Třída Win32_NetworkAdapterConfiguration se nepodařilo získat informace o protokolu PPPoE (Point-to-point protocol over Ethernet) a VPN (virtuální privátní síť).


Příznaky


V systému Windows Vista a novější je třída Win32_NetworkAdapterConfiguration nelze načíst informace o protokolu PPPoE připojení a připojení VPN.
Pokud program je navržen pro získání informací o telefonické připojení nebo virtuální privátní sítě pomocí třídy Win32_NetworkAdapterConfiguration v systému Windows XP, nefungují v systému Windows Vista a novější.

Další informace o třídě Win32_NetworkAdapterConfiguration naleznete v následující dokumentaci MSDN:

Třída Win32_NetworkAdapterConfiguration
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa394217(VS.85).aspx

Příčina


V systému Windows Vista a novější třídy Win32_NetworkAdapterConfiguration nevytvoří instanci pro připojení PPPoE nebo připojení VPN.
Společnost Microsoft potvrzuje to být problém v našich produktů.

Řešení


V systému Windows Vista a novější můžete načíst téměř stejné informace jako Win32_NetworkAdapterConfigurationthe třídy týkající se připojení PPPoE nebo připojení virtuální privátní SÍTĚ pomocí některé z následujících metod.
Že by vysoce zhodnotit, pokud si myslíte, že je přijatelné buď metodu.


1. pomocí třídy NetworkInterface rozhraní.NET Framework.

Použijte metodu NetworkInterface.GetAllNetworkInterfaces k získání NetworkInterface pole. Pak procházejí NetworkInterface pole NetworkInterface instance, který NetworkInterface.NetworkInterfaceType vlastnost nastavena jako Ppp. Každá hodnota PPPoE nebo připojení VPN mohou být načteny odkázáním se na každou vlastnost, která obsahuje tuto instanci.

Další informace o třídy NetworkInterface a ukázkový kód pro tuto naleznete v následující dokumentaci MSDN:

NetworkInterface třída
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.networkinformation.networkinterface(VS.85).aspx

Další informace o jednotlivých vlastnostech NetworkInterface třídy naleznete v následující dokumentaci MSDN:

NetworkInterface vlastnosti
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.net.networkinformation.networkinterface_properties(VS.85).aspx


2. pomocí rozhraní API GetAdaptersAddresses.

Pomocí rozhraní API GetAdaptersAddresses získat strukturu IP_ADAPTER_ADDRESSES. Přejděte pomocí propojeného seznamu najít element, který má nastaven jako IF_TYPE_PPP člen IfType struktury IP_ADAPTER_ADDRESSES. Každá hodnota PPPoE nebo připojení VPN může načíst odkazování na každý člen prvek.

Další informace o rozhraní API GetAdaptersAddresses a ukázkový kód pro tuto naleznete v následující dokumentaci MSDN:

GetAdaptersAddresses funkce
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa365915(VS.85).aspx

Další informace o každý člen IP_ADAPTER_ADDRESSES struktury naleznete v následující dokumentaci MSDN:

Struktura IP_ADAPTER_ADDRESSES
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa366058(VS.85).aspx