systému Windows 7
  Klikněte na následující podklíč registru: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB979744~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.0
  Pro všechny podporované verze x64 systémů Windows 7 a Windows Server 2008 R2
  Klikněte na následující podklíč registru: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB979744~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.0
  Pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2008 R2
  Klikněte na následující podklíč registru: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB979744~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.0
 3. V tomto podklíči klikněte na následující položku DWORD:
  CurrentState
  Má-li položka DWORD CurrentState hodnotu 00000007, je v počítači nainstalována poškozená verze opravy hotfix 979744.

Kroky umožňující zjistit, zda je v počítači nainstalována aktualizovaná verze opravy hotfix 979744

Je-li nainstalována aktualizovaná verze opravy hotfix 979744, jsou použity následující podklíče registru:

Pro všechny podporované verze x86 systémů Windows Vista a Windows Server 2008
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB979744~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.2.0
Pro všechny podporované verze x64 systémů Windows Vista a Windows Server 2008
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB979744~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.2.0
Pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2008
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB979744~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.2.0
Pro všechny podporované verze x86 systému Windows 7
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB979744~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.2.0
Pro všechny podporované verze x86 systémů Windows 7 a Windows Server 2008 R2
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB979744~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.2.0
Pro všechny podporované verze IA-64 systému Windows Server 2008 R2
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Component Based Servicing\Packages\Package_for_KB979744~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.2.0

Poznámka: Oprava hotfix 979744 je nezbytným předpokladem pro aktualizaci Exchange 2010 SP1. 
Vlastnosti

ID článku: 2540222 - Poslední kontrola: 8. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor