Názvy funkcí změněn neanglické verze aplikace Excel 2010 SP1

Souhrn

K zajištění přesnosti zdokonalené funkce, konzistentní funkce, které splňuje očekávání a názvy funkcí, které přesněji popsat jejich funkci několika funkcí aplikace Excel byly, přejmenována, přidány nebo aktualizovány knihovny funkce aplikace Microsoft Excel 2010, Microsoft Excel Services 2010 a Microsoft Excel Online 2010.

Kromě toho byly některé často zadané funkce znovu lokalizované v 10 různých jazycích (České, dánské, holandské, italské, norské, portugalské, portugalské Brazílie, španělské, švédské a turecké). Výsledkem #NAME? Po zadání názvu funkce známé aplikace Microsoft Excel 2007 místo názvu aktualizované funkce v aplikaci Excel 2010 došlo k chybě. Při otevření sešitu v aplikaci Excel 2010, Excel 2010 služby nebo Online aplikace Excel obsahující názvy funkcí v dřívějších verzích aplikace Excel, zobrazí se název aktualizované funkce.

Z důvodu zpětné vazby od zákazníků se společnost Microsoft rozhodla vrátit tyto často zadali funkce zpět na jejich názvy lokalizované aplikace Excel 2007. Chcete-li vrátit názvy funkcí, názvy 2007, stáhněte si Microsoft Office 2010 Service Pack 1.

Příklad

BUSCARV v aplikaci Excel 2007 se nazývá funkce SVYHLEDAT ve španělštině. V aplikaci Excel 2010 však španělská název byl změněn na CONSULTAV. Pokud zadáte BUSCARV místo CONSULTAV v aplikaci Excel 2010 před aktualizací SP1 vám bude zaslán #NAME? došlo k chybě.

Pro reprodukci tohoto chování, postupujte takto v španělské verze aplikace Excel 2010:
  1. Vytvořte nový sešit aplikace Excel.
  2. Do buňky A1 zadejte hodnotu 1 a v buňce A2 zadejte 2.
  3. V buňce B1, typ a potom v buňce B2 zadejte b.
  4. Do buňky D1 zadejte 1 a potom zadejte do buňky D2 = BUSCARV(D1,A1:B2,2).
Pokud jste nenainstalovali Service Pack 1, zobrazí se ¿NOMBRE # chyba? Zadáte-li =BUSCARV(D1,A1:B2,2) v aplikaci Excel 2010. Správnou funkci zadat bez aktualizace SP1 verze Excel 2010 je = CONSULTAV(D1,A1:B2,2).

Však při instalaci aktualizace Service Pack 1, zobrazí se ¿NOMBRE # chyba? Pokud zadáte =CONSULTAV(D1,A1:B2,2) v aplikaci Excel 2010. Správné funkce Zadání po aktualizaci SP1 verze Excel 2010 je = BUSCARV(D1,A1:B2,2).Další informace

Po instalaci aktualizace Service Pack 1, všechny sešity, které byly vytvořeny v dřívějších verzích aplikace Excel, včetně sešitů aplikace Excel 2010 před aktualizací SP1 automaticky zobrazit názvy aktualizované funkce. Funkce není nutné znovu zadat, chcete-li zobrazit aktualizované názvy.

Chcete-li stáhnout a nainstalovat aktualizaci Office 2010 SP1, naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:Zákazníci v rozlehlé síti naleznete některé nebo všechny tyto články znalostní báze Microsoft Knowledge Base, v závislosti na vašem prostředí:

2460043 - popis systému Office 2010 Language Pack SP1
2460073 - popis Online aktualizace SP1 sady Office
2460056 - popis systému Office 2010 servery Language Pack SP1
2460044 - popis Office Language Interface Pack 2010 SP1
2460045 - popis Aktualizace SharePoint Server 2010 SP1
2460047 - popis služby SharePoint a Project Server 2010 SP1

Funkce a jazyk tabulek

Následující části jsou uvedeny jazyky a funkce aktualizace Service Pack 1.

Čeština
V následující tabulce jsou uvedeny funkce české listu, které byly změněny v Service Pack 1:

Funkce 2010 anglickyAplikace Excel 2010Aplikace Excel 2010 SP1
OTESTOVÁNÍCHYBHODNOTESTOVÁNÍ
VLEVOVLEVOZLEVA
NENÍNENÍNE
DOPRAVAVPRAVOZPRAVA
TEXTTEXTHODNOTA.NA.TEXT


Dánština
Následující tabulka uvádí Dánský list funkce, které byly změněny v Service Pack 1:
Funkce 2010 anglickyAplikace Excel 2010Aplikace Excel 2010 SP1
PRŮMĚRGENNEMSNITMIDDEL
FUNKCE AVERAGEIFGENNEMSNIT.HVISMIDDEL.HVIS
FUNKCE AVERAGEIFSGENNEMSNIT.HVISSMIDDEL.HVISER
COUNTIFSTÆL.HVISSTÆL.HVISER
FUNKCE CUBEKPIMEMBERKUBEKPIMEDLEMKUBE.KPI.MEDLEM
FUNKCE CUBEMEMBERPROPERTYKUBEMEDLEMSEGENSKABKUBEMEDLEM.EGENSKAB
FUNKCE CUBERANKEDMEMBERKUBERANGERETMEDLEMKUBERANGERET.MEDLEM
FUNKCE CUBESETKUBE.ANGIVKUBESÆT
CUBESETCOUNTKUBE.ANGIV.ANTALKUBESÆT.ANTAL
DAVERAGEDGENNEMSNITDMIDDEL
VALUTAKR
PODLAHYGULVAFRUND.GULV
GCDFÆLLES.DIVISORSTØRSTE.FÆLLES.DIVISOR
HYPERTEXTOVÝ ODKAZODKAZHYPERTEXTOVÝ ODKAZ
OTESTOVÁNÍHVISFEJLHVIS.FEJL
INTPOVĚDA K PROCESORUHELTAL
ISERRER.FEER.FJL
VYHLEDÁVÁNÍOPSLAGSLÅ.OP
REŽIMTILSTANDHYPPIGST
NNKEM
OCT2DECOCT.TIL.DECOKT.TIL.DEC
PŘIJATOMODTAGETMODTAGET.VED.UDLØB
FUNKCE RIGHTBHØJRE_BHØJREB
SUMIFSSUM.HVISSSUM.HVISER

V následující tabulce jsou uvedeny funkce listu dánské makra, které byly změněny v Service Pack 1:
Funkce 2010 anglickyAplikace Excel 2010Aplikace Excel 2010 SP1
RESET.TOOLBARNULSTIL.VÆRKTØJSLINJEGENDAN.VÆRKTØJSLINJE
TEXT.BOXTEKSTFELTTEKSTBOKS

Holandština
V následující tabulce jsou uvedeny funkce dánském listu, které byly změněny v Service Pack 1:
Funkce 2010 anglickyAplikace Excel 2010Aplikace Excel 2010 SP1
ZVOLTEKIESKIEZEN
VYČISTITSCHOONWISSEN.CONTROL
DAVERAGEDGEMIDDELDEDBGEMIDDELDE
DAYS360D360DAGEN360
DCOUNTDAANTALDBAANTAL
DZÍSKATDHAALDBLEZEN
VALUTAEURA
FUNKCE DSTDEVFUNKCE DSTDEVDBSTDEV
DSUMADSOMDBSOM
NAJÍTVINDEN.ALLESVIND.ALLES
VYHLEDÁVÁNÍOPZOEKENZOEKEN
NIŽŠÍKLEINELETTKLEINE.LETTERS
FUNKCE MIDMIDDENDEEL
FUNKCE ČISTÁ.SOUČHODNOTAPRŮVODCENHW
PLATBAAFLOSSINGTIP
SPRÁVNÉBEGINKAPBEGINLETTERS
NAHRADITVERVANGVERVANGEN
KOLAAFRONDINGAFRONDEN
ODPIS.LIN.AFSCHR
FUNKCE SQRTVWORTELWORTEL
HORNÍHOOFDLETTHOOFDLETTERS
HODNOTAGETALWAARDE
ODPIS.VAPODPIS.

V následující tabulce jsou uvedeny funkce listu holandské makra, které byly změněny v Service Pack 1:
Funkce 2010 anglickyAplikace Excel 2010Aplikace Excel 2010 SP1
PŘERUŠENÍEINDEONDERBREKEN
PROVOORVAN
PŘÍKAZ GOTOGANAARGA.NAAR
SKUPINAGROEPGROEPEREN
POZNÁMKA:OPMERKINGNOTITIE
RESTARTOVÁNÍ POČÍTAČEOPNIEUWOPNIEUW.STARTEN

Italština
V následující tabulce jsou uvedeny funkce italského listu, které byly změněny v Service Pack 1:
Funkce 2010 anglickyAplikace Excel 2010Aplikace Excel 2010 SP1
NAJÍTRICERTROVA
MINUTYMINUTIMINUTO
DRUHÝSECONDISECONDO


Norština
V následující tabulce jsou uvedeny funkce norském listu, které byly změněny v Service Pack 1:
Funkce 2010 anglickyAplikace Excel 2010Aplikace Excel 2010 SP1
CHARTEGNTEGNKODE
VYČISTITRYDDRENSK
PLATBA.RANNUITETRAVDRAG
ISPMTER.ANNUITETER.AVDRAG
MAXMULTIPLESTØRST
PLATBAANNUITETAVDRAG

Následující tabulka uvádí Norský makro list funguje, pokud je změněn v Service Pack 1:
Funkce 2010 anglickyAplikace Excel 2010Aplikace Excel 2010 SP1
DALŠÍDALŠÍNESTE

Portugalština
V následující tabulce jsou uvedeny funkce portugalské listu, které byly změněny v Service Pack 1:
Funkce 2010 anglickyAplikace Excel 2010Aplikace Excel 2010 SP1
PEVNÉFIXOFIXA
NANDNÃO.DISP
USDOLARMOEDA2MOEDA.EUA

Portugalština – Brazílie
V následující tabulce jsou uvedeny portugalština – Brazílie funkce listu, které byly změněny v Service Pack 1:
Funkce 2010 anglickyAplikace Excel 2010Aplikace Excel 2010 SP1
SLOUPECCOLUNASLOUPEC
SKUTEČNOSTFATOFATORIAL
PEVNÉFIXODEF.NÚM.DEC
FREKVENCEFREQUÊNCIAFREQÜÊNCIA
MINMÍNMÍNIMO
VÝROBEKPRODUTOKOEF
PŘIJATORECEBIDORECEBER
HLEDÁNÍPESQUISARLOCALIZAR
SERIESSUMSOMASÉRIESOMASEQÜÊNCIA
SMĚRODATNÁ ODCHYLKADESVPAD.NDESVPAD
FUNKCE USEKNOUTFUNKCE USEKNOUTTRUNCAR
VARVARESTVAR

V následující tabulce jsou uvedeny portugalština – Brazílie makro list funkce, které byly změněny v Service Pack 1:
Funkce 2010 anglickyAplikace Excel 2010Aplikace Excel 2010 SP1
DATE.STRINGCADEIA.DATADATA.SÉRIE
ENABLE.COMMANDHABILITAR.COMANDOATIVAR.COMANDO
ENABLE.TOOLHABILITAR.FERRAMENTAATIVAR.FERRAMENTA
PROVEDENÍEXECUTARPROVEDENÍ
FCLOSEARQ.FECHARARQN.FECHAR
GET.WORKSPACEINFO.ESPAÇO.TRABALHOINFO.ÁREA.TRABALHO
ODKAZYODKAZYVÍNCULOS
NUMBER.STRINGCADEIA.NÚMEROSEQÜÊNCIA.NÚMERO
RegistraceTAJEMNÍKREGISTRO
ŽIVOTOPISCONINTUARREINIC

Španělština
V následující tabulce jsou uvedeny funkce Španělského listu, které byly změněny v Service Pack 1:
Funkce 2010 anglickyAplikace Excel 2010Aplikace Excel 2010 SP1
CHARAUTOCARACTER
PŘEVÉSTPŘEVÉSTCONVERTIR
FUNKCE DATUMHODNVALFECHAFECHANUMERO
DAYS360DÍAS360DIAS360
DCOUNTBDCUENTABDCONTAR
FUNKCE VVYHLEDATCONSULTAHBUSCARH
OTESTOVÁNÍSIERRORSI.ERROR
FUNKCE MIDMEDEXTRAE
MODRESTORESIDUO
REŽIMMODOMODA
NANDNOD
FUNKCE SQRTRCUADRAIZ
TBILLEQLETRA.DE.TES.EQV.A.BONOLETRA.DE.TEST.EQV.A.BONO
ČASTIEMPONSHORA
ČASHODNVALHORAHORANUMERO
FUNKCE TRIMRECORTARESPACIOS
FUNKCE SVYHLEDATCONSULTAVBUSCARV

V následující tabulce jsou uvedeny funkce listu maker španělština, které byly změněny v Service Pack 1:
Funkce 2010 anglickyAplikace Excel 2010Aplikace Excel 2010 SP1
PŘÍKAZ GOTOIRIR.A
DALŠÍSIGUIENTESALIR.BUCLE
VRÁTITDEVOLVERVOLVER

Švédština
V následující tabulce jsou uvedeny funkce švédské listu, které byly změněny v Service Pack 1:
Funkce 2010 anglickyAplikace Excel 2010Aplikace Excel 2010 SP1
VYČISTITRENSASTÄDA
DAYS360D360DAGAR360
ODPIS.DFAVDEGAVSKR
FALSEFALSKFALSKT
FUNKCE VVYHLEDATHTSÖKLETAKOLUMN
HODINYTIMTIMME
JE.ÄRETÄRSAKNAD
JE.ČISLOÄRNUMÄRTAL
ISTHAIDIGITŽRTHAISIFFRAISTHAIDIGIT
VLEVOVÄNSTERPILVÄNSTER
NIŽŠÍSMÅGEMENER
FUNKCE MIDMITTEXTEXT
REŽIMLÄGETYPVÄRDE
NIN
NAETSAKNAS
FUNKCE ČISTÁ.SOUČHODNOTANVLFNETNUVÄRDE
PLATBAAVBETBETALNING
PVNVNUVÄRDE
RYCHLOSTPRSRÄNTA
DOPRAVAHÖGERPILHÖGER
ODPIS.LNALINAVSKR
ODPIS.ÅATPÅRSAVSKR
FUNKCE TRIMSTÄDARENSA
PRAVDASANNSANT
HORNÍSTORAVERSALER
FUNKCE SVYHLEDATVTSÖKLETARAD

Turečtina
V následující tabulce jsou uvedeny funkce tureckého listu, které byly změněny v Service Pack 1:
Funkce 2010 anglickyAplikace Excel 2010Aplikace Excel 2010 SP1
SOUČETTOPLAMTOPLA

V následující tabulce jsou uvedeny funkce listu turecké makra, které byly změněny v Service Pack 1:
Funkce 2010 anglickyAplikace Excel 2010Aplikace Excel 2010 SP1
GET.MOVIEAL.FILMGET.MOVIE
MOVIE.COMMANDFILM.KOMUTMOVIE.COMMAND


Vlastnosti

ID článku: 2551525 - Poslední kontrola: 12. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor