JAK: Změna období platnosti certifikátu vystaveného certifikačním úřadem systému Windows 2000

V tomto článku


Upozornění: Tento článek obsahuje informace o úpravách registru. Předtím, než provedete jakékoli úpravy registru, prověřte své schopnosti obnovit registr v případě, že dojde k potížím. Informace o možnostech obnovení registru naleznete v nápovědě pro program Regedit.exe v tématu Obnovení registru nebo v nápovědě pro program Regedt32.exe v tématu Obnovení klíče registru.
256986 Popis registru systému Microsoft Windows

Souhrn

Délka platnosti certifikátu vystaveného certifikačním úřadem systému Windows 2000 je ve výchozím nastavení jeden rok. Po uplynutí jednoho roku vyprší platnost certifikátu a není již dále důvěryhodný. V určitých situacích může být nutné změnit výchozí datum vypršení platnosti certifikátu vystaveného zprostředkujícím nebo vystavujícím certifikačním úřadem.


Pro certifikáty vystavené Samostatnými certifikačními úřady je období platnosti určeno níže diskutovanou hodnotou registru. Tato hodnota platí pro všechny certifikáty vystavené jedním certifikačním úřadem.


Pro certifikáty vystavené Certifikačním úřadem rozlehlé sítě je období platnosti napevno určeno šablonou použitou pro vytváření certifikátů. Systém Windows 2000 neumožňuje tyto šablony měnit. Jedinou výjimkou je certifikát vystavený podřízenému certifikačnímu úřadu. Šablona podřízeného certifikačního úřadu neurčuje období platnosti, toto období je určeno níže diskutovanou hodnotou registru.


Pro změnu nastavení období platnosti pro certifikační úřad postupujte podle následujících pokynů.


Upozornění
: Chybné použití programu Editor registru může způsobit vážné potíže, které mohou vést k nutnosti přeinstalace operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že potíže způsobené chybným použitím programu Editor registru mohou být odstraněny. Tento program používáte pouze na vlastní nebezpečí.


Informace o úpravách registru naleznete v nápovědě pro program Editor registru (Regedit.exe) v tématu Změna klíčů a hodnot nebo v nápovědě pro program Regedt32.exe v tématech Přidání a odstranění informací v registru nebo Úpravy informací v registru. Doporučujeme zazálohovat registr před provedením úprav. Pokud používáte operační systém Windows NT nebo Windows 2000, doporučujeme také aktualizovat Záchrannou opravnou disketu.


Postup

  1. Spusťte program Editor registru.
  2. Najděte následující klíč registru:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\CertSrv\Configuration\<název_certifikačního_úřadu>
  3. Poklepejte na hodnotu ValidityPeriod REG_SZ a změňte období platnosti na jednu z následujících možností: Dny, Týdny, Měsíce či Roky.
  4. Poklepejte na hodnotu ValidityPeriodUnits REG_DWORD a změňte počet výše zvolených jednotek pro období (například 1, 2, 3 atd.).
  5. Zastavte a restartujte službu Certificate Services.

Vlastnosti

ID článku: 254632 - Poslední kontrola: 16. 3. 2004 - Revize: 1

Váš názor