Přehled možností souborů výpisu stavu paměti v systému Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003

Souhrn

Systémy Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000 je možné nakonfigurovat tak, aby při neočekávaném zastavení počítače v důsledku chyby STOP (známé také jako modrá obrazovka, selhání systému nebo kontrola chyb) zapsaly ladicí informace do tří různých formátů souborů (známých též jako soubory s výpisem stavu paměti). Sytém Windows lze také nakonfigurovat tak, aby ladicí informace do souboru s výpisem paměti nezapisoval. Systém Windows dokáže vygenerovat kterýkoli ze tří následujících typů souboru s výpisem paměti:
 • úplný výpis stavu paměti,
 • výpis stavu paměti jádra,
 • omezený výpis stavu paměti (64 kB).

Další informace

Úplný výpis stavu paměti

Úplný výpis stavu paměti představuje celý obsah systémové paměti v okamžiku, kdy se systém neočekávaně zastaví. Pokud zvolíte možnost Úplný výpis stavu paměti, musí být na spouštěcím svazku dostatečně veliký stránkovací soubor, aby mohl pojmout celou kapacitu fyzické paměti RAM + 1 MB navíc. Úplný výpis stavu paměti je ve výchozím nastavení zapisován do souboru %SystemRoot%\Memory.dmp.

Pokud dojde k druhé chybě a následnému vytvoření dalšího úplného výpisu stavu paměti (nebo výpisu stavu paměti jádra), bude předchozí soubor přepsán.

Poznámka: Volba Úplný výpis stavu paměti není dostupná v počítačích s 32bitovým operačním systémem, které mají 2 GB paměti RAM nebo více.
Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

274598 Úplný výpis stavu paměti není k dispozici v počítačích s 2 GB (a více) paměti RAM (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Výpis stavu paměti jádra

Výpis stavu paměti jádra představuje pouze paměť jádra. Zrychlí se tím proces zápisu informací do protokolu při neočekávaném zastavení počítače. V závislosti na kapacitě paměti RAM v počítači je nutné mít k dispozici 150 MB až 2 GB místa pro stránkovací soubor, záleží na zatížení serveru a objemu fyzické paměti RAM dostupné pro prostor stránkovacího souboru na spouštěcím svazku.

Tento výpis stavu paměti neobsahuje nepřidělenou paměť ani paměť přidělenou programům spuštěným v uživatelském režimu. Obsahuje pouze paměť přidělenou jádru a vrstvě HAL (Hardware Abstraction Layer) v systému Windows 2000 (nebo novějším) a dále paměť přidělenou ovladačům a programům spuštěným v režimu jádra. Pro většinu účelů je tento výpis stavu paměti nejužitečnější. Je významně menší než úplný výpis stavu paměti, ale nezahrnuje pouze ty části paměti, které nejpravděpodobněji nemají vliv na vzniklou chybu. Výpis stavu paměti jádra je ve výchozím nastavení zapisován do souboru %SystemRoot%\Memory.dmp.

Pokud dojde k druhé chybě a následnému vytvoření dalšího výpisu stavu paměti jádra (nebo úplného výpisu stavu paměti), bude předchozí soubor přepsán.

Omezený výpis stavu paměti

Omezený výpis stavu paměti představuje nejmenší sadu užitečných informací, které mohou pomoci při hledání příčiny zastavení systému. Tato možnost požaduje stránkovací soubor na spouštěcím svazku o velikosti 2 MB a určuje, že při každém neočekávaném zastavení počítače bude vytvořen nový soubor. Historie těchto souborů je uchovávána ve složce.

Soubor s výpisem stavu paměti obsahuje následující informace:
 • zprávu STOP, její parametry a další data,
 • seznam načtených ovladačů,
 • kontext procesoru (PRCB), který se zastavil,
 • informace procesu a kontext jádra (EPROCESS) procesu, který se zastavil,
 • informace procesu a kontext jádra (ETHREAD) podprocesu, který se zastavil,
 • zásobník volání režimu jádra podprocesu, který se zastavil.
Tento typ výpisu stavu paměti je užitečný tehdy, pokud je k dispozici pouze omezené místo na disku. Vzhledem k tomu, že soubor obsahuje pouze omezené informace, nemusí být chyby, které nebyly způsobeny přímo podprocesem spuštěným v době problému, při analýze tohoto souboru objeveny.

Pokud dojde k další chybě, bude vytvořen další soubor omezeného výpisu stavu paměti a první soubor zůstane zachován. Každý další soubor má jedinečný název. Součástí názvu souboru je datum. Například soubor Mini022900-01.dmp představuje první soubor výpisu stavu paměti vygenerovaný 29. února 2000. Složka %SystemRoot%\Minidump obsahuje všechny tyto vygenerované soubory.

Nastavení typu výpisu

Pokud chcete nastavit možnosti spouštění a zotavení včetně typu výpisu stavu paměti, postupujte podle následujících pokynů.

Poznámka: Vzhledem k různým verzím systému Microsoft Windows se následující postup může ve vašem počítači mírně lišit. V takovém případě vyhledejte návod k provedení těchto kroků v dokumentaci k danému produktu.
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení a klepněte na položku Ovládací panely.
 2. Poklepejte na ovládací panel Systém.
 3. Na kartě Upřesnit klepněte na tlačítko Spuštění a zotavení systému.

Nástroje pro jednotlivé typy výpisu stavu paměti

Úplný výpis stavu paměti a výpis stavu paměti jádra můžete načíst pomocí libovolného standardního symbolického ladicího programu, například nástroje I386kd.exe. Nástroj I386kd.exe naleznete na disku CD-ROM s podpůrnými nástroji pro systém Windows 2000.

Omezený výpis stavu paměti můžete načíst pomocí nástroje Dumpchk.exe obsaženého na disku CD-ROM s podpůrnými nástroji pro systém Windows 2000 a Windows XP. Pomocí nástroje Dumpchk.exe můžete také ověřit, zda byl soubor s výpisem stavu paměti vytvořen správně. Další informace o použití funkce Dumpchk.exe v systému Windows XP získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

315271 Jak používat nástroj Dumpchk.exe ke kontrole souboru s výpisem stavu paměti

Další informace o použití nástroje Dumpchk.exe v systému Windows 2000 získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

156280 Jak používat nástroj Dumpchk.exe ke kontrole souboru s výpisem stavu paměti (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o ladicích nástrojích systému Windows naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft:

Definice

 • Spouštěcí svazek: Svazek, který obsahuje operační systém Windows a jeho pomocné soubory. Spouštěcí svazek může (ale nemusí) být stejný jako systémový svazek.
 • Systémový svazek: Svazek obsahující hardwarově závislé soubory potřebné pro načtení systému Windows. Systémový svazek může (ale nemusí) být stejný jako spouštěcí svazek. Mezi soubory uložené na systémovém svazku patří Boot.ini, Ntdetect.com a Ntbootdd.sys.

Hodnoty registru pro spouštění a zotavení systému

Je používána následující hodnota registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\CrashControl

CrashDumpEnabled REG_DWORD 0x0 = Žádný výpis
CrashDumpEnabled REG_DWORD 0x1 = Úplný výpis stavu paměti
CrashDumpEnabled REG_DWORD 0x2 = Výpis stavu paměti jádra
CrashDumpEnabled REG_DWORD 0x3 = Omezený výpis stavu paměti (64 kB)
Další hodnoty registru pro řízení havárií systému (CrashControl):
0x0 = Zakázané
0x1 = Povolené

AutoReboot REG_DWORD 0x1
DumpFile REG_EXPAND_SZ %SystemRoot%\Memory.dmp
LogEvent REG_DWORD 0x1
MinidumpDir REG_EXPAND_SZ %SystemRoot%\Minidump
Overwrite REG_DWORD 0x1
SendAlert REG_DWORD 0x1

Test, zda dojde k vytvoření souboru výpisu stavu paměti

Další informace o konfiguraci počítače pro zkušební vytvoření souboru s výpisem paměti naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

244139 Funkce systému Windows umožňuje vygenerovat soubor výpisu stavu paměti pomocí klávesnice

Výchozí možnosti typu výpisu stavu paměti

 • Windows 2000 Professional: Omezený výpis stavu paměti (64 kB)
 • Windows 2000 Server: Úplný výpis stavu paměti
 • Windows 2000 Advanced Server: Úplný výpis stavu paměti
 • Windows XP (Professional a Home Edition): Omezený výpis stavu paměti (64 kB)
 • Windows Server 2003 (všechny verze): Úplný výpis stavu paměti

Maximální velikost stránkovacího souboru

Maximální velikost stránkovacího souboru je omezena takto:
x86x64IA-64
Maximální velikost stránkovacího souboru4 GB16 TB (terabajtů)32 TB (terabajtů)
Maximální počet stránkovacích souborů161616
Celková velikost stránkovacího souboru64 GB256 TB (terabajtů)512 TB (terabajtů)
Poznámka: Když je pro procesor x86 povolená možnost rozšíření fyzické adresy (PAE), můžete nastavit maximální velikost stránkovacího souboru 16 TB (terabajtů). Společnost Microsoft doporučuje nastavit velikost stránkovacího souboru na 1,5násobek nainstalované fyzické paměti.

Technická podpora pro verze x64 systému Microsoft Windows

Technickou podporu pro verze x64 systému Windows poskytuje výrobce vašeho hardwaru. Výrobce hardwaru poskytuje podporu proto, že verze x64 systému Windows byla součástí dodaného hardwaru. Výrobce hardwaru mohl upravit instalaci systému Windows pomocí jedinečných součástí. Mohl například zahrnout specifické ovladače zařízení a volitelná nastavení, aby maximalizoval výkon vlastního hardwaru. Společnost Microsoft bude vyvíjet přiměřené úsilí v případě, že potřebujete technickou pomoc ke své verzi x64 systému Windows. Pravděpodobně byste se však měli obrátit přímo na výrobce hardwaru. Výrobce je tím nejkvalifikovanějším pro poskytnutí podpory k softwaru, který instaloval na hardware.

Informace o systému Microsoft Windows XP Professional x64 Edition získáte na následujícím webu společnosti Microsoft: Informace o verzích x64 systému Microsoft Windows Server 2003 získáte na následujícím webu společnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 254649 - Poslední kontrola: 7. 1. 2008 - Revize: 1

Váš názor